Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Clotrimazolum GSK

Spis treści

Reklama

Clotrimazolum GSK - skład

1 tabl. dopochwowa zawiera 100 mg klotrymazolu.

Reklama

Clotrimazolum GSK - działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego. W zależności od stężenia może działać grzybostatycznie lub grzybobójczo. Mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy steroli, poprzez interferencję z syntezą ergosterolu i połączeniu z fosfolipidami w ścianie komórkowej grzybów, co powoduje zmiany przepuszczalności błon komórkowych. Klotrymazol hamuje syntezę białek, tłuszczów, DNA i polisacharydów oraz uszkadza komórkowe kwasy nukleinowe i przyspiesza wydalanie potasu. Może także hamować aktywność enzymów oksydacyjnych i peroksydacyjnych oraz biosyntezę triglicerydów i fosfolipidów w grzybach. W wyższych stężeniach powoduje uszkodzenie błon komórkowych za pomocą mechanizmów niezależnych od syntezy steroli. Klotrymazol stosowany w zakażeniach Candida albicans hamuje przekształcanie blastofory w inwazyjną formę grzybni. Zmiany czynności błon komórkowych są przyczyną śmierci komórek, a działania zależą od ekspozycji mikroorganizmów na preparat. Klotrymazol ma szeroki zakres działania przeciwdrobnoustrojowego. Hamuje rozwój i niszczy dermatofity (Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum), drożdżaki (Candida spp., Cryptococcus neoformans), grzyby dimorficzne (Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidicides brasiliensis) i pierwotniaki (Trichomonas vaginalis). Działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie (Streptococcus, Staphylococcus, Gardnerella vaginalis) i Gram-ujemne (Bacteroides) Nie wykazuje działania na Lactobacillus. W stężeniu mniejszym niż 1 µg/ml hamuje rozwój większości szczepów Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis. W stężeniu 3 µg/ml hamuje rozwój większości innych drobnoustrojów: Pitorosporum orbiculare, Aspergillus fumigatus, Candida spp. łącznie z Candida albicans, niektóre szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes, a także kilka szczepów Proteus vulgaris i Salmonella. Działa także na Sporotrix, Cryptococcus, Cefalosporium i Fusarium. Na Trichomonas vaginalis działa w stężeniach większych niż 100 µg/ml. Występowanie szczepów grzybów opornych na klotrymazol jest niezwykle rzadkie, do tej pory opisano jedynie pojedyncze wyizolowane szczepy Candida guilliermondi. Po podaniu tabl. dopochwowej 100 mg stężenia maksymalne klotrymazolu w surowicy występują po 1-2 dniach. Po podaniu dopochwowym wchłonięciu ulega 3-10% dawki. Lek w około 50% łączy się z albuminami, co w połączeniu z niewielkim wchłanianiem powoduje, że dystrybucja do poszczególnych narządów i organów jest nieznaczna. Lek metabolizowany jest w wątrobie do nieaktywnych substancji wydalanych z moczem.

Clotrimazolum GSK - wskazania

Zakażenia drożdżakowe pochwy i sromu, w tym zakażenia wywołane przez drobnoustroje oporne na nystatynę.

Reklama

Clotrimazolum GSK - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Clotrimazolum GSK - ostrzeżenia

Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować doustnie. Wszystkie potencjalnie zakażone obszary powinny być leczone jednocześnie. Nie należy stosować w czasie miesiączki, leczenie należy zakończyć przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego. Należy rozważyć zasadność zastosowania preparatu u pacjentek: z więcej niż 2 zakażeniami grzybiczymi w ciągu ostatnich 6 mies.; przebytą chorobą przenoszoną drogą płciową lub kontaktem z partnerem z taką chorobą; w ciąży lub podejrzeniem ciąży; w wieku <12 lub >60 lat; ze stwierdzoną nadwrażliwością na imidazol lub inne leki przeciwgrzybicze stosowane dopochwowo. Nie należy stosować, gdy występują: nieregularne krwawienia z pochwy; nieprawidłowe krwawienia z pochwy lub plamienia międzymiesiączkowe; wydzielina o przykrym zapachu; owrzodzenie pochwy lub sromu, pęcherzyki lub rany; ból w podbrzuszu lub trudności w oddawaniu moczu; jakiekolwiek miejscowe objawy niepożądane związane z leczeniem (zaczerwienienie, podrażnienie lub obrzęk); gorączka >38st.C lub dreszcze; nudności lub wymioty; biegunka; ból pleców lub barków.

Reklama

Clotrimazolum GSK - ciąża

Dane dotyczące zastosowania klotrymazolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Klotrymazol może być stosowany w czasie ciąży, jednak wyłącznie pod nadzorem lekarza lub położnej. Badania na zwierzętach z zastosowaniem klotrymazolu wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję po podaniu dużych dawek doustnych. Nie przewiduje się, aby to szkodliwe działanie występowało po niewielkich ekspozycjach układowych na klotrymazol po podaniu dopochwowym. Dostępne dane farmakodynamiczne i toksykologiczne uzyskane z badań na zwierzętach wykazały, że po podaniu dożylnym klotrymazol i (lub) jego metabolity przenikają do mleka. Nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego dziecka. Mając na uwadze korzyści dla dziecka płynące z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z leczenia, należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub zakończeniu albo przerwaniu leczenia klotrymazolem. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu klotrymazolu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek wpływu klotrymazolu na płodność.

Reklama

Clotrimazolum GSK - efekty uboczne

Częstość nieznana: reakcje alergiczne (takie jak: pokrzywka, duszności, niedociśnienie, omdlenie), ból brzucha, uczucie dyskomfortu, obrzęk, pieczenie, złuszczanie się naskórka narządów płciowych, podrażnienie, świąd, ból w obrębie miednicy, wysypka, krwawienie z pochwy, rumień.

Clotrimazolum GSK - interakcje

Klotrymazol stosowany miejscowo może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy, krążki domaciczne) - należy doradzić pacjentce, aby w czasie leczenia i przez co najmniej 5 dni po jego zakończeniu, stosowała alternatywne środki antykoncepcyjne. Stosowanie jednocześnie klotrymazolu dopochwowo i takrolimusu lub syrolimusu doustnie (leki immunosupresyjne) może prowadzić do zwiększenia stężenia takrolimusu lub syrolimusu w osoczu. Należy dokładnie obserwować, czy u pacjentki nie pojawiają się objawy przedawkowania takrolimusu lub syrolimusu i jeśli to konieczne, oznaczać stężenie leku w osoczu.

Clotrimazolum GSK - dawkowanie

Dopochwowo. Dorośli: 1 tabl. głęboko dopochwowo 2 razy dziennie przez 3 kolejne dni lub 1 tabl. na dobę przez 6-7 dni. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Należy doradzić pacjentce, aby ponownie zgłosiła się do lekarza, jeśli po 7 dniach leczenia objawy nie ustąpią. Tabletki można zastosować powtórnie, jeśli zakażenie drożdżakowe powróci po 7 dniach. Jeśli zakażenie nawraca częściej niż dwa razy w ciągu sześciu miesięcy, konieczna jest ponowna konsultacja lekarska. Sposób podania. Tabletki należy wprowadzać głęboko do pochwy (najlepiej na noc). Leczenie należy zakończyć przed rozpoczęciem miesiączki. W czasie leczenia pacjentka nie powinna używać tamponów, irygacji dopochwowych, środków plemnikobójczych ani innych produktów dopochwowych. Jeśli zakażenie obejmuje wargi sromowe i sąsiadujące okolice, w skojarzeniu z terapią dopochwową należy zastosować leczenie kremem. Podczas stosowania preparatu zalecane jest powstrzymanie się od współżycia seksualnego (ryzyko zakażenia partnera).

Clotrimazolum GSK - uwagi

Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Clotrimazolum Medana
Daktarin
Gynalgin - ulotka, skutki uboczne tabletek dopochwowych
Gyno-Femidazol

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!