Nowy sklep

już ON-LINE

Decaven

Reklama

Działanie

Zbilansowany roztwór dziesięciu najważniejszych pierwiastków śladowych niezbędnych do utrzymania równowagi metabolicznej.

Wskazania

Żywienie dożylne, w celu pokrycia podstawowego lub umiarkowanie zwiększonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe podczas żywienia pozajelitowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stwierdzona cholestaza (stężenie bilirubiny w surowicy >140 µmol/l). Choroba Wilsona i hemochromatoza. Leku nie stosować u dzieci i pacjentów o mc. poniżej 40 kg oraz jeśli stężenie w surowicy któregoś z pierwiastków śladowych zawartych w preparacie jest podwyższone.

Środki ostrożności

Lek można stosować w postaci koncentratu jako dodatek do mieszanin do żywienia pozajelitowego (należy zwrócić uwagę na zgodność składników połączonych preparatów). Należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu leku pacjentom z zaburzonym wydzielaniem żółci (ryzyko zaburzeń eliminacji manganu, miedzi i cynku z żółcią, co może doprowadzić do nagromadzenia się i przedawkowania tych pierwiastków w organizmie). Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (wydalanie pierwiastków śladowych może być zmniejszone). U pacjentów poddawanych licznym transfuzjom krwi, przy równoczesnym podawaniu dożylnym leku wzrasta ryzyko przeciążenia żelazem.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy podawać w ciąży i podczas karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

U pacjentów odżywianych przez dłuższy czas pozajelitowo obserwuje się większą częstość występowania niedoborów żelaza, cynku i selenu. Ponadto mogą wystąpić niedobory jodu, ze względu na małą jego zawartość w preparacie.

Dawkowanie

Dorośli. Zalecaną dawką dobową dla pacjentów o przeciętnym i umiarkowanie zwiększonym zapotrzebowaniu na pierwiastki śladowe jest 1 but. (40 ml) koncentratu. W przypadku znacznie podwyższonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe (tj. rozległe oparzenia, nasilony katabolizm pourazowy) można podać 2 but. (80 ml) koncentratu na dobę, monitorując poziom pierwiastków śladowych w surowicy. Leku nie należy podawać w postaci nierozcieńczonej. Rozcieńczając lek należy uwzględnić końcową osmolarność roztworu np. 40 ml koncentratu można rozcieńczyć dodając co najmniej 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do wlewów dożylnych lub 40 ml koncentratu można rozcieńczyć dodając co najmniej 500 ml 5-70% roztworu glukozy do wlewów dożylnych. Jeśli lek rozcieńczymy roztworem glukozy o stężeniu powyżej 20% powstałego roztworu nie można podawać bez dalszego rozcieńczenia w taki sposób, aby ostatecznie stężenie glukozy nie przekraczało 20%, ze względu na końcową osmolarnosć roztworu. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby oraz w przypadkach łagodnej cholestazy należy dostosować dawkowanie do stanu chorego.

Reklama

Uwagi

Preparat można podawać po dokładnym zbadaniu parametrów klinicznych i biologicznych. Przy przewlekłym stosowaniu odżywiania pozajelitowego należy regularnie oznaczać stężenie manganu we krwi. Jeśli stężenie manganu wzrośnie do wartości potencjalnie toksycznych, niezbędne jest obniżenie dawki leku lub zaprzestanie wlewu.

Pharmindex