Danazol Polfarmex

Spis treści

Danazol Polfarmex - Skład

1 tabl. zawiera 200 mg danazolu. Preparat zawiera laktozę.

Danazol Polfarmex - Działanie

Syntetyczna pochodna 17-etynylotestosteronu. Wykazuje wyraźne powinowactwo do receptorów androgenowych, słabsze do progestagenowych i najmniejsze do receptorów estrogenowych. Hamuje syntezę hormonów gonadotropowych. Hamuje śródcykliczne wydzielanie FSH i LH, jak również zmiany w stężeniu LH. Może również redukować średnie stężenie gonadotropin we krwi po menopauzie. Zwiększa stężenia protrombiny, plazminogenu, antytrombiny III, alfa-2-makroglobulin, inhibitora esterazy C 1 i erytropoetyny oraz zmniejsza stężenia fibrynogenu i globulin wiążących hormony tarczycy oraz hormony płciowe. Zwiększa stężenie frakcji wolnej testosteronu. Supresyjne działanie na oś podwzgórze-przysadka-gonady jest odwracalne, cykliczna czynność tego układu na ogół powraca po 60-90 dniach od zakończenia leczenia. Po podaniu doustnym lek osiąga C<sub>max</sub> w czasie 2-3 h. Posiłek wysokotłuszczowy 3-krotnie zwiększa biodostępność leku w porównaniu do podania na czczo. Jest metabolizowany do nieczynnych związków i wydalany z moczem i kałem. T<sub>0,5</sub> wynosi 3-6 h.

Reklama

Danazol Polfarmex - Wskazania

Endometrioza: leczenie objawów związanych z endometriozą i (lub) zmniejszenie ognisk endometriozy (lek może być stosowany w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym, a także, jako jedyny lek, u pacjentek, u których inne leczenie jest nieskuteczne). Dysplazja włóknisto-torbielowata gruczołu sutkowego: objawowe leczenie nasilonego bólu i tkliwości uciskowej (lek powinien być stosowany tylko u pacjentów, u których inne leczenie było nieskuteczne bądź niewskazane).

Danazol Polfarmex - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na danazol lub inne składniki preparatu. Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca. Porfiria. Zaburzenia zakrzepowe lub zakrzepowo-zatorowe występujące obecnie lub w wywiadzie. Nowotwór zależny od hormonów androgennych. Ciąża i okres karmienia piersią.

Danazol Polfarmex - Ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci ani u pacjentów w podeszłym wieku. Zachować ostrożność u pacjentów z: obecną bądź podejrzewaną chorobą nowotworową (przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotwór androgenozależny), migreną, chorobą wątroby, chorobą nerek, nadciśnieniem lub inną chorobą układu krążenia i w każdym innym stanie, który może ulec pogorszeniu w przypadku zatrzymania płynów w organizmie, cukrzycą, czerwienicą, padaczką, zaburzeniami gospodarki lipidowej oraz u osób, u których występowały objawowe lub stałe reakcje wirylizujące w odpowiedzi na wcześniejsze leczenie steroidami płciowymi. Należy zachować ostrożność w przypadku powtarzania cyklu leczenia (brak danych o bezpieczeństwie). Leczenie należy przerwać w razie wystąpienia objawów wirylizacji oraz istotnych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stwierdzenia: obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, bólu głowy, zaburzeń widzenia lub innych objawów podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, żółtaczki, zaburzeń czynności wątroby, zakrzepicy lub zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Ze względu na zawartość laktozy, nie należy stosować preparatu u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Danazol Polfarmex - Ciąża

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią (danazol zwiększa ryzyko wirylizacji płodu i niemowlęcia). Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję niehormonalną w trakcie leczenia danazolem.

Danazol Polfarmex - Efekty uboczne

Zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, trądzik, łojotok, hirsutyzm, utrata włosów, zmiana barwy głosu (w postaci chrypki, bólu gardła, chwiejności albo obniżenia barwy głosu), zaburzenia cyklu miesiączkowego (plamienia, zmiana długości cyklu, brak miesiączki), zaczerwienienie twarzy, suchość pochwy, zaburzenia libido, podrażnienia piersi, zmniejszenie wielkości piersi, zaburzenia spermatogenezy, insulinooporność u chorych na cukrzycę, objawowa hiperglikemia u osób niechorujących na cukrzycę (zwiększone stężenie glukagonu we krwi), zwiększone stężenie insuliny we krwi, zaburzenia tolerancji glukozy, zwiększenie aktywności syntetazy kwasu aminolewulinowego (ALA), zmniejszenie stężenia globulin wiążących T4 z jednoczesnym zwiększeniem wiązania T3 (co zachodzi bez zaburzeń w wydzielaniu hormonów przez tarczycę; stężenie wolnej lewotyroksyny pozostaje niezmienione), wysypka (plamkowo-grudkowa, wybroczynowa, rumieniowata, pokrzywka, czasem z obrzękiem twarzy i gorączką), rumieniowate grudki z odczynem zapalnym, zmiany w pigmentacji skóry, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, ból pleców, skurcze mięśni, drżenia mięśniowe, drżenie pęczkowe, ból kończyn, ból i obrzęki stawów, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, kołatanie serca, tachykardia, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, zakrzepica zatoki strzałkowej, naczyń mózgowych i tętnic, niewyraźne widzenie, trudności z ogniskowaniem, nietolerancja soczewek kontaktowych, zaburzenia refrakcji wymagające korekty, zwiększenie liczby krwinek czerwonych i płytek krwi, eozynofilia, leukopenia, małopłytkowość, plamica, odwracalna czerwienica, migrena, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, nasilenie padaczki lub zwiększenie ryzyka wystąpienia napadów padaczkowych u osób predysponowanych, niestabilność emocjonalna, niepokój, depresja, nerwowość, zawroty głowy, mdłości, ból głowy, znużenie, zwiększenie stężenia cholesterolu LDL, zmniejszenia stężenia cholesterolu HDL, wpływ na wszystkie podfrakcje, zmniejszenie stężenia apolipoprotein AI i AII, śródmiąższowe zapalenie płuc, ból w klatce piersiowej, ból w nadbrzuszu, zapalenie trzustki. Rzadko: przerost łechtaczki, zatrzymanie płynów, nadwrażliwość na słońce, zwiększenie aktywności aminotransferaz, żółtaczka cholestatyczna, gruczolak wątroby, zespół cieśni nadgarstka, krwiomocz (u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym długo przyjmujących lek). Bardzo rzadko: plamica wątrobowa, złośliwy nowotwór wątroby. Stosowanie danazolu może zwiększyć podstawowe ryzyko raka jajnika u pacjentek leczonych z powodu endometriozy.

Danazol Polfarmex - Interakcje

Danazol może wpływać na stężenie karbamazepiny we krwi oraz na reakcję pacjenta na ten lek, jak również na fenytoinę. Istnieje prawdopodobieństwo, że podobne reakcje wystąpią również przy stosowaniu fenobarbitalu. Może wywoływać insulinooporność. Może nasilać działanie warfaryny. Może osłabiać działanie leków hipotensyjnych. Może zwiększać stężenie we krwi cyklosporyny i takrolimusu, nasilając ich nefrotoksyczność. Między danazolem a hormonami płciowymi mogą występować interakcje. Danazol może wywoływać migrenę i prawdopodobnie zmniejszać skuteczność leków przeciwmigrenowych. W przypadku jednoczesnego stosowania z alkoholem donoszono o objawach nietolerancji w postaci nudności i duszności. Danazol może nasilać działanie alfakalcydolu, może istnieć konieczność zmniejszenia jego dawki.

Danazol Polfarmex - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Lek powinien być podawany nieprzerwanie. Dawka powinna być dostosowana do ciężkości przypadku i reakcji pacjenta na leczenie. Zmniejszenie dawki jest możliwe w momencie osiągnięcia zadowalającej odpowiedzi na leczenie. U kobiet w wieku rozrodczym przed zastosowaniem leku należy wykluczyć ciążę, a podawanie danazolu należy rozpocząć 1. dnia menstruacji. Endometrioza: 200-800 mg na dobę przy terapii trwającej 3-6 mies. Dawkę należy zwiększyć jeżeli normalne cykliczne krwawienie utrzymuje się po 2 mies. leczenia. Zwiększenie dawki (ale nie większe niż 800 mg na dobę) może być konieczne w ciężkich przypadkach. Dysplazja włóknisto-torbielowata gruczołu sutkowego: leczenie należy rozpocząć od dawki 300 mg na dobę. Leczenie trwa 3-6 mies.

Danazol Polfarmex - Uwagi

Podczas leczenia należy monitorować czynność wątroby, a także przeprowadzać okresowe badania hematologiczne. W przypadku długotrwałego (>6 mies.) albo powtarzającego się leczenia, zaleca się 2-krotne w ciągu roku wykonanie badania usg. Leczenie danazolem może mieć wpływ na wyniki oznaczeń laboratoryjnych stężenia testosteronu i białek osocza. W trakcie stosowania leku mogą wystąpić objawy ograniczające sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów.

Pharmindex