Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Bravera Control

Spis treści

Reklama

Bravera Control - skład

1 g aerozolu zawiera 96 mg lidokainy. Każde naciśnięcie pompki rozpylającej dostarcza 0,085 ml roztworu (co odpowiada 81,98 mg aerozolu zawierającego 7,87 mg lidokainy).

Reklama

Bravera Control - działanie

Działanie miejscowo znieczulające leku odpowiada za zmniejszanie wrażliwości penisa na dotyk. Lidokaina działa poprzez hamowanie wyzwalania i przewodnictwa impulsów wzdłuż włókien nerwowych i w zakończeniach nerwowych. Mechanizm działania leków miejscowo znieczulających polega na hamowaniu niezbędnego do powstania bodźca przepływu jonów przez błonę komórki nerwowej. Lidokaina hamuje pobudzony przez bodziec przejściowy wzrost przepuszczalności błony komórkowej dla jonów sodowych, a w mniejszym zakresie zmniejsza także przepuszczalność spoczynkową błony dla jonów potasowych i sodowych, przez co stabilizuje błonę komórkową neuronów. Zmniejsza szybkość depolaryzacji występującej pod wpływem bodźców fizjologicznych oraz amplitudę potencjału czynnościowego, a to hamuje przewodnictwo nerwowe. Jest łatwo wchłaniana w przewodu pokarmowego, błon śluzowych i przez uszkodzoną skórę. Biodostępność lidokainy po podaniu na nieuszkodzoną skórę jest niska. Lidokaina jest szybko dystrybuowana do serca, mózgu, nerek i innych tkanek charakteryzujących się dużym przepływem krwi. Przenika przez łożysko w ciągu kilku minut po wstrzyknięciu. Ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Jej biodostępność po podaniu doustnym jest niska. Jest szybko dealkilowana do aktywnego metabolitu monoetyloglicynianu ksylidyny, a następnie hydrolizowana przez amidazy do różnych składników, w tym glicynianu ksylidyny. Glicynian ksylidyny jest mniej aktywny, ale ma dłuższy okres półtrwania w fazie eliminacji i może kumulować się w stężeniach potencjalnie toksycznych. Lidokaina jest eliminowana  przez nerki, w ponad 90% w postaci metabolitów i mniej niż w 10% w postaci niezmienionej.

Reklama

Bravera Control - wskazania

Do stosowania przed stosunkiem w przypadku przedwczesnego wytrysku w celu zmniejszenia wrażliwości prącia na dotyk i opóźnienia ejakulacji (wytrysku).

Reklama

Bravera Control - przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta lub jego partnerki/partnera na substancję czynną, inne amidowe leki miejscowo znieczulające lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży. Uszkodzona lub zmieniona zapalnie skóra.

Reklama

Bravera Control - ostrzeżenia

Jeśli u pacjenta lub jego partnerki/partnera wystąpi wysypka lub podrażnienie, należy przerwać stosowanie leku. Jeżeli objawy się utrzymują, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem leku. Należy unikać kontaktu leku z oczami i błoną śluzową jamy ustnej, nosa, gardła pacjenta lub jego partnerki/partnera. W razie kontaktu leku z oczami należy je niezwłocznie przemyć wodą. Po rozpyleniu leku na błonę śluzową jamy ustnej, nosa lub gardła pacjenta lub jego partnerki/partnera bądź przeniesienia na błonę śluzową kobiecych narządów płciowych lub odbytu może on ulec wchłonięciu i spowodować chwilowe miejscowe drętwienie/znieczulenie. Znieczulenie może maskować prawidłowe odczuwanie bólu i w związku z tym zwiększyć ryzyko wystąpienia miejscowego urazu.

Reklama

Bravera Control - ciąża

Lek nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Może jednak dojść do narażenia na lek u partnerek leczonych mężczyzn. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania lidokainy u kobiet w ciąży. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku w okresie ciąży. Lidokaina przenika do mleka ludzkiego, jednak nie przewiduje się wystąpienia wpływu preparatu w dawkach leczniczych na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią w przypadku przeniesienia substancji czynnej z pacjenta na partnerkę. Brak jest wystarczających danych dotyczących wpływu stosowania lidokainy na płodność.

Reklama

Bravera Control - efekty uboczne

Bardzo rzadko: objawy ze strony OUN, pobudzenie, nerwowość, objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, zawroty głowy, senność, drgawki, utrata przytomności. Częstość nieznana: osłabienie mięśnia sercowego, rzadkoskurcz, zatrzymanie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, porażenie czynności oddechowej. Podczas stosowania leku zgodnie z zaleceniami ilość substancji czynnej przenikającej do krążenia jest bardzo mała, ok. 25-krotnie mniejsza niż ilości związane z toksycznością ogólnoustrojową. Leki miejscowo znieczulające w bardzo rzadkich przypadkach wywołują reakcje alergiczne. Po zastosowaniu leku może bardzo rzadko wystąpić miejscowe podrażnienie skóry lub wysypka. Ogólnoustrojowe działania niepożądane wynikają z dużego stężenia lidokainy we krwi spowodowanego stosowaniem dużych dawek, szybkim wchłanianiem, nadwrażliwością, idiosynkrazją lub zmniejszoną tolerancją leku.

Bravera Control - interakcje

Wystąpienie interakcji między podawanym miejscowo produktem leczniczym, a innymi lekami jest mało prawdopodobne. Po układowym podaniu lidokainy odnotowywano interakcje z: lekami przeciwarytmicznymi; lekami przeciwpadaczkowymi; lekami antycholinergicznymi; lekami przeciwnadciśnieniowymi; barbituranami; β-blokerami; lekami zwiotczającymi mięśnie; lekami sympatykomimetycznymi. Odnotowano również wpływ na testy diagnostyczne do oznaczania enzymów osoczowych.

Bravera Control - dawkowanie

Podanie na skórę. Miejscowo na trzon i żołądź prącia. Dorośli: zalecana dawka to 3 do 7 naciśnięć pompki wykonane w celu pokrycia trzonu i żołędzi prącia, 5 do 15 min. przed stosunkiem. Ilość i czas aplikacji powinny być ustalone w zależności od indywidualnych potrzeb. Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Pomiędzy zastosowaniem kolejnych dawek należy zachować odstęp co najmniej 4 h. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 22 naciśnięć pompki. Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 1 miesiąc bez nadzoru lekarza. Szczególne grupy pacjentów. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Preparat nie jest zalecany u osób w podeszłym wieku. Sposób podania. Należy zsunąć napletek z żołędzi. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej (zaworem do góry) na całą powierzchnię żołędzi i trzonu prącia zastosować 3 do 7 naciśnięć pompki, 5 do 15 min przed stosunkiem. Jeżeli po upływie 5 min na prąciu pozostaje nadmiar produktu leczniczego, należy go usunąć przed stosunkiem. Przed pierwszym użyciem leku należy, trzymając pojemnik pionowo, nacisnąć pompkę rozpylającą co najmniej 10 razy, w celu jej napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia. Jeśli pompka nie była używana przez co najmniej 10 dni należy ponownie ją przygotować poprzez 3-krotne naciśnięcie i rozpylenie produktu w powietrzu. Pojemnik należy skierować z dala od twarzy, aby uniknąć przypadkowego kontaktu leku z oczami, uszami, nosem i ustami.

Bravera Control - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Puder płynny Aflofarm
Pudroderm
Sanofil
Variderm

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!