Nowy sklep

już ON-LINE

Copaxone

Wskazania

20 mg/ml. Leczenie pacjentów, u których wystąpił pierwszy zdefiniowany kliniczny epizod i są oni zaliczeni do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia klinicznie jawnej postaci stwardnienia rozsianego. Zmniejszanie częstości występowania rzutów choroby u pacjentów ambulatoryjnych (np. którzy są w stanie chodzić bez niczyjej pomocy) z postacią nawracającą stwardnienia rozsianego; w badaniach klinicznych charakteryzowało się to wystąpieniem co najmniej dwóch napadów zaburzeń neurologicznych w okresie poprzedzających dwóch lat. Lek nie jest wskazany u pacjentów z chorobą pierwotnie lub wtórnie postępującą. 40 mg/ml. Leczenie pacjentów z postaciami rzutowymi stwardnienia rozsianego. Lek nie jest wskazany u pacjentów z pierwotnie lub wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego.

Uwagi

Pharmindex