Betnovate C

Spis treści

Betnovate C - Skład

1 g maści lub kremu zawiera 1,22 mg zmikronizowanego walerianianu betametazonu i 30 mg kliochinolu. Ponadto krem zawiera chlorokrezol, alkohol cetostearylowy.

Betnovate C - Działanie

Preparat złożony do stosowania miejscowego. Kortykosteroid o silnym działaniu miejscowym - walerianian betametazonu - działa przeciwzapalnie. Kliochinol jest chemioterapeutykiem, wywierającym działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą się wchłaniać przez zdrową, nieuszkodzoną skórę. Stan zapalny i (lub) inne procesy chorobowe skóry zwiększają ich przenikanie przez skórę. Opatrunki okluzyjne istotnie zwiększają przezskórne wchłanianie miejscowo stosowanych kortykosteroidów. Po wchłonięciu do organizmu przez skórę, miejscowo stosowane kortykosteroidy są metabolizowane podobnie jak kortykosteroidy stosowane ogólnoustrojowo. Kortykosteroidy wiążą się z białkami w różnym stopniu, są metabolizowane głównie w wątrobie i następnie wydalane przez nerki.

Reklama

Betnovate C - Wskazania

Choroby skóry, reagujące na leczenie kortykosteroidami z towarzyszącym lub przewidywanym wtórnym zakażeniem bakteryjnym i (lub) grzybiczym: atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy), wyprysk pieniążkowaty, świerzbiączka guzkowa, łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych), liszaj płaski, liszaj prosty, łojotokowe zapalenie skóry, alergiczny i niealergiczny wyprysk kontaktowy, wyprzenia okolicy odbytu i narządów płciowych, duże odczyny po ukąszeniach owadów.

Betnovate C - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na walerianian betametazonu, kliochinol, jodynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą (miejscowe reakcje nadwrażliwości mogą przypominać objawy choroby podstawowej). Trądzik różowaty. Trądzik pospolity. Zapalenie skóry w okolicy ust. Świąd bez zapalenia. Świąd okolicy odbytu i narządów płciowych. Zakażenie skóry wywołane przez wirusy, bakterie lub grzyby. Dzieci w 1 rż. Pierwotne i wtórne zakażenia skóry wywołane przez grzyby z rodziny drożdżakowatych.

Betnovate C - Ostrzeżenia

Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych steroidów jest zwiększone w przypadku: długotrwałej ekspozycji, stosowania na duże powierzchnie ciała, stosowania na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym, u małych dzieci pielucha może działać jak opatrunek okluzyjny), zwiększonego uwodnienia warstwy rogowej naskórka, stosowania na obszary, gdzie skóra jest cienka (np. na skórę twarzy), stosowania na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być uszkodzona, jak również zależy od siły działania i postaci miejscowych steroidów. Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu, szczególnie u dzieci, ze względu na możliwość odwracalnego zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów zespołu Cushinga. W wypadku zaobserwowania powyższych objawów, należy stopniowo odstawić lek lub zastosować kortykosteroid o mniejszej sile działania. Gwałtowne zaprzestanie leczenia może doprowadzić do niedoboru glikokortykosteroidów w organizmie. W porównaniu do dorosłych, u dzieci może dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości kortykosteroidów po zastosowaniu miejscowym i w związku z tym dzieci są bardziej narażone na ogólnoustrojowe działania niepożądane (unikać długotrwałej terapii). Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry - należy wziąć to pod uwagę, szczególnie w leczeniu łuszczycy i nasilonego wyprysku. Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Unikać stosowania na powieki, gdyż dostanie się preparatu do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry i zaćmy. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza, którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. W przypadku wtórnego zakażenia w obrębie leczonych zmian zapalnych należy wycofać kortykosteroid i zastosować preparat o ogólnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z następujących powodów: ryzyko wystąpienia tolerancji na preparat, ryzyko zaostrzenia zmian w wyniku tzw. "efektu z odbicia" po zaprzestaniu stosowania preparatu, ryzyko rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej, ryzyko miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów wynikających z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę. Istnieje ryzyko działania neurotoksycznego miejscowo stosowanego kliochinolu, szczególnie gdy preparat będzie stosowany długotrwałe lub pod opatrunkiem okluzyjnym. Miejscowo stosowane kortykosteroidy używa się czasami do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych; stosowanie w takim przypadku może być związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i wzrostem ryzyka miejscowych zakażeń. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia preparatem. W razie konieczności zastosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym, należy oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku. Ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków okluzyjnych oraz istniejące w fałdach skóry sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych. Preparaty o działaniu przeciwdrobnoustrojowym nie powinny być rozcieńczane. <u>Krem</u> - ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), ze względu na zawartość chlorokrezolu może powodować reakcje alergiczne.

Betnovate C - Ciąża

Nie zaleca się stosowania preparatów w ciąży i okresie karmienia piersią, zwłaszcza w dużych dawkach i na dużych powierzchniach skóry. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów u ciężarnych zwierząt powodowało wady rozwojowe płodu. Stosowanie u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinno być rozważane jedynie wtedy, gdy korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają zagrożenia dla płodu/dziecka. W takiej sytuacji należy stosować najmniejszą dawkę przez możliwe najkrótszy czas. Nie stosować na skórę w okolicy piersi, aby uniknąć przypadkowego spożycia preparatu przez noworodka.

Betnovate C - Efekty uboczne

Często: miejscowe pieczenie i (lub) ból skóry i świąd. Bardzo rzadko: zakażenia oportunistyczne; miejscowa nadwrażliwość; ból i (lub) podrażnienie w miejscu podania; zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia i (lub) glikozuria, zaćma, nadciśnienie tętnicze, przyrost masy ciała i (lub) otyłość, obniżenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów; ścieńczenie i (lub) atrofia skóry, marszczenie się skóry, suchość skóry, rozstępy, teleangiektazje, przebarwienia, nadmierne owłosienie, łysienie, rozszczep węzłowaty włosa, odbarwienie włosów, zaostrzenie objawów choroby, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry i (lub) zapalenie skóry, rumień, wysypka, pokrzywka, łuszczyca krostkowa. Długotrwałe leczenie oraz stosowanie leku w dużych dawkach może prowadzić do miejscowych zmian zanikowych skóry, takich jak ścieńczenie i rozstępy, szczególnie w przypadkach gdy stosowano preparat w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym. Częstość nieznana: nieostre widzenie.

Betnovate C - Interakcje

Równoczesne stosowanie z preparatami, które hamują działanie CYP3A4 (np. rytonawir, itrakonazol) może prowadzić do zablokowania metabolizmu kortykosteroidów i ich zwiększonego działania ogólnoustrojowego. Stopień w jakim ta interakcja ma znaczenie kliniczne zależy od dawki i drogi podania kortykosteroidów oraz od nasilenia działania inhibitora CYP3A4. Istnieją teoretyczne przesłanki, że podczas jednoczesnego stosowania wigabatryny oraz kliochinolu mogą sumować się działania toksyczne obu substancji na narząd wzroku. Wigabatryna nie powinna być stosowana wspólnie z kliochinolem.

Betnovate C - Dawkowanie

Zewnętrznie. Krem jest przeznaczony do stosowania na wilgotne, sączące się zmiany skórne; maść na suche, liszajowate, łuszczące się zmiany skórne. Cienką warstwą kremu lub maści należy pokrywać chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 lub 2 razy na dobę, aż do uzyskania poprawy, ale nie dłużej niż 7 dni. Należy pozostawić krem na skórze do wchłonięcia a potem zastosować emolient. W celu podtrzymania działania leczniczego można następnie stosować preparat raz na dobę lub rzadziej. W stanach opornych na leczenie (np. zmiany łuszczycowe na łokciach i kolanach) skuteczność preparatów może być zwiększona poprzez zastosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Uzyskana poprawa może być podtrzymywana przez regularne stosowanie leku bez opatrunku okluzyjnego. W przypadku braku poprawy klinicznej nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni. W przypadku stosowania preparatu na skórę twarzy, należy ograniczyć leczenie do 5 dni i nie stosować opatrunku okluzyjnego. Przy atopowym zapaleniu skóry (wyprysk atopowy) leczenie preparatem powinno być stopniowo wycofywane wraz z uzyskaniem poprawy, a w terapii podtrzymującej powinny być stosowane emolienty; w przypadku nagłego zaprzestania leczenia może pojawić się efekt z odbicia. W przypadku leczenia opornych dermatoz, u chorych z częstymi nawrotami można rozważyć terapię przerywaną (jeden raz na dobę, dwa razy w tygodniu, bez opatrunku okluzyjnego), połączoną z codziennym rutynowym stosowaniem emolientów, stosując lek w miejscach wcześniej zmienionych chorobowo lub w miejscach gdzie występują nawroty. Należy regularnie oceniać stan skóry, potencjalne korzyści i zagrożenia związane z długotrwałą terapią. <u>Szczególne grupy pacjentów</u>. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby stosować najmniejszą zalecaną dawkę maści lub kremu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby. U dzieci powyżej 1 rż. preparat może być stosowany w takiej samej dawce jak u pacjentów dorosłych. U dzieci preparaty można stosować do 5 dni, nie stosować opatrunku okluzyjnego.

Betnovate C - Uwagi

Preparat może brudzić włosy, skórę i tkaniny. Nie wykazano wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, ale biorąc pod uwagę zgłaszane działania niepożądane, nie przewiduje się takiego wpływu.

Pharmindex
<-- popup -->