Znajdź lek

Apo-Selin

Spis treści

Działanie

Selektywny, nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy typu B (MAO-B), jednego z dwóch enzymów metabolizujących dopaminę w mózgu. Hamujące działanie selegiliny po podaniu pojedynczej dawki 10 mg utrzymuje się przez 24 h. Selegilina hamuje również zwrotny wychwyt amin katecholowych (dopaminy, norepinefryny, epinefryny) oraz serotoniny w neuronach. W chorobie Parkinsona wydłuża czas utrzymywania się właściwego stężenia endogennej lub egzogennej dopaminy oraz zmniejsza wahania stężenia dopaminy w mózgu, co osłabia działania niepożądane stosowanej jednocześnie lewodopy i umożliwia zmniejszenie dawki lewodopy o 30%. Po podaniu doustnym selegilina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi po podaniu doustnym występuje po ok. 0,5 h. Wiąże się z białkami osocza w 75-85%. Jest szybko metabolizowana do N-demetyloselegiliny oraz innych czynnych biologicznie metabolitów. Metabolity są wydalane głównie z moczem, częściowo z kałem.

Wskazania

Leczenie choroby Parkinsona - w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z lewodopą oraz z inhibitorami dekarboksylazy lub bez inhibitorów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na selegilinę lub pozostałe składniki preparatu. Inne zaburzenia pozapiramidowe, takie jak nasilone drżenie, późne dyskinezje, ciężkie psychozy lub głębokie otępienie. Czynny wrzód trawienny. Równoczesne podawanie peptydyny lub innych opioidów.