Cerasorb M

Reklama

Działanie

Syntetyczny materiał kościotwórczy. Resorbuje się całkowicie w czasie do 8 mies. Całkowicie sterylny - czysty fazowo β-fosforan trójwapniowy. Składa się z łatwo wiążących się ze sobą granulek w kształcie wielościanów z licznymi porami o zróżnicowanej wielkości (5 - 500 µm). Całkowita porowatość materiału to ok. 65%. Materiał posiada zwiększoną osteokonduktywność - charakterystyczny układ porów w granulkach, w połączeniu z ich nieregularnym kształtem pozwala na uzyskanie dużej oraz bardzo porowatej powierzchni zew. Osteoblasty odbudowywanej kości mogą więc przenikać do przestrzeni ubytku wykorzystując szkielet stworzony przez cząstki Cerasorb. Charakterystyczna struktura mat. ułatwia dyfuzję krwi i płynów fizjologicznych oraz głęboką penetrację komórek osteogennych i kostnienie syntetycznej macierzy. System łączących się ze sobą porów wspiera postępujący proces angiogenezy i waskularyzacji, zapewniając aktywny dopływ komórek przez cały okres odbudowy kości. Struktura mat. o porach małych, średnich i dużych sprzyja szybkiemu kostnieniu przy udziale lokalnej tkanki, przyspieszając proces resorpcji. Niereguralne kształty granulek ułatwiają łączenie się ich i wiązanie w obrębie jamy ubytku, co zwiększa stabilność mechaniczną wypełnienia i zapobiega mikroruchom. Mat. dostępny jest w rozmaitych wersjach różniących się od siebie wielkością ziaren i stosowanych zależnie od wskazań. Granulat łatwo się aplikuje po zmieszaniu z krwią pacjenta.

Wskazania

Regeneracja defektów kostnych powstałych po wyłuszczeniu torbieli występujących w kościach szczęk. W periodontologii do wypełniania dwu- lub wielościennych kieszeni kostnych, do zamykania otwartych bi- i trifurkacji korzeni zębów trzonowych, jak również do podwyższania i poszerzania wyrostka zębodołowego (w przypadku rozległej odbudowy konieczne jest szczelne odgraniczenie mat. do odbudowy kości od tkanek miękkich membraną - GBR). W implantologii do przeprowadzenia zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej (Sinus-Lift). Po ekstrakcjach zębów do wypełniania zębodołów w celu zachowania pożądanego kształtu wyrostka i utrzymania miejsca dla późniejszego wszczepienia implantów. W chirurgii stom. do wypełniania defektów powst. po resekcjach wierzchołków korzeni zębów, po operacyjnym usunięciu zębów zatrzymanych. Do wypełniania defektów i niedoborów kości powst. w przebiegu osteotomii i operacyjnych korekt wad morfologicznych. Do wypełniania innych wielościennych defektów kostnych wyrostków zębodołowych lub kości twarzoczaszki.

Przeciwwskazania

Mat. nie powinien być stosowany w chorobach, w których zaburzone są procesy gojenia np.: zaburzenia przemiany materii, ciężka nie wyrównana lub trudno wyrównywalna cukrzyca, w trakcie terapii choroby nowotworowej, przy leczeniu kortykosterydami w dużych dawkach, w przypadku osteoporozy.

Dawkowanie

Według wskazań producenta.

Reklama

Uwagi

Pharmindex