Znajdź lek

Buscolysin

Spis treści

Działanie

N-butylobromek hioscyny to czwartorzędowa pochodna skopolaminy. Powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, osłabia motorykę przewodu pokarmowego i wydzielanie żołądkowe, znosi skurcze dróg żółciowych i moczowych. Jest antagonistą ośrodkowych i obwodowych receptorów muskarynowych oraz antagonistą nikotyny. Wykazuje podobną do atropiny aktywność parasympatykolityczną, jednak działając obwodowo pozbawiony jest ośrodkowych objawów jej działania. Działa szybciej, ale krócej niż atropina. N-butylobromek hioscyny słabo przenika do płynów ustrojowych, nie przenika przez barierę krew-mózg, dlatego nie oddziałuje na o.u.n. Lek metabolizowany jest głównie w wątrobie. Stopień wiązania z białkami osocza jest znikomy. Wydalanie następuje głównie z moczem, nieznacznie z kałem oraz z żółcią.

Wskazania

Ostre stany skurczowe przewodu pokarmowego: skurcze przełyku, wpustu i odźwiernika, zaparcie kurczowe, nadruchliwa dyskineza żółciowa. Zapalenie żołądka i dwunastnicy oraz wrzód żołądka i dwunastnicy. Kolka żółciowa. Ostre stany skurczowe dróg moczowych, zwłaszcza w przebiegu kamicy nerkowej, kolka nerkowa, bolesne parcie na pęcherz moczowy. Pomocniczo w diagnostyce radiologicznej przewodu pokarmowego i dróg moczowych oraz po zabiegach operacyjnych. W położnictwie i ginekologii: skurcze kanału porodowego podczas porodu, połogowe zapalenie macicy, usuwanie łożyska, miesiączkowanie bolesne kurczowe, wspomagająco podczas aborcji (w początkowym etapie).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na butylobromek hioscyny, atropinę lub którykolwiek składnik leku. Jaskra. Przerost gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu. Przewężenie w obrębie przewodu pokarmowego. Tachykardia. Dławica piersiowa. Niewydolność serca. Rozszerzenie okrężnicy. Nie zaleca się podawania leku przez 24 h przed badaniem wydzielania kwasu żołądkowego.