Cerebrolysin

Spis treści

Cerebrolysin - Skład

1ml wodnego roztw. zawiera 215,2 mg cerebrolizyny - mieszaniny peptydów, otrzymanych z mózgu świni.

Cerebrolysin - Działanie

Lek wpływający na układ nerwowy. Frakcja peptydów proteolitycznych pochodzących z mózgu świni stymuluje różnicowanie komórek, wspomaga czynność neuronów oraz pobudza procesy ochronne i naprawcze. Preparat zawiera pochodzące z mózgu świni krótkie peptydy pochodzenia naturalnego podobne lub identyczne do tych, które są wytwarzane endogennie u człowieka. Neurotroficzne działanie leku jest wykrywalne w osoczu krwi do 24 h po jednorazowym podaniu. Ponadto składniki preparatu mogą przenikać przez barierę krew-mózg.

Reklama

Cerebrolysin - Wskazania

Lek wspomagający w terapii zespołów organicznych, w tym otępiennych, o łagodnym nasileniu.

Cerebrolysin - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Padaczka (szczególnie z napadami drgawek typu grand mal), gdyż stosowanie leku może powodować zwiększenie częstości napadów drgawek. Ciężka niewydolność nerek.

Cerebrolysin - Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku chorób alergicznych oraz jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO.

Cerebrolysin - Ciąża

W czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią lek należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikającej z jego stosowania.

Cerebrolysin - Efekty uboczne

Rzadko: brak apetytu, pobudzenie (agresja, splątanie, bezsenność), zbyt szybkie wstrzyknięcie może powodować zawroty głowy, zbyt szybkie wstrzyknięcie może powodować uczucie gorąca lub pocenie się, świąd. Bardzo rzadko: nadwrażliwość lub reakcje alergiczne, takie jak reakcje skórne w postaci świądu, miejscowe reakcje zapalne, ból głowy, ból szyi, bóle kończyn, gorączka, ból lędźwiowo-krzyżowy, duszność, dreszcze oraz stan podobny do wstrząsu, napady padaczkowe typu grand mal i drgawki, zbyt szybkie wstrzyknięcie może powodować palpitacje lub arytmie, niestrawność, biegunka, zaparcia, wymioty i nudności, reakcje w miejscu podania takie jak rumień i uczucie pieczenia. Zgłaszano rzadkie przypadki hiperwentylacji, nadciśnienia tętniczego, niedociśnienia tętniczego, uczucia zmęczenia, drżenia, depresji, apatii, senność oraz objawy grypy (np. uczucie zimna, kaszel, infekcje dróg oddechowych). Cerebrolysin jest stosowany u osób w podeszłym wieku, a wymienione działania niepożądane są typowe dla tej populacji pacjentów, można je obserwować również w przypadku nieprzyjmowania leku.

Cerebrolysin - Interakcje

Możliwe działanie addytywne w przypadku równoczesnego stosowania z lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami MAO, w związku z czym zaleca się zmniejszenie dawki leku przeciwdepresyjnego. Nie należy mieszać w jednej infuzji Cerebrolysin ze zrównoważonymi roztworami aminokwasów. Witaminy oraz leki sercowo-naczyniowe mogą być podawane jednocześnie z preparatem, jednak nie należy ich mieszać z Cerebrolysin w jednej strzykawce.

Cerebrolysin - Dawkowanie

Domięśniowo lub dożylnie. Można podawać pojedyncze dawki do 50 ml, ale zalecane jest zastosowanie pełnego cyklu terapii tj: codzienne podawanie leku łącznie przez 10–20 dni. W terapii zespołów organicznych, w tym otępiennych, o łagodnym nasileniu stosuje się zwykle dawkę dobową 5 - 30 ml. Cykl leczenia można powtarzać, aż do momentu, kiedy nie widać dalszej poprawy klinicznej. Po leczeniu wstępnym, częstość podawania można zmniejszyć do 2 - 3 razy w tyg; pomiędzy kolejnymi cyklami należy zachować przerwę odpowiadającą długości cyklu leczenia. <u>Sposób podania</u>. Można podawać dawki do 5 ml domięśniowo (im.) i do 10 ml nierozcieńczonego roztworu dożylnie (iv.). Dawki 10 ml - 50 ml są zalecane wyłącznie w powolnym wlewie dożylnym, po rozcieńczeniu zalecanym, standardowym roztworem do infuzji. Czas trwania wlewu powinien wynosić 15 - 60 min. Lek można rozcieńczać w 0,9% roztwór chlorku sodu, płynie Ringera lub 5% roztworze glukozy. Witaminy oraz leki sercowo-naczyniowe mogą być podawane jednocześnie z preparatem, jednak nie należy ich mieszać z roztworem Cerebrolysin w jednej strzykawce.

Cerebrolysin - Uwagi

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku.

Pharmindex