Znajdź lek

Calcium Teva

Spis treści

Działanie

Preparat przeznaczony do podawania pozajelitowego, zawierający organiczny związek wapnia. Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych. Jest niezbędny w wielu procesach, m.in. przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, czynności mięśni, prawidłowym rozwoju układu kostnego, procesach krzepnięcia krwi, aktywacji niektórych enzymów, przepuszczalności błon komórkowych i naczyń. Podanie preparatu prowadzi do uszczelnienia śródbłonków naczyń, zmniejszenia obrzęków i odczynów alergicznych, przywraca prawidłową kurczliwość mięśni oraz wyrównuje niedobory wapnia w organizmie. Po podaniu dożylnym, po natychmiastowym zwiększeniu stężenia wapnia we krwi, stężenie powraca do prawidłowych wartości od 30 min do 2 h, w zależności od klirensu nerkowego.

Wskazania

Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia (tężyczka, ostra hipokalcemia, mnogie złamania, kurcz głośni, długotrwałe żywienie pozajelitowe). Uzupełniająco w leczeniu chorób alergicznych (astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, alergiczne choroby skóry, alergiczny nieżyt nosa). Zatrucie solami metali ciężkich, magnezu, fluoru i czterochlorkiem węgla. Hiperkaliemia. Uzupełnianie niedoboru wapnia u pacjentów nie reagujących na leczenie preparatami podawanymi doustnie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na związki wapnia, ostra niewydolność nerek, hiperkalcemia, hiperkalciuria, migotanie komór, galaktozemia.