Aqua pro injectione Polpharma

Spis treści

Aqua pro injectione Polpharma - skład

1 amp. zawiera 5 ml lub 10 ml wody do wstrzykiwań.

Aqua pro injectione Polpharma - Działanie

Rozpuszczalnik do sporządzania leków perenteralnych.

Aqua pro injectione Polpharma - wskazania

Woda do wstrzykiwań stosowana jest do rozpuszczania i rozcieńczania leków podawanych parenteralnie.

Aqua pro injectione Polpharma - Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

Aqua pro injectione Polpharma - ostrzeżenia

Ze względu na ryzyko hemolizy wewnątrznaczyniowej, wody do stosowania parenteralnego nie należy podawać dożylnie w ilości przekraczającej 50 ml bez dodatku zwiększającego osmolarność do wartości równej co najmniej połowie normalnej osmolarności osocza. Np. wlew dożylny można wykonać dopiero po zmieszaniu z co najmniej równą objętością izotonicznego 0,9% NaCl lub 5% roztworu glukozy.

Aqua pro injectione Polpharma - ciąża

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Aqua pro injectione Polpharma - efekty uboczne

Dożylne podanie samej wody do wstrzykiwań grozi wystąpieniem hemolizy wewnątrznaczyniowej. Możliwość wystąpienia innych działań niepiożądanych zależy od właściwości dodanych leków.

Aqua pro injectione Polpharma - dawkowanie

Dorośli i dzieci: stosuje się wg zaleceń podanych w drukach informacyjnych leku, który ma zostać rozcieńczony lub rozpuszczony.

Aqua pro injectione Polpharma - uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obługiwania maszyn.

Pharmindex