Znajdź lek

Arduan

Spis treści

Działanie

Niedepolaryzujący lek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, powodujący zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych przez działanie kompetycyjne w stosunku do acetylocholiny na receptor nikotynowy płytki motorycznej. Syntetyczna pochodna steroidowa (bez aktywności hormonalnej). Po podaniu dożylnym pełne zwiotczenie umożliwiające intubację występuje po 1,5-5 min, utrzymuje się przez 40-50 min. Nie wpływa na uwalnianie histaminy, nie wykazuje działania ganglioplegicznego, wagolitycznego, sympatykomimetycznego. Nie jest metabolizowany w organizmie. Wydalany w 80% z moczem w postaci nie zmienionej, w około 15% z kałem.T0,5 wynosi 125±45 min. Nie wykazuje działania kumulacyjnego przy powtarzanych dawkach podtrzymujących, jeśli jest podawany w dawce <0,02 mg/kg mc. nie wcześniej niż w momencie powrotu 25% kontrolnej amplitudy pojedynczego skurczu. Zniesienie resztkowego działania zwiotczającego następuje po podaniu leków blokujących cholinesterazę.

Wskazania

Wywołanie zwiotczenia mięśni poprzecznie prążkowanych podczas ogólnego znieczulenia techniką dotchawiczą oraz przy sztucznej wentylacji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia.