Buscolysin

Reklama

Działanie

N-butylobromek hioscyny to czwartorzędowa pochodna skopolaminy. Powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, osłabia motorykę przewodu pokarmowego i wydzielanie żołądkowe, znosi skurcze dróg żółciowych i moczowych. Jest antagonistą ośrodkowych i obwodowych receptorów muskarynowych oraz antagonistą nikotyny. Wykazuje podobną do atropiny aktywność parasympatykolityczną, jednak działając obwodowo pozbawiony jest ośrodkowych objawów jej działania. Działa szybciej, ale krócej niż atropina. N-butylobromek hioscyny słabo przenika do płynów ustrojowych, nie przenika przez barierę krew-mózg, dlatego nie oddziałuje na o.u.n. Lek metabolizowany jest głównie w wątrobie. Stopień wiązania z białkami osocza jest znikomy. Wydalanie następuje głównie z moczem, nieznacznie z kałem oraz z żółcią.

Wskazania

Ostre stany skurczowe przewodu pokarmowego: skurcze przełyku, wpustu i odźwiernika, zaparcie kurczowe, nadruchliwa dyskineza żółciowa. Zapalenie żołądka i dwunastnicy oraz wrzód żołądka i dwunastnicy. Kolka żółciowa. Ostre stany skurczowe dróg moczowych, zwłaszcza w przebiegu kamicy nerkowej, kolka nerkowa, bolesne parcie na pęcherz moczowy. Pomocniczo w diagnostyce radiologicznej przewodu pokarmowego i dróg moczowych oraz po zabiegach operacyjnych. W położnictwie i ginekologii: skurcze kanału porodowego podczas porodu, połogowe zapalenie macicy, usuwanie łożyska, miesiączkowanie bolesne kurczowe, wspomagająco podczas aborcji (w początkowym etapie).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na butylobromek hioscyny, atropinę lub którykolwiek składnik leku. Jaskra. Przerost gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu. Przewężenie w obrębie przewodu pokarmowego. Tachykardia. Dławica piersiowa. Niewydolność serca. Rozszerzenie okrężnicy. Nie zaleca się podawania leku przez 24 h przed badaniem wydzielania kwasu żołądkowego.

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko zatrzymania moczu lub pogorszenia stanu klinicznego należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku z następującymi chorobami: przerost gruczołu krokowego bez niedrożności, uropatia z niedrożności dróg moczowych, jak niedrożność szyi pęcherza spowodowana przerostem gruczołu krokowego. Wskazana jest ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niedrożnością mechaniczną przewodu pokarmowego różnego pochodzenia, zwężeniem odźwiernika, rozszerzeniem okrężnicy - podawanie leku może prowadzić do zastoju treści żołądkowo-jelitowej, wzdęć i zatrucia i w konsekwencji do zaostrzenia przebiegu tych chorób. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u osób z chorobami serca, zwłaszcza arytmią serca (tachykardia, tachyarytmia). Leku nie należy podawać pacjentom chorym na jaskrę z zamkniętym kątem przesączania oraz chorym z wysoką gorączką, ponieważ butylobromek hioscyny działa hamująco na gruczoły potowe, jego stosowanie może spowodować przegrzanie organizmu. U pacjentów z objawami suchości ust, wysychającym nieżytem nosa, hipertonią oraz nadczynnością tarczycy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości konieczne jest odstawienie leku. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 6 lat.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub dziecka. W przypadku konieczności zastosowania w okresie ciąży należy zachować ostrożność, szczególnie w I trymestrze. Należy zaprzestać karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: podwyższone ciśnienie tętnicze, podwyższone ciśnienie śródgałkowe, tachykardia, palpitacje serca, ból i zawroty głowy, ataksja, rozszerzenie źrenic, porażenie akomodacji (cykloplegia), zaburzenia wydzielania płynu łzowego, zagęszczenie wydzieliny oskrzelowej, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia, zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu, świąd, wysypka, zwiększone wydzielanie potu, zaczerwienienie, zmęczenie (uczucie zmęczenia), pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny; bardzo rzadko: niepokój, pobudzenie, bezsenność, nerwowość i omamy (w szczególności u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku).

Interakcje

Preparaty cholinomimetyczne (pilokarpina) oraz leki przeciwcholinoesterazowe (galantamina, fizostygmina, pirydostygmina), antagonizują działanie butylobromku hioscyny. Amantadyna, chinidyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, związki przeciwhistaminowe oraz leki przeciw chorobie Parkinsona potęgują cholinolityczne działanie butylobromku hioscyny. Butylobromek hioscyny może osłabiać perystaltykę przewodu pokarmowego, co opóźnia wchłanianie i działanie farmakologiczne innych leków. Działanie butylobromku hioscyny powoduje w konsekwencji wzmożone wchłanianie i wzrost stężenia digoksyny w surowicy (o ok. 1/3), co może prowadzić do względnego przedawkowania. Jednoczesne przyjmowanie kortykosteroidów i butylobromku hioscyny prowadzi do zwiększonego ryzyka wzrostu ciśnienia śródgałkowego i prawdopodobieństwo rozwoju jaskry. Wydalanie leku może być osłabione w wyniku stosowania środków alkalizujących mocz, m. in. cytrynianów. Równoczesne przyjmowanie leku z ketokonazolem lub metoklopramidem może prowadzić do zmniejszenia ich działania terapeutycznego. Jednoczesne podawanie inhibitorów MAO może hamować metabolizm leków antycholinergicznych, w tym butylobromku hioscyny, przez co nasila się ich działanie terapeutyczne i działania niepożądane.

Dawkowanie

Domięśniowo lub dożylnie. Dawkowanie określa się w zależności od nasilenia objawów klinicznych oraz towarzyszących chorób. Dorośli: 10-20 mg 2-4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. Preparat można stosować w postaci dożylnego wlewu kroplowego. Dzieci powyżej 6 lat: 5-10 mg 2-4 razy na dobę.

Reklama

Uwagi

Podczas leczenia preparatem nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, aż do uzyskania pełnej sprawności wzroku.

Pharmindex