Chemadent G-J-W

Reklama

Działanie

O.Cement szkło-jonomerowy. Proszek zawiera rozdrobnione szkło sodowo-wapniowo-fluoroglinokrzemianowe. Płyn jest wodnym roztworem kopolimeru kwasów alkenowych z dodatkiem kwasu winowego. Materiał wykazuje biozgodność z tkankami zęba. Przylega szczelnie do szkliwa i zębiny. Uwalnia fluor, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwpróchnicze na najbliższe otoczenie. Posiada współczynnik rozszerzalności termicznej bliski współczynnikowi rozszerzalności termicznej zęba. Nie wymaga tradycyjnego opracowania ubytku z zaczepami retencyjnymi. Doskonale utrzymuje się w ubytkach płytkich i płaskich. Wykazuje dobrą przezierność oraz odpowiednią kolorystykę pozwalającą uzyskać optimum estetyczne przy odbudowie zebów przednich.

Wskazania

Z.Materiał jest przeznaczony do wypełniania ubytków klasy III i V (szczególnie niepróchnicowego pochodzenia) oraz ubytków próchnicowych u pacjentów starszych, ubytków klinowych, ubytków I i II klasy w zębach mlecznych oraz do pokrycia pęknięć i nadżerek szkliwa. Zalecany w leczeniu wczesnych zmian próchnicowych lub pacjentów z wysoką podatnością na próchnicę.

Przeciwwskazania

Nie należy bezpośrednio pokrywać miazgi zębowej (w głębokich ubytkach, gdy grubość warstwy zębiny jest mniejsza niż 1,5 mm należy położyć podkład z twardniejącego wodorotlenku wapnia). Nadwrażliwość na składniki lakieru ochronnego (octan celulozy, aceton, 1,2-dwumetoksyetan) oraz pozostałe składniki materiału.

Dawkowanie

S.Przygotowanie ubytku próchnicowego pochodzenia: ze względu na dużą adhezję materiału do zębiny i szkliwa opracowanie ubytku należy ograniczyć jedynie do usunięcia tkanki próchniczej bez wykonywania dodatkowych podcięć i zaczepów retencyjnych (dodatkowe zaczepy należy wykonać jedynie w sytuacji, gdy wypełnienie jest narażone na oddziaływanie dużych sił zgryzowych); z ubytku usunąć strumieniem wody luźne opiłki w trakcie usuwania próchnicy i wygładzania ścian i dna ubytku oraz wysuszyć powietrzem zębinę; w celu usunięcia substancji mazistej i lepszego przylegania cementu do zębiny nanieść wytrawiacz G-J na przygotowaną powierzchnię zębiny na 10 s. przy użyciu pędzelka lub bawełnianego wacika, po upływie 10 s. wytrawioną zębinę dokładnie przemyć wodą i suszyć lekko powietrzem wolnym od oleju przez następne 20 s. (unikać nadmiernego wysuszenia zębiny).
Przygotowanie ubytku klinowego i nadżerki: występujące złogi osadu i płytki nazębnej należy usunąć przy użyciu pasty do profesjonalnego oczyszczania lub mieszaniny pumeksu z wodą za pomocą szczoteczki lub gumki; ubytek należy spłukać wodą i wysuszyć powietrzem; w celu polepszenia adhezji nanieść na tkanki zębowe wytrawiacz G-J na 10 s. przy użyciu pędzelka lub bawełnianego wacika, po upływie 10 s. wytrawioną zębinę dokładnie przemyć wodą i suszyć lekko powietrzem wolnym od oleju przez następne 20 s. (unikać nadmiernego wysuszenia zębiny).
Wypełnianie ubytku: cement powinien być umieszczony w ubytku w czasie nie przekraczającym 90 s. od momentu rozpoczęcia mieszania przy temp. 23st.C; w czasie zakładania podkładu ubytek powinien być izolowany od wpływu wilgoci; wymieszany materiał zakładać zdecydowanie upychając go w ubytku przy użyciu pewnego nacisku; należy chronić świeżo położone wypełnienie przed kontaktem ze śliną, w tym celu należy pokryć go warstwą lakieru ochronnego G-J.
Czas wiązania wynosi 2-3 min.

Reklama

Uwagi

Wytrawiacz G-J oraz lakier ochronny są przeznaczone do stosowania wyłącznie w zestawie z cementem Chemadent.

Pharmindex