Znajdź lek

Apselan

Spis treści

Działanie

Pseudoefedryna wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na układ współczulny. Zmniejsza przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. W porównaniu z efedryną, pseudoefedryna cechuje się znacznie mniejszą zdolnością wywoływania tachykardii i zwiększania skurczowego ciśnienia krwi oraz wyraźnie słabiej pobudza o.u.n. Po podaniu doustnym pseudoefedryna szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Przeciętnie 55-96% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Działanie na błonę śluzową nosa występuje po ok. 30 min. po podaniu. Maksymalne działanie występuje po 30-60 min. i utrzymuje się do 4 h. Przyjmowanie posiłków nie wykazuje większego wpływu na wchłanianie.

Wskazania

Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (pseudoefedrynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z ciężką chorobą wieńcową. Pacjenci, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie 2 tyg. leki z grupy inhibitorów MAO - jednoczesne stosowanie preparatu i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Pacjenci przyjmujący furazolidon - przeciwbakteryjny furazolidon wykazuje zależne od dawki działanie hamujące aktywność MAO; pomimo braku doniesień o przypadkach przełomu nadciśnieniowego spowodowanego jednoczesnym przyjmowaniem leku i furazolidonu, leków tych nie należy stosować jednocześnie. Leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.