Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Coaxil – dawkowanie, skład. Kiedy zaczyna działać?

Coaxil to lek zawierający sól sodową tianeptyny. Stosowany jest w trakcie w leczenia zespołów depresyjnych. Sprawdź informacje o składzie, działaniu, dawkowaniu czy interakcjach z innymi lekami.
Spis treści

Reklama

Skład leku Coaxil

1 tabl. zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny. Preparat zawiera sacharozę.

Reklama

Dawkowanie leku Coaxil

Doustnie: 1 tabl. 3 razy na dobę (rano, w środku dnia i wieczorem) przed posiłkami. Leku nie należy odstawiać nagle; dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7 do 14 dni. Szczególne grupy pacjentów. Ustalono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tianeptyny u pacjentów z depresją w podeszłym wieku (≥65 lat).

Nie wymaga się dostosowania dawki w zależności od wieku. U wątłych, szczupłych pacjentów w podeszłym wieku (o mc. <55 kg) dawka powinna wynosić 2 tabl. na dobę. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CCr <19 ml/min) oraz u pacjentów z ciężką marskością wątroby (klasa C wg Childa-Pugha) dawka powinna wynosić 2 tabl. na dobę.

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym, z łagodną lub umiarkowaną marskością albo bez marskości wątroby. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tianeptyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Działanie Coaxilu

Lek przeciwdepresyjny. Tianeptyna pobudza aktywność elektryczną komórek piramidowych w hipokampie oraz przyspiesza odzyskanie przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu. Lek zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa.

In vitro tianeptyna nie wykazuje powinowactwa do receptorów monoaminergicznych ani nie ma hamuje wychwytu serotoniny (5-HT), noradrenaliny (NA) ani dopaminy (DA).

Tianeptyna może modulować synaptyczną neurotransmisję glutaminergiczną. Dokładny udział każdego z tych działań w aktywności przeciwdepresyjnej jest nieznany. Wchłanianie leku w przewodzie pokarmowym jest szybkie i całkowite. Dystrybucja jest szybka. Lek wiąże się z białkami w ok. 94%, głównie z albuminami.

Tianeptyna jest w bardzo dużym stopniu metabolizowana w wątrobie w procesie β-oksydacji, nie ulega biotransformacji przy udziale cytochromu P450. Głównym metabolitem jest czynny kwas pentanowy (MC5), substancja słabiej działająca niż tianeptyna. Eliminacja tianeptyny charakteryzuje się krótkim T0,5 wynoszącym 3 h, większość metabolitów jest wydalana z moczem.

Reklama

Działania niepożądane leku Coaxil

  • Często: jadłowstręt, koszmary senne, bezsenność, senność, ból i zawroty głowy, omdlenie, drżenia, tachykardia, skurcze dodatkowe, ból w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, duszność, ból żołądka, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, ból mięśniowy, ból lędźwiowy, osłabienie, uczucie ściśniętego gardła.
  • Niezbyt często: nadużywanie i uzależnienie od leku (szczególnie u pacjentów poniżej 50 lat z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie), wysypka grudkowo-plamkowa lub wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka.
  • Częstość nieznana: hiponatremia, myśli i zachowania samobójcze (zarówno podczas leczenia tianeptyną, jak i wkrótce po jej odstawieniu), stan splątania, omamy, zaburzenia pozapiramidowe, dyskinezy, trądzik, zapalenie pęcherzowe skóry (pojedyncze przypadki), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby (w wyjątkowych przypadkach ciężkie).

Reklama

Interakcje Coaxilu z innymi lekami

Nie należy stosować tianeptyny z nieodwracalnymi inhibitorami MAO (iproniazyd) ze względu na ryzyko wystąpienia zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek, zgonu.

Reklama

Przeciwwskazania do stosowania Coaxilu

Nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci poniżej 15 lat.


Podobne leki
Efectin - działanie i skutki uboczne. Kiedy występuje poprawa?
Lerivon - skład i działanie. Jaka dawka na sen?
Remeron
Edronax

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!