Dla Ciebie, na zdrowie!

Deca-Durabolin – działanie i dawkowanie. Jak stosować?

Deca-Durabolin jest preparatem stosowanym domięśniowo, który wykorzystuje się w trakcie leczenia oseoporozy. Stanowi częsty dodatek w stanach chorobowych z ujemnym bilansem azotowym. Warto pamiętać, że początek działania terapeutycznego może różnić się w zależności od danego pacjenta.
Spis treści

Reklama

Skład preparatu Deca-Durabolin

1 ampułka (1 ml) zawiera 50 mg dekanianu nandrolonu. Preparat zawiera alkohol benzylowy (100 mg/ml), olej arachidowy.

Reklama

Działanie preparatu Deca-Durabolin

Preparat anaboliczny do stosowania domięśniowego. Ester dekanianowy nadaje preparatowi przedłużone działanie do około 3 tygodni po wstrzyknięciu. Nandrolon jest zbliżony chemicznie do testosteronu, jednak jego działanie anaboliczne w porównaniu z testosteronem jest silniejsze, a działanie androgenne słabsze. Wykazano, że nandrolon wpływa korzystnie na przemianę wapnia i zwiększa masę kości w przypadkach osteoporozy.

Działa oszczędzająco na gospodarkę azotową organizmu, co wykorzystano w leczeniu niedoboru białka, np. w przewlekłych wyniszczających chorobach oraz po operacjach i ciężkich urazach (leczenie wspomagające leczenia właściwego, leczenia dietetycznego i żywienia pozajelitowego). W zalecanych dawkach działanie androgenne (np. wirylizacja) występuje niezmiernie rzadko. Nandrolon nie posiada grupy a-alkilowej przy C17, której obecność jest odpowiedzialna za zaburzenia czynności wątroby i zastój żółci.

Dekanian nandrolonu uwalnia się powoli do krwi z miejsca wstrzyknięcia, a T0,5 5-15 dni. We krwi ulega szybkiej hydrolizie z powstaniem nandrolonu, z T0,5 wynoszącym 1 h. Średni T0,5 złożonego procesu hydrolizy dystrybucji i eliminacji nandrolonu wynosi ok. 4 h. Lek jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem w postaci metabolitów (nie wiadomo czy wykazują one działanie farmakologiczne).

Reklama

Wskazania do stosowania preparatu Deca-Durabolin

Osteoporoza. Jako dodatek do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych z ujemnym bilansem azotowym. Leczenie preparatem nie zastępuje innego postępowania leczniczego.

Reklama

Przeciwwskazania do stosowania preparatu Deca-Durabolin

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym olej arachidowy z orzeszków ziemnych). Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję. Ciąża. Rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego lub piersi u mężczyzn.

Reklama

Ostrzeżenia przed stosowaniem preparatu Deca-Durabolin

Ponieważ rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego jest przeciwwskazaniem do stosowania, należy wykonywać w odstępach kwartalnych przez pierwszych 12 miesięcy terapii, a następnie raz w roku następujące badania:

  1. badanie palpacyjne przez odbytnicę gruczołu krokowego i oznaczanie swoistego antygenu sterczowego (PSA), w celu wykluczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub subklinicznej postaci raka prostaty,
  2. oznaczanie hematokrytu, hemoglobiny, w celu wykluczenia czerwienicy. U dzieci przed okresem dojrzewania należy monitorować wzrost i dojrzewanie płciowe, gdyż sterydy anaboliczne ogólnie w dużych dawkach mogą przyspieszać kostnienie chrząstek nasadowych i dojrzewanie płciowe.

Pacjentów, zwłaszcza w podeszłym wieku, z następującymi chorobami, należy monitorować pod kątem: nowotworów (raka sutka, nadnerczaka, raka oskrzeli, przerzutów nowotworowych do kości) - może samoistnie u nich wystąpić hiperkalcemia (także podczas leczenia sterydami anabolicznymi, co może wskazywać na pozytywna odpowiedź guza na leczenie hormonalne); mimo to, należy najpierw zastosować leczenie hiperkalcemii, a po normalizacji stężenia wapnia można wznowić terapię hormonalną.

U pacjentów ze stwierdzoną niewydolnością serca, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby i(lub)chorobami serca, nerek lub wątroby, leczenie sterydami anabolicznymi może powodować powikłania w postaci obrzęków z lub bez zastoinowej niewydolności serca. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie.

Pacjentów po zawale mięśnia sercowego, z niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, z nadciśnieniem tętniczym, padaczką lub migreną należy monitorować ze względu na ryzyko pogorszenia stanu klinicznego lub nawrotu choroby. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie. U osób z cukrzycą lek może poprawić tolerancję glukozy. Jeżeli wystąpią działania niepożądane związane za stosowaniem sterydów anabolicznych, należy przerwać podawanie leku i po ustąpieniu dolegliwości rozpocząć ponownie leczenie, stosując mniejsze dawki preparatu.

Pacjentów należy poinformować o możliwości pojawienia się objawów przedmiotowych wirylizacji. Zwłaszcza piosenkarzy i kobiety pracujące w zawodach wymagających używania głosu należy poinformować o ryzyku obniżenia tonu głosu. Jeżeli wystąpią objawy wirylizacji, należy ponownie ocenić stosunek ryzyka do korzyści u danego pacjenta. Sterydy anaboliczno-androgenne są nadużywane, zwykle w dawkach większych niż zalecane w zatwierdzonym wskazaniu (wskazaniach) i w skojarzeniu z testosteronem.

Nadużywanie sterydów anaboliczno-androgennych, w tym testosteronu, może prowadzić do: poważnych działań niepożądanych, w tym zdarzeń sercowo-naczyniowych (w niektórych przypadkach zakończonych zgonem), działań niepożądanych dotyczących wątroby i (lub)zdarzeń natury psychicznej, uzależnienia i wystąpienia objawów odstawienia po znaczącym zmniejszeniu dawki lub nagłym przerwaniu stosowania.

Nadużywanie sterydów anaboliczno-androgennych, w tym testosteronu, wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia i należy zniechęcać do ich stosowania.

Preparat zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych) i nie powinien być stosowany przez pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na orzeszki ziemne. Ze względu na możliwy związek między nadwrażliwością na orzeszki ziemne a uczuleniem na soję, pacjenci uczuleni na soję także powinni unikać stosowania tego leku.

Preparat zawiera 100 mg alkoholu benzylowego w 1 ml roztworu i nie wolno go podawać wcześniakom ani noworodkom. Alkohol benzylowy może wywoływać reakcje toksyczne i anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

Reklama

Deca-Durabolin a ciąża

Brak danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Lek jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży ze względu na możliwość wirylizacji płodu. W razie zajścia w ciążę należy go odstawić. Nie należy stosować preparatu w czasie karmienia piersią.

Płodność

U mężczyzn stosowanie preparatu może prowadzić do zaburzeń płodności w wyniku zmniejszenia wytwarzania nasienia. U kobiet może prowadzić do wystąpienia rzadkich cyklów miesiączkowych lub zahamowania cyklu.

Reklama

Efekty uboczne zażywania Deca-Durabolinu

W zależności od stosowanych dawek, częstości stosowania i całkowitego czasu stosowania leku mogą wystąpić: wirylizacja, hiperlipidemia, zwiększony popęd płciowy, nadciśnienie tętnicze, dysfonia, nudności, zaburzenia czynności wątroby, plamica wątrobowa, trądzik, wysypka, świąd, hirsutyzm, przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych, utrudnione oddawanie moczu, łagodny rozrost gruczołu krokowego, priapizm, powiększenie prącia, powiększenie łechtaczki, rzadkie miesiączkowanie, brak miesiączki, zmniejszenie liczby plemników, obrzęki, reakcje w miejscu podania, zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL, zwiększenie stężenia hemoglobiny.

Stosowanie sterydów anabolicznych w celu poprawy wydolności w sporcie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia. Sterydy anaboliczno-androgenne, często w skojarzeniu z testosteronem, są nadużywane w dawkach większych niż zalecane w zatwierdzonych wskazaniach.

W tych przypadkach dodatkowo może wystąpić: wtórna niedoczynność gonad, depresja, wrogość, agresja, zaburzenia psychotyczne, mania, paranoja, urojenia i drażliwość, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca (w tym przewlekła), zatrzymanie akcji serca, nagły zgon sercowy, przerost mięśnia sercowego, kardiomiopatia, komorowe zaburzenia rytmu (w tym częstoskurcz komorowy), żylne i/lub tętnicze zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (w tym zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zakrzepica tętnic wieńcowych, niedrożność tętnicy szyjnej, zakrzepica śródczaszkowych zatok żylnych), zdarzenia naczyniowo-mózgowe i udar niedokrwienny, zastój żółci, uszkodzenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby, łysienie, zanik jader, azoospermia, ginekomastia, bezpłodność (u mężczyzn), zanik gruczołów sutkowych (u kobiet).

Interakcje preparatu Deca-Durabolin z innymi lekami

Substancje indukujące enzymy mogą zmniejszać, a leki hamujące enzymy mogą zwiększać stężenia dekanianu nandrolonu. Z tego względu konieczne może być dostosowanie dawki preparatu. Sterydy anaboliczne mogą w cukrzycy poprawić tolerancję glukozy i zmniejszyć zapotrzebowanie na insulinę lub inne leki przeciwcukrzycowe.

Duże dawki leku mogą nasilać działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (tj. warfaryny, acenokumarolu, fenprokumonu), dlatego należy kontrolować czas protrombinowy i w razie potrzeby zmniejszyć dawki tych leków.

Podawanie jednocześnie z ACTH lub kortykosteroidami może sprzyjać powstawaniu obrzęków; dlatego należy zachować ostrożność, podając te substancje czynne, zwłaszcza u pacjentów z chorobami serca lub wątroby, albo u osób ze skłonnością do obrzęków.

Podawanie leku (50-100 mg/tydzień) w skojarzeniu z rhEPO (rekombinowana ludzka erytropoetyna), zwłaszcza u kobiet, może umożliwić zmniejszenie dawki erytropoetyny w celu zmniejszenia niedokrwistości.

Dawkowanie preparatu Deca-Durabolin

Preparat należy podawać głęboko domięśniowo. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): osteoporoza: 50 mg co 3 tyg.; jako dodatek do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w chorobach z ujemnym bilansem azotowym: 25-50 mg co 2 tyg. Dla uzyskania optymalnego działania terapeutycznego niezbędne jest podawanie odpowiednich ilości witamin, soli mineralnych i białek w diecie wysokokalorycznej.

Początek działania terapeutycznego może różnić się u każdego pacjenta. Jeśli w ciągu 3-6 miesięcy terapii nie nastąpi satysfakcjonująca poprawa, leczenie należy zakończyć.

Szczególne grupy pacjentów

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u dzieci przed okresem dojrzewania. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami czynności wątroby.

Sterydy anaboliczne mogą spowodować obniżenie stężenia globuliny wiążącej tyroksynę, a wskutek tego obniżenie stężenia tyroksyny całkowitej (T4) w surowicy krwi oraz zwiększenie wychwytu T3 i T4 na żywicy.

Stężenie frakcji wolnej hormonu tarczycy pozostaje jednak niezmienione i nie występują żadne kliniczne oznaki wskazujące na zaburzenia czynności gruczołu tarczowego. Preparat może wpływać na wyniki testów antydopingowych. Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czytaj również

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!