Znajdź lek

Darob

Spis treści

Działanie

Hydrofilowy lek przeciwarytmiczny klasy III o znacznym działaniu blokującym receptory β-adrenergiczne. Działanie leków klasy II spowodowane jest wydłużeniem czasu trwania potencjału czynnościowego, bez wpływu na czas przewodzenia impulsów. Bezwzględny okres refrakcji ulega wydłużeniu. Taki elektrofizjologiczny mechanizm działania jest charakterystyczny dla obydwu izomerów - prawo i lewoskrętnego - i stwierdzono go w przedsionku, węźle przedsionkowo-komorowym, odnogach pęczka Hisa i komorach. Blokowanie receptorów β-adrenergicznych (β1 i β2) związane jest z izomerem lewoskrętnym. W zależności od napięcia układu współczulnego, preparat zmniejsza częstość akcji serca i kurczliwość mięśnia serca, czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i aktywność reniny w osoczu. Z przewodu pokarmowego wchłania się 75 do 90% dawki. Biodostępność bezwzględna wynosi 75-90%. Lek nie wiąże się z białkami osocza. Nie wykryto aktywnych farmakologicznie metabolitów. Lek wydalany jest wyłącznie przez nerki. T0,5 wynosi około 15 h.

Wskazania

Ciężkie, objawowe zaburzenia rytmu serca typu częstoskurczu komorowego. Objawowe i wymagające leczenia zaburzenia rytmu serca typu częstoskurczu nadkomorowego, jak np. częstoskurcz z węzła przedsionkowo-komorowego, częstoskurcz nadkomorowy w zespole WPW, napadowe migotanie przedsionków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sotalol, sulfonamidy lub pozostałe składniki preparatu. Zastoinowa niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Wstrząs. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst.. Blok węzłowo-przedsionkowy. Zespół chorego węzła zatokowego. Bradykardia (< 50 uderzeń na minutę). Istniejące wydłużenie odstępu QT. Hipokaliemia. Niedociśnienie tętnicze. Późne stadia zarostowej choroby tętnic obwodowych. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Kwasica metaboliczna.