Calcitonin 100 Jelfa

Spis treści

Calcitonin 100 Jelfa - Skład

1 ampułka (1 ml) zawiera 100 j.m. syntetycznej kalcytoniny łososiowej.

Calcitonin 100 Jelfa - Działanie

Syntetyczna kalcytonina łososiowa. Lek hamuje uwalnianie wapnia z kości przez zmniejszenie aktywności i liczby osteoklastów. Zmniejsza stężenie wapnia we krwi u osób z hiperkalcemią. Sprzyja odkładaniu wapnia w kościach, ułatwia mineralizację kości i chrząstki, hamuje demineralizację w stanach unieruchomienia, przyspiesza gojenie złamań, zwiększa w nerkach wydalanie wapnia, magnezu, sodu, potasu, chloru, wody i cAMP, zmniejsza resorpcję zwrotną fosforanów, pobudza nerkową produkcję kalcytriolu. Lek zmniejsza wydzielanie kwasu solnego, pepsyny i enzymów trzustkowych w przewodzie pokarmowym. W o.u.n. wywiera działanie przeciwbólowe. Wykazuje też właściwości przeciwzapalne. Rozkład kalcytoniny łososiowej następuje wolniej niż kalcytoniny ludzkiej. Po podaniu maksymalne działanie leku występuje po 2 h i utrzymuje się przez 6-8 h. Po podaniu pojedynczej dawki okres półtrwania wynosi 80 min. Lek jest wydalany z moczem w formie metabolitów; tylko 0,1% wydalane jest w postaci niezmienionej.

Reklama

Calcitonin 100 Jelfa - Wskazania

Zapobieganie nagłej utracie masy kostnej w wyniku unieruchomienia, np. u pacjentów ze świeżo przebytymi złamaniami w następstwie osteoporozy. Leczenie choroby Pageta, jedynie u pacjentów, którzy nie reagują na alternatywne sposoby leczenia lub dla których leczenie to nie jest odpowiednie, np. u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Leczenie hiperkalcemii w przebiegu nowotworu złośliwego.

Calcitonin 100 Jelfa - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na syntetyczną kalcytoninę łososiową lub inne składniki preparatu.

Calcitonin 100 Jelfa - Ostrzeżenia

Leczenie kalcytoniną (zwłaszcza długotrwałe) zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu. Podanie kalcytoniny może powodować wystąpienie tężyczki spowodowanej hipokalcemią. Z uwagi na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych i reakcji typu alergicznego, u pacjentów, u których podejrzewa się nadwrażliwość na kalcytoninę łososiową, należy rozważyć celowość wykonania testów skórnych przed rozpoczęciem leczenia, używając w tym celu rozcieńczonego, jałowego roztworu preparatu.

Calcitonin 100 Jelfa - Ciąża

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak odpowiednich badań.

Calcitonin 100 Jelfa - Efekty uboczne

Często: nowotwór złośliwy (po długotrwałym stosowaniu). Na początku leczenia mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, pogorszenie apetytu, nietypowy smak w ustach, zwiększona częstość oddawania moczu, bóle i zawroty głowy, napadowe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca, bóle mięśniowe i bóle stawowe. Powyższe objawy ustępują podczas długotrwałego stosowania leku. Czasami mogą wystąpić reakcje typu anafilaktycznego jak trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, oczu, warg, języka lub gardła, wysypka skórna lub pokrzywka, zaczerwienienie, bolesność i obrzęk lub wyższa temperatura w miejscu wstrzyknięcia.

Calcitonin 100 Jelfa - Interakcje

Może być konieczna modyfikacja dawek glikozydów nasercowych lub leków blokujących kanały wapniowe, ponieważ ich działanie może się zmieniać pod wpływem zmian stężenia elektrolitów w komórce.

Calcitonin 100 Jelfa - Dawkowanie

Z uwagi na ryzyko wystąpienia nowotworu, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania kalcytoniny, należy maksymalnie ograniczyć czas trwania leczenia we wszystkich wskazaniach, a podawaną dawkę zredukować do minimalnej skutecznej dawki. <u>Zapobieganie nagłej utracie masy kostnej w wyniku unieruchomienia</u>: 100 j.m. raz na dobę lub 50 j.m. 2 razy na dobę podskórnie lub domięśniowo. Wraz z rozpoczęciem uruchamiania pacjenta dawkę można zmniejszyć do 50 j.m. Zalecany czas leczenia to 2 tyg. i w żadnym wypadku nie powinno ono trwać dłużej niż 4 tyg. <u>Choroba Pageta</u>: 100 j.m. na dobę, podawana podskórnie lub domięśniowo, jednak minimalna dawka po której uzyskano poprawę kliniczną i poprawę wyników biochemicznych to 50 j.m. podawane 3 razy w tyg. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta. Leczenie należy przerwać po uzyskaniu reakcji na leczenie i po ustąpieniu objawów choroby. Czas trwania leczenia zwykle nie powinien przekraczać 3 mies., w wyjątkowych okolicznościach, np. u pacjentów zagrożonych złamaniami patologicznymi, leczenie może zostać przedłużone maksymalnie do 6 mies. Można rozważyć podjęcie okresowo u tych pacjentów ponownego leczenia. Działanie kalcytoniny można monitorować oznaczając odpowiednie markery przebudowy kości, takie jak aktywność fosfatazy zasadowej (ALP) w surowicy lub stężenie hydroksyproliny lub deoksypirydynoliny w moczu. W czasie dłuższego leczenia dawkę należy modyfikować w zależności od aktywności ALP. <u>Hiperkalcemia w przebiegu nowotworu złośliwego</u>: 100 j.m. co 6-8 h we wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym. W niektórych przypadkach kalcytonina łososiowa może być podawana we wstrzyknięciu dożylnym . <u>Szczególne grupy pacjentów</u>. Brak dowodów na zmniejszenie tolerancji leku lub konieczność zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania kalcytoniny u dzieci - nie zaleca się stosowania leku u pacjentów < 18 lat.

Calcitonin 100 Jelfa - Uwagi

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, zaburzeń widzenia lub zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Jeśli objętość podawanego jednorazowo preparatu przekracza 2 ml, zaleca się stosowanie domięśniowe i zmienianie miejsca podania.

Pharmindex