Znajdź lek

Carbo medicinalis VP

Spis treści

Działanie

Jelitowy lek adsorbujący. Po podaniu doustnym wiąże nieselektywnie różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. i uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie związków wydalonych do jelit np. z żółcią. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest w całości wydalany z kałem. Działa zapierająco. Ocenia się, że w leczeniu zatruć jest równie skuteczny jak płukanie żołądka lub wymioty, a nawet efektywniejszy, kiedy po pewnym czasie po zastosowaniu węgla zostanie podany lek przeczyszczający.

Wskazania

Biegunki, niestrawność, wzdęcia. Zatrucia lekami i innymi związkami chemicznymi -po porozumieniu z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Preparatu nie należy stosować u pacjentów nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.