Znajdź lek

Berotec

Spis treści

Działanie

Selektywny agonista receptora β2-adrenergicznego do stosowania wziewnego. Fenoterol działa rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli i naczyń krwionośnych chroniąc je przed czynnikami wywołującymi skurcz oskrzeli takimi jak: histamina, metacholina, wysiłek fizyczny, zimne powietrze i alergeny (odpowiedź wczesna). Po podaniu leku zahamowane zostaje uwalnianie z komórek tucznych mediatorów prozapalnych i zwężających oskrzela. Po wziewnym zastosowaniu bromowodorku fenoterolu u pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc, działanie rozszerzające oskrzela występuje w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez 3-5 h. Po podaniu wziewnym, w zależności od sposobu inhalacji i użytego systemu, ok. 10-30% substancji czynnej dociera do dolnych dróg oddechowych. Pozostała część leku pozostaje w górnych drogach oddechowych i w jamie ustnej, a następnie zostaje połknięta. Całkowita biodostępność po podaniu wziewnym z inhalatora z dozownikiem wynosi 18,7%. Wchłanianie z płuc następuje w cyklu dwufazowym. 30% dawki jest szybko wchłaniane z T0,5 wynoszącym 11 min, zaś 70% jest wchłaniane powoli z T0,5 120 min. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane pomiędzy 2-3,5 min po podaniu dawki. Wiązanie z białkami osocza wynosi 40-55%. Lek jest w znacznym stopniu metabolizowany przez sprzęganie z glukuronidami i siarczanami. W wyniku inhalacji z inhalatora z dozownikiem 2% dawki jest wydalone w postaci niezmienionej przez nerki w okresie 24 h.

Wskazania

Leczenie objawowe ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz innych stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, np. przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. U pacjentów z napadami astmy oskrzelowej lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), reagującą na leczenie steroidami, należy brać pod uwagę jednoczesne leczenie przeciwzapalne. Zapobieganie napadom astmy wysiłkowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromowodorek fenoterolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kardiomiopatia przerostowa zawężająca. Tachyarytmia.