Bivacyn

Reklama

Działanie

Preparat do stosowania miejscowego zawierający 2 antybiotyki o uzupełniającym się zakresie działania przeciwbakteryjnego. Neomycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym, działa bakteriobójczo zaburzając transkrypcję kodu genetycznego. Bacytracyna jest antybiotykiem polipeptydowym, hamuje syntezę ściany komórkowej, zakłócając wytwarzanie peptydoglikanu; wywiera również działanie przeciwbakteryjne przez zmianę przepuszczalności błony cytoplazmatycznej lub ułatwienie transportu metali toksycznych do komórki bakteryjnej. Spektrum działania przeciwbakteryjnego leku obejmuje - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus, gronkowce koagulazo-ujemne, Streptococcus pyogenes, S. viridans, S. pneumoniae, Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., Propionibacterium acnes; tlenowe bakterie Gram-ujemne: Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae; inne: Mycobacterium tuberculosis. Gatunki, u których może wystąpić problem oporności nabytej: Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa. Lek nie działa na Bacteroides fragilis. Puder jest przeznaczony do stosowania miejscowego i znaczące wchłanianie ogólnoustrojowe substancji czynnych jest mało prawdopodobne. Neomycyna łatwo wchłania się przez uszkodzone partie skóry lub skórę, która utraciła swoją warstwę keratynową (np. w przypadku ran, oparzeń lub owrzodzeń).

Wskazania

Powierzchowne pęcherzykowo-krostkowe zapalenie skóry - grupa liszajca. Ropne zapalenie skóry (zapalenie mieszków włosowych) - głównie w celu zapobiegania rozszerzaniu się zakażenia. Nadkażenia powierzchni ran, oparzeń, owrzodzeń. Zapobieganie nadkażeniom paciorkowcem ropnym w przypadkach zwiększonego ryzyka ich wystąpienia w istniejących, innych chorobach skóry (opryszczka zwykła, półpasiec, ukąszenia owadów, itp.). Profilaktyka zakażeń ran pooperacyjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na neomycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe, bacytracynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry objęte procesem chorobowym, stanowiące >20% powierzchni skóry (ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krążenia ogólnego i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych). Nie stosować leku u dzieci w miejscach przykrytych pieluchą (działa ona jak opatrunek okluzyjny, zwiększając wchłanianie substancji czynnych).

Środki ostrożności

U małych dzieci wchłanianie substancji czynnych przez skórę może być większe, dlatego nie zaleca się stosowania leku u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku <2 lat. Ryzyko wchłaniania przez skórę (zwłaszcza neomycyny) jest większe, jeśli lek stosowany jest na otwarte rany, oparzenia i owrzodzenia lub pod opatrunki okluzyjne. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ryzyko działania nefro- i ototoksycznego preparatu jest większe - zachować szczególną ostrożność, zaleca się wykonanie badania moczu i krwi lub badania audiometrycznego. U pacjentów z miastenią lub przyjmujących jednocześnie leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe nie stosować leku na duże powierzchnie zmienionej chorobowo skóry. Wykazano istnienie krzyżowej nadwrażliwości w obrębie antybiotyków aminoglikozydowych; należy wziąć pod uwagę, że u pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo stosowaną neomycynę może wystąpić nadwrażliwość na inne antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania miejscowego i (lub) ogólnego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów podrażnienia skóry lub reakcji nadwrażliwości, lek należy natychmiast odstawić. Unikać stosowania u pacjentów z chorobą atopową. Przy przewlekłych lub głęboko umiejscowionych zakażeniach dodatkowo należy stosować leczenie chirurgiczne lub antybiotykoterapię ogólnoustrojową. Miejscowe stosowanie leku może powodować nadmierny wzrost niepatogennych lub częściowo patogennych bakterii i grzybów, zwłaszcza drożdżaków.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować ostrożnie, w najmniejszej skutecznej dawce i przez możliwie najkrótszy czas. Ze względu na możliwość ogólnoustrojowego wchłaniania neomycyny zastosowanej miejscowo, nie można całkowicie wykluczyć szkodliwego wpływu na karmione piersią niemowlę - należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub o przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę znaczenie leczenia dla matki.

Działania niepożądane

Często: miejscowe reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry (np. wysypka, świąd, rumień). Częstość nieznana: ciężkie reakcje nadwrażliwości, anafilaksja, ototoksyczność (ubytki słuchu, głuchota, uszkodzenie narządu przedsionkowego), stan zapalny na skutek nadkażenia, blokada nerwowo-mięśniowa, nefrotoksyczność (np. zmniejszenie szybkości filtracji kłębuszkowej, zaburzenia elektrolitowe: hipokalcemia, hipomagnezemia i hipokaliemia).

Interakcje

Nie stwierdzono znaczących klinicznie interakcji miejscowo stosowanej neomycyny i (lub) bacytracyny z innymi lekami często stosowanymi w bakteryjnych zakażeniach skóry. Ponieważ nie można jednak wykluczyć istnienia niżej wymienionych interakcji, należy zachować ostrożność. Jednocześnie stosowane miejscowo kortykosteroidy mogą maskować objawy kliniczne zakażeń bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych, a także mogą hamować reakcje nadwrażliwości na antybiotyki lub inne składniki pudru. Ze względu na możliwe działanie nefro- i ototoksyczne, lek należy stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego podawania innych nefro- i ototoksycznych leków, takich jak furosemid, wankomycyna i inne antybiotyki aminoglikozydowe. Należy rozważyć możliwość skumulowanego działania toksycznego, jeśli puder jest stosowany jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi lub ototoksycznymi, takimi jak streptomycyna, kanamycyna, polimyksyna B. Substancje czynne leku mogą nasilać blokadę nerwowo-mięśniową wywoływaną przez podawane jednocześnie leki zwiotczające mięśnie i leki znieczulające. Pacjenci z miastenią oraz pacjenci przyjmujący jednocześnie leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe nie powinni stosować leku na duże powierzchnie zmienionej chorobowo skóry. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi lekami do użytku miejscowego.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci w wieku ≥2 lat: puder rozpylać na miejsce objęte procesem chorobowym (z odległości 20-25 cm) raz do maksymalnie 3 razy na dobę. Nie stosować pod opatrunki okluzyjne. Czas leczenia dzieci i pacjentów w podeszłym wieku nie powinien przekraczać 7 dni. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie są konieczne szczególne środki ostrożności. Sposób podania. Pojemnik z pudrem należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Po użyciu pojemnik należy odwrócić do góry dnem, a następnie kilkoma krótkimi naciśnięciami przedmuchać zawór, aby zapobiec jego zatykaniu.

Reklama

Uwagi

Pharmindex