string(8) "szukanie" Apatinac - ulotka, skład, dawkowanie i działanie

Apatinac

Spis treści

Apatinac - skład

1 tabl. powl. zawiera 184 mg wyciągu suchego z ziela dziurawca (3,6-5:1).

Apatinac - Działanie

Preparat roślinny o łagodnym działaniu przeciwdepresyjnym. Mechanizm działania polega prawdopodobnie na hamowaniu monoaminooksydazy (MAO) i katecholo-O-metylotransferazy (COMT) - enzymów odpowiedzialnych za katabolizm amin biogennych.

Apatinac - wskazania

Łagodne zaburzenia nastroju typu depresyjnego.

Apatinac - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu i promieniowanie UV. Nie stosować z cyklosporyną, digoksyną, amprenavirem, indinavirem i innymi inhibitorami proteaz, irinotekanem i innymi lekami cytostatycznymi.

Apatinac - ostrzeżenia

Preparat może powodować uczulenie na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji skóry, dlatego podczas leczenia nie zaleca się bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i inne źródła promieniowania UV (solarium). Zaleca się stosowanie leku w monoterapii. Należy zachować 2 tyg. odstęp pomiędzy stosowaniem preparatu a podaniem innych leków przeciwdepresyjnych. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18 rż.

Apatinac - ciąża

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Apatinac - efekty uboczne

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, reakcje alergiczne, uczucie zmęczenia i niepokój. U osób szczególnie wrażliwych oraz po przedawkowaniu preparatu może wystąpić uczulenie na światło, charakteryzujące się wystąpieniem zmian skórnych (wysypka, rumień pojawiające się 24 h po naświetlaniu UV ). Należy wówczas przerwać stosowanie preparatu.

Apatinac - interakcje

Substancje zawarte w wyciągu z dziurawca mogą powodować indukcję enzymów metabolizujących leki (podjednostki cytochromu P450: 1A2, 3A4 i 2 C9), co może prowadzić do obniżenia poziomu w osoczu lub osłabienia działania innych leków, stosowanych równocześnie z wyciągami z dziurawca. Działanie takie obserwowano po stosowaniu preparatów dziurawca łącznie z warfaryną, cyklosporyną, teofiliną, digoksyną. Podczas leczenia skojarzonego zakażeń wirusem HIV środkami przeciwwirusowymi, wyciągi z dziurawca powodują obniżenie stężenia inhibitorów proteaz (np. indinaviru) w osoczu. Nie zaleca się stosowania preparatów z dziurawca łącznie ze środkami przeciwdepresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny. Nie zaleca się stosowania leku z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi (zmniejszenie skuteczności działania, możliwość krwawień i niepożądana ciąża).

Apatinac - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 2 razy dziennie; przyjmować bezpośrednio po posiłku. Efekt terapeutyczny spodziewany jest po 10-14 dniach leczenia. Preparat należy stosować systematycznie przez kilka tygodni (jeżeli po 4 tyg. stosowania nie nastąpi poprawa, leczenie powinno być przerwane).

Apatinac - uwagi

Po przedawkowaniu preparatu pacjent powinien być chroniony od światła słonecznego i innych źródeł promieniowania UV przez 1-2 tyg.

Pharmindex