Bifix QM

Reklama

Działanie

Światło- i chemoutwardzalny kompozytowy system mocujący do trwałego osadzania metalowych, porcelanowych lub syntetycznych prac protetycznych. Widoczny w promieniach rentgenowskich. Dostępny w kolorach: uniwersalnym (A3.5) lub transparentnym. Dzięki strzykawce QuickMix mieszanie jest dokładne i wolne od pęcherzyków powietrza oraz możliwa jest bezpośrednia aplikacja. System osiąga wysoką adhezję poprzez system wiążący do szkliwa i zębiny Solobond Plus oraz przez Ceramic Bond.

Wskazania

Adhezyjne mocowanie prac inlay, onlay, licówek, koron, częściowych koron, ćwieków, sztyftów, mostów, mostów adhezyjnych (mosty Maryland).

Przeciwwskazania

Nadrważliwość na składniki materiału (BIS-GMA, benzyloperoxide, aminy).

Reklama

Uwagi

Unikać kontaktu materiału z oczami. W takim przypadku natychmiast przepłukać oczy wodą i udać się do okulisty. W przypadku niewystarczającej grubości zębiny (poniżej 1 mm) może dojść do podrażnienia miazgi - należy zastosować odpowiedni podkład. Pozostałości tymczasowych cementów, zwłaszcza zawierających eugenol oraz używanie środków czyszczących ze składnikami spowalniającymi polimeryzację (tymol, fenol) niekorzystnie wpływa zarówno na adhezję jak i polimeryzację Bifix QM. Do tymczasowego mocowania nadają się cementy nie zawierające eugenolu - Provicol/QM. Ze względu na bardzo wysoką adhezję Bifix QM nie nadaje się do mocowania zamków ortodontycznych (zalecany Brackfix NT).
Materiał przechowywać w temp. poniżej 25st.C. Przed użyciem pozostawić do osiągnięcia temp. pokojowej.

Pharmindex