ClinOleic

Reklama

Działanie

Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego, zawierająca 15% nasyconych kwasów tłuszczowych, 65% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i 20% niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Wskazania

Źródło tłuszczów w żywieniu pozajelitowym pacjentów, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko jaja, białko soi lub białko orzeszków ziemnych. Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze preparatu. Poważne zaburzenia gospodarki tłuszczowej lub ciężkie, niewyrównane zaburzenia metaboliczne, w tym kwasica mleczanowa i niewyrównana cukrzyca.

Środki ostrożności

Należy obserwować pacjenta na początku każdego wlewu dożylnego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub objawów reakcji anafilaktycznej należy przerwać infuzję. Aby zapobiec wystąpieniu kwasicy metabolicznej lek należy podawać jednocześnie z roztworem węglowodanów i aminokwasów. Zaleca się kontrolę bilansu wodnego, zwłaszcza u pacjentów z ostrą oligurią lub anurią. Należy zachować ostrożność u wcześniaków i (lub) dzieci z niską masą urodzeniową. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadkach hiperbilirubinemii noworodków (stężenie w osoczu >200µmol/l), dokładnie monitorując stężenie bilirubiny całkowitej.

Ciąża i laktacja

Lek należy podawać w ciąży i podczas karmienia piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka i tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne.

Działania niepożądane

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne (nadwrażliwość na białko jaj lub białko sojowe). W trakcie długotrwałego żywienia pozajelitowego mogą wystąpić: wzrost aktywności fosfatazy zasadowej, transaminaz i stężenia bilirubiny w surowicy, umiarkowana małopłytkowość oraz w rzadkich przypadkach hepatomegalia i żółtaczka.

Interakcje

Nie dodawać leków i elektrolitów bezpośrednio do emulsji tłuszczowej (jeżeli dodanie substancji jest konieczne, należy upewnić się o ich zgodności i dokładnie wymieszać emulsję przed podaniem pacjentowi). Roztwory równocześnie podawane przez ten sam cewnik muszą być zgodne z preparatem.

Dawkowanie

Wlewy dożylne: jeżeli tłuszcze wchodzą w skład kompletnej mieszaniny odżywczej, to mieszanina może być podawana drogą żyły centralnej lub żył obwodowych w zależności od końcowej osmolarności roztworu; przy podawaniu samego tłuszczu w celu uzupełnienia żywienia doustnego lub dojelitowego preparat można podawać drogą żył obwodowych.
Dorośli: dawka maksymalna 1-2 g tłuszczów/kg mc./dobę (5-10 ml/kg mc./dobę). Początkowa szybkość wlewu nie może przekraczać 0,1 g tłuszczów/min (0,5 ml/min) przez 10 min (ok. 10 kropli na min). Przez kolejne 30 min prędkość podawania powinna być stopniowo zwiększana, przy czym maksymalna szybkość podawania preparatu nie może być większa niż 0,15 g tłuszczów/kg mc./h (0,75 ml/kg mc./h). Dzieci (we wlewie ciągłym 24 h/dobę): nie podawać więcej niż 3 g tłuszczów/kg mc./dobę; nie przekraczać maksymalnej szybkości 0,15 g tłuszczów/kg mc./h; dawka dzienna powinna być stopniowo zwiększana w ciągu pierwszego tygodnia stosowania emulsji. Wcześniaki od 28 hbd (we wlewie ciągłym 24 h/dobę): początkowo 0,5-1,0 g tłuszczów/kg mc./dobę; dawkę można zwiększać o 0,5-1,0 g tłuszczów/kg mc. co 24 h do dawki maksymalnej 2,0 g tłuszczów/kg m.c./dobę.

Reklama

Uwagi

Należy codziennie monitorować stężenie triacylogliceroli w osoczu oraz klirens triacylogliceroli. Jeżeli stężenie triacylogliceroli w osoczu przekroczy 3 mmol/l, następny wlew można rozpocząć, gdy stężenie wróci do wartości wyjściowych. W czasie krótkotrwałego jak i długotrwałego żywienia pozajelitowego należy oznaczać stężenie fosfatazy zasadowej i bilirubiny całkowitej w równych odstępach czasu, zależnych od stanu pacjenta oraz należy systematycznie oznaczać stężenie glukozy w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, równowagę wodno-elektrolitową i morfologię krwi. Przed podaniem preparatu należy skorygować zaburzenia wodno-elektrolitowe oraz metaboliczne. Stosowanie leku może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczenia bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, wysycenia tlenem, hemoglobiny krwinkowej), o ile próbki krwi zostały pobrane zanim doszło do eliminacji tłuszczów.

Pharmindex