Apex pasta

Spis treści

Apex pasta - skład

100g zawiera 41g wodorotlenku wapnia i 5g siarczanu baru w wodnym roztworze soli sodowej, potasowej i wapniowej.

Apex pasta - Działanie

O. Pasta na bazie wodorotlenku wapnia o silnie alkalicznym odczynie, gotowa do natychmiastowego użycia. Wyrób kontrastowy dla promieni rtg. Skład chemiczny preparatu zapewnia szybkie wytwarzanie zębiny wtórnej i reparacyjnej. Zaletą wyrobu jest przede wszystkim jego długotrwałe działanie pobudzające do tworzenia zmineralizowanych barier. Działa także wysuszająco, co ma ogromne znaczenie w przypadkach uporczywych wysięków zapalnych w kanale.

Apex pasta - wskazania

Z. Preparat jest zalecany: do pośredniego pokrycia miazgi w leczeniu próchnicy głębokiej; do bezpośredniego pokrycia miazgi w przypadku obnażenia lub zranienia miazgi, jak też podczas zabiegu częściowej lub całkowitej jej amputacji; do tymczasowego wypełnienia kanałów w zębach z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych; do tymczasowego wypełnienia kanałów korzeniowych z nieukończonym rozwojem; jako wkładka do komory zęba leczonego endodontycznie po wybieleniu jego korony.

Apex pasta - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Apex pasta - dawkowanie

S. Pokrycie pośrednie i bezpośrednie miazgi: Po dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu ubytku nałożyć pastę cienką warstwą i pozostawić do wyschnięcia lub osuszyć strumieniem powietrza (pastę zakładamy na miejsce obnażenia lub na dno ubytku w pobliżu miazgi). W razie potrzeby usunąć nadmiar pasty. Cement podkładowy stosuje się bezpośrednio na warstwę pasty. Podkład należy założyć delikatnie, aby nie przemieścić pasty wodorotlenkowowapniowej. Wypełnienie kanałów korzeniowych: Opracować kanał, po czym przepłukać go roztworami używanymi powszechnie podczas opracowywania kanału: np. podchlorynem sodu i chelatorami (kwasem cytrynowym lub EDTA) zgodnie z zasadami leczenia endodontycznego, a następnie osuszyć. Pastę wprowadzić do kanału za pomocą igły iniekcyjnej lub spirali Lentulo. Kanał powinien być szczelnie wypełniony, należy unikać przepełnienia kanału. Ewentualny nadmiar pasty usunąć. Szczelnie zamknąć ubytek w koronie. Przy zastosowaniu pasty do tymczasowego wypełnienia kanałów w zębach z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych zaleca się pozostawienie pasty w kanale przez 1-3 tygodni. Wkładka do komory zęba leczonego endodontycznie po wybieleniu jego korony: Pastę wprowadzić do komory, założyć watkę i szczelnie zamknąć ubytek. Pastę pozostawić na około 7 do 14 dni, po czym usunąć.

Apex pasta - uwagi

Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam. Unikać kontaktu z miękkimi tkankami jamy ustnej oraz skórą, z uwagi na skład i wysokie pH wyrób może powodować podrażnienia lub oparzenia.

Pharmindex