Bellapan

Spis treści

Bellapan - Skład

1 tabl. zawiera: 0,25 mg alkaloidów tropanowych w przeliczeniu na siarczan atropiny. Preparat zawiera laktozę.

Bellapan - Działanie

Zespół alkaloidów tropanowych otrzymywany z liści pokrzyku o parasympatykolitycznym działaniu ośrodkowym i obwodowym. Główny alkaloid L-hioscyjamina (ok.98%) ulega racemizacji do atropiny. Inne składniki to apoatropina, belladonina i skopolamina. Atropina jest metabolizowana w wątrobie, wydalana głównie przez nerki, w 50% w postaci niezmienionej. Okres półtrwania (T0,5) wynosi 2-3 h. Atropina wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do acetylocholiny (ACh), blokuje receptory muskarynowe nie wpływając na syntezę ani metabolizm ACh. Rozszerza źrenice, poraża akomodację, podwyższa ciśnienie płynu w gałce ocznej, hamuje wydzielanie gruczołów – potowych, łzowych, ślinowych, śluzowych, nieznacznie rozszerza oskrzela. Hamuje wpływ nerwu błędnego na układ sercowo-naczyniowy, przyspiesza czynność serca. Rozszerza naczynia krwionośne skóry, powodując jej zaczerwienienie. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowodów i pęcherza moczowego. Działa ośrodkowo, wywołując w zależności od dawki stan pobudzenia lub depresji. Atropina podana w dawkach leczniczych nie wywiera wyraźnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. W dawce 5 mg powoduje stan podniecenia ruchowego i psychicznego, zaburzenia mowy i uczucie zmęczenia. W dawce 10 mg nasila się stan pobudzenia psychoruchowego, występują omamy (halucynacje) oraz silne podniecenie psychiczne (delirium).

Reklama

Bellapan - Wskazania

Stany skurczowe w obrębie: przewodu pokarmowego (kolka żołądkowa, jelitowa), dróg moczowych, dróg żółciowych. Stany, w których konieczne jest zmniejszenie wydzielania śliny i wydzieliny oskrzelowej.

Bellapan - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na atropinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra, astma oskrzelowa, rozrost gruczołu krokowego, zatrzymanie moczu, tachykardia, niewydolność krążenia, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zwężenie odźwiernika. Ciąża i okres karmienie piersią.

Bellapan - Ostrzeżenia

Długotrwałe podawanie preparatu wywołuje wysuszanie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia akomodacji. U mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego może nasilać dolegliwości związane z trudnościami w oddawaniu moczu. Preparat może powodować reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki na skórze. Ze względu na obecność laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy – galaktozy.

Bellapan - Ciąża

Atropina przenika przez barierę łożyska. Dożylne podanie atropiny w okresie ciąży lub podczas porodu może wywołać tachykardię u płodu. Atropina może być stosowana u kobiet ciężarnych wyłącznie w przypadkach, gdy w opinii lekarza spodziewana korzyść przewyższa ryzyko. Nie zaleca się stosowania atropiny w okresie karmienia piersią (niewielkie ilości atropiny przenikają do mleka, co może doprowadzić do wystąpienia działań antymuskarynowych u dziecka karmionego piersią; atropina może hamować laktację).

Bellapan - Efekty uboczne

Niekiedy występują: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (w tym: suchość błon śluzowych i skóry, zaczerwienienie skóry), zaburzenia żołądka i jelit (w tym: zaparcia), zaburzenia okulistyczne (w tym: akomodacji, porażenie zwieraczy źrenicy, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego), zaburzenia psychiczne (np. pobudzenie lub depresja w zależności od dawki, omamy wzrokowe).

Bellapan - Interakcje

Amantadyna, chinidyna, niektóre preparaty przeciwhistaminowe, niektóre leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, pochodne fenotiazyny, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, meperydyna, inhibitoryMAO, neuroleptyki nasilają działanie cholinolityczne. Preparat działa antagonistycznie w stosunku do preparatów pobudzających perystaltykę przewodu pokarmowego, np. metoklopramidu, inhibitorów cholinesterazy i parasympatykomimetyków. Osłabia działanie fenotiazyny. Na skutek spowolnienia perystaltyki zwiększa się wchłanianie z przewodu pokarmowego atenololu, digoksyny, diuretyków tiazydowych, natomiast zmniejsza cymetydyny i lewodopy.

Bellapan - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 do 2 tabl. 2 - 3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Bellapan - Uwagi

Ze względu na możliwość wywoływania takich objawów niepożądanych, jak zaburzenia akomodacji, czy omamy wzrokowe, preparat może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i urządzeń mechanicznych w ruchu.<br /><br /><br />

Pharmindex
<-- popup -->