Catalet

Spis treści

Catalet - Skład

<u>Catalet C</u>: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków bylicy, komosy białej, babki lancetowatej i szczawiu zwyczajnego. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. <u>Catalet D</u>: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków olchy, brzozy i leszczyny zwyczajnej. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml. <u>Catalet T</u>: mieszanka równych ilości alergoidów pyłków wyczyńca łąkowego, tomki wonnej, rajgrasu wyniosłego, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, kłosówki wełnistej, życicy trwałej, tymotki łąkowej, wiechliny i żyta zwyczajnego. Stężenie "1" - 25 JS/ml, stężenie "2" - 250 JS/ml, stężenie "3" - 2500 JS/ml, stężenie "4" - 10000 JS/ml.

Catalet - Działanie

Szczepionki do odczulania swoistego zawierające alergeny pyłkowe modyfikowane działaniem formaldehydu (alergoidy), adsorbowane na wodorotlenku glinu. Immunoterapia opiera się na systematycznym podawaniu wzrastających dawek alergoidu w celu wytworzenia stanu tolerancji na uczulający alergen. Mechanizm działania polega na hamowaniu tworzenia się swoistych przeciwciał IgE, przy jednoczesnym stymulowaniu produkcji IgG. Prowadzi to do złagodzenia lub ustąpienia objawów klinicznych w okresie naturalnej ekspozycji na alergen. Właściwy efekt odczulania uzyskuje się po przynajmniej 3 cyklach (3 latach) immunoterapii.

Reklama

Catalet - Wskazania

Przedsezonowa i całoroczna swoista immunoterapia chorych z IgE zależną alergią na pyłek chwastów (Catalet C) lub drzew (Catalet D) lub traw (Catalet T). Immunoterapia preparatem jest zalecana u dorosłych i u dzieci od 6 rż.

Catalet - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje pomocnicze. Ostre i przewlekłe stany zapalne. Ciężkie choroby immunologiczne lub niedobory immunologiczne (z wyłączeniem autoimmunologicznych np. cukrzycy typu I i stwardnienia rozsianego, gdzie stan tolerancji wytworzony przez immunoterapię wywiera korzystne działanie poprzez swoiste zahamowanie lub przerwanie patologicznej odpowiedzi immunologicznej). Choroby nowotworowe. Ciężkie choroby psychiczne. Stosowanie β-blokerów (nawet miejscowo). Słaba współpraca chorego. Ciężka astma oporna na leczenie farmakologiczne i/lub nieodwracalna obturacja oskrzeli (FEV<sub>1</sub> poniżej 70% wartości należnej przy odpowiednim leczeniu farmakologicznym). Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, które zwiększają ryzyko działań niepożądanych w razie konieczności zastosowania adrenaliny. Niewydolność narządów wewnętrznych (wątroby, śledziony, nerek, tarczycy). Dzieci do 5 rż. z wyjątkiem określonych wskazań.

Catalet - Ostrzeżenia

W czasie trwania odczulania należy wykonywać tylko te szczepienia ochronne, które są bezwzględnie konieczne. Po podaniu preparatu, szczepienie ochronne można wykonać po tygodniu. Po wykonanym szczepieniu ochronnym - preparat można zastosować po 2 tyg. Pierwsza dawka wznowionego odczulania powinna być o połowę mniejsza od ostatniej dobrze tolerowanej.

Catalet - Ciąża

Ze względu na brak udokumentowanych danych klinicznych, potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane. Nie należy rozpoczynać immunoterapii swoistej podczas ciąży i w okresie karmienia piersią. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Catalet - Efekty uboczne

Odczyny miejscowe (wczesne do 20 minut po wstrzyknięciu; późne w dniu wstrzyknięcia lub w dniach następnych): świąd, rumień, czasem obrzęk, rzadko podskórne, swędzące guzki (ziarniniaki), które ujawniają się 2-3 tyg. po wstrzyknięciu. Może wystąpić wysoka temperatura, zaburzenia narządu wzroku (pieczenie oka), zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (kichanie, kaszel, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej), zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej (wyprysk atopowy, pokrzywka, obrzęk Quincke'go) oraz zaburzenia układu immunologicznego (reakcja alergiczna, wstrząs anafilaktyczny).

Catalet - Interakcje

Jednoczesne stosowanie leków przeciwalergicznych (np. przeciwhistaminowych, kromonów, kortykoidów) może modyfikować (przesunąć w czasie) rzeczywistą reakcję na preparat.

Catalet - Dawkowanie

Głęboko podskórnie, nie rozcierając miejsca wstrzyknięcia. Wskazania do odczulania ustala wyłącznie lekarz specjalista alergolog. Preparat można stosować w schemacie przedsezonowym i całorocznym. <br><B>Schemat odczulania przedsezonowego.</B> Immunoterapię należy rozpocząć od najniższych dawek stosowanych przed sezonem pylenia, w okresie bezobjawowym. Następnie poprzez stopniowe ich zwiększanie osiąga się dawkę podtrzymującą (5000 JS/ml) na 2 tyg. przed rozpoczęciem sezonu pylenia. W przypadku osiągnięcia dawki podtrzymującej dużo wcześniej niż 2 tyg. przed sezonem pylenia, wskazane jest jej powtarzanie co 2 tyg.<br><u>Ciężkie objawy alergii:</u> 0,1 ml stężenia "1", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "1", następnie 7 dni później 0,1 ml stężenia "2", następnie 7 dni później 0,3 ml stężenia "2", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "2", następnie 14 dni później 0,1 ml stężenia "3", następnie 7 dni później 0,3 ml stężenia "3", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "3", następnie 14 dni później 0,2 ml stężenia "4", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "4", następnie 7 dni później 1,0 ml stężenia "4". <u>Umiarkowane objawy alergii:</u> 0,5 ml stężenia "1", następnie 7 dni później 0,1 ml stężenia "2", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "2", następnie 14 dni później 0,1 ml stężenia "3", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "3", następnie 14 dni później 0,2 ml stężenia "4", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "4", następnie 7 dni później 1,0 ml stężenia "4". <u>Łagodne objawy alergii:</u> 0,1 ml stężenia "2", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "2", następnie 14 dni później 0,1 ml stężenia "3", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "3", następnie 14 dni później 0,2 ml stężenia "4", następnie 7 dni później 0,5 ml stężenia "4", następnie 7 dni później 1,0 ml stężenia "4".<br><B>Schemat leczenia całorocznego.</B> W pierwszym roku należy rozpocząć leczenie wg schematu odczulania przedsezonowego. W każdym roku odczulania w okresie pylenia należy zmniejszyć dawkę w stosunku do ostatnio podanej, dobrze tolerowanej przed sezonem pylenia: w I roku immunoterapii do 20% objętości, w II roku immunoterapii do 30% objętości, w III roku immunoterapii do 40% objętości. W okresie pylenia należy stosować 4-tygodniowe odstępy między dawkami. Po sezonie pylenia należy zwiększać stopniowo dawkę w odstępach 1 tyg., aż do osiągnięcia pełnej dawki podtrzymującej (1 ml) lub najwyższej dawki dobrze tolerowanej i kontynuować immunoterapię, co 4 tyg. do momentu rozpoczęcia kolejnego sezonu pylenia.<br>Nie należy przekraczać dawki 1 ml. Immunoterapię należy przeprowadzać przez okres 3-5 lat. W przypadku odczulania tylko w schemacie przedsezonowym w kolejnych latach można rozpocząć leczenie od nieco wyższych dawek niż w roku poprzednim. Jeżeli przerwa w odczulaniu jest dłuższa niż 4 tyg., odczulanie należy rozpocząć od pierwszej podanej dawki.

Catalet - Uwagi

Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 60 min. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych obserwację należy przedłużyć. Odczulanie należy przeprowadzać w obecności specjalisty alergologa oraz w warunkach dostępu do zestawu przeciwwstrząsowego. Przez 24 h pacjent powinien unikać nadmiernego wysiłku, picia alkoholu oraz przegrzania. Po wstrzyknięciu preparatu mogą wystąpić objawy zmęczenia, dlatego nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych do 12 h po każdej dawce. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Pharmindex
<-- popup -->