Dla Ciebie, na zdrowie!

Dexadent

Spis treści

Reklama

Dexadent - skład

1 g maści zawiera 10 mg octanu deksametazonu, 25 mg siarczanu framycetyny i 2,5 mg siarczanu polimyksyny B.

Reklama

Dexadent - działanie

Preparat do stosowania miejscowego w stomatologii. Polimyksyna B działa bakteriobójczo na bakterie Gram-ujemne oraz w mniejszym stopniu na Gram-dodatnie poprzez uszkodzenie błony cytoplazmatycznej bakterii. Framycetyna działa przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, w mniejszym stopniu promieniowce, krętki, pierwotniaki i niektóre grzyby, poprzez hamowanie biosyntezy białek i kwasów nukleinowych. Deksametazon jest kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym oraz działa również przeciwalergicznie. Siarczan polimyksyny B nie wchłania się z przewodu pokarmowego, powierzchni błon śluzowych, a także po podaniu na błony śluzowe, skórę zmienioną zapalenie i oparzoną. Jest wydalany głównie przez nerki (do 60%, po upływie 12-24 h). Framycetyna nie wchłania się po zastosowaniu zewnętrznym na skórę, może jednak ulegać wchłanianiu po zastosowaniu miejscowym maści. Deksametazon dobrze się wchłania i jest głównie metabolizowany w wątrobie, a wydalany z moczem.

Reklama

Dexadent - wskazania

Choroby miazgi zębów: próchnica głęboka bez objawów ze strony miazgi, przekrwienie miazgi, ostre częściowe surowicze zapalenie miazgi. Choroby tkanek okołowierzchołkowych: ostre i przewlekłe zaostrzone.

Reklama

Dexadent - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku do 4 lat.

Reklama

Dexadent - ostrzeżenia

Preparat nie powinien przebywać w ubytku i kanale dłużej niż 3-4 dni, gdyż może doprowadzić do zwyrodnienia miazgi oraz zahamować gojenie się zmian chorobowych w ozębnej. Ogólnoustrojowe wchłanianie deksametazonu w wyniku intensywnego lub długotrwałego podawania do kanału zębowego może spowodować wystąpienie zespołu Cushinga i (lub) zahamowanie czynności nadnerczy u predysponowanych pacjentów, w tym u dzieci oraz pacjentów leczonych inhibitorami CYP3A4 (w tym rytonawirem i kobicystatem). W takich przypadkach należy stopniowo zakończyć leczenie.

Reklama

Dexadent - ciąża

Nie stosować preparatu u kobiet w ciąży, chyba że będzie to konieczne, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Nie zostało ustalone bezpieczeństwo stosowania u kobiet karmiących piersią.

Reklama

Dexadent - efekty uboczne

W bardzo rzadkich przypadkach, w toku leczenia zębów z chorobami miazgi i próchnicą głęboką, bezpośrednio po nałożeniu maści mogą wystąpić bóle leczonego zęba. Mijają one zwykle po kilkunastu minutach do 2 h. W razie przedłużenia się bólu samoistnego (co w przypadku rozpoznania pulpopatii odwracalnej może świadczyć o błędnej diagnozie) pacjent powinien się zgłosićw celu zastosowania innej metody leczenia. Ogólnoustrojowe wchłanianie deksametazonu w wyniku intensywnego lub długotrwałego podawania do kanału zębowego może spowodować wystąpienie zespołu Cushinga i (lub) zahamowanie czynności nadnerczy u predysponowanych pacjentów, w tym u dzieci oraz pacjentów leczonych inhibitorami CYP3A4 (w tym rytonawirem i kobicystatem).

Dexadent - interakcje

Inhibitory CYP3A4 (w tym rytonawir i kobicystat) mogą zmniejszać klirens deksametazonu, co może spowodować nasilenie działania i zahamowanie czynności nadnerczy (wystąpienie zespołu Cushinga). Należy unikać takiego połączenia, chyba że korzyści z leczenia przewyższają zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych glikokortykosteroidów. W takim przypadku należy obserwować, czy u pacjenta nie występują ogólnoustrojowe działania niepożądane glikokortykosteroidów.

Dexadent - dawkowanie

Do stosowania na zęby i do kanału zębowego. W stanach zapalnych miazgi: po oczyszczeniu ubytku próchnicowego nanieść narzędziem np. zgłębnikiem lub małym upychadłem kulkowym niewielką ilość maści na dno ubytku i przykryć suchym tamponikiem waty. Ubytek należy szczelnie zamknąć odpowiednim materiałem tymczasowym maksymalnie na 3-4 dni, do momentu ustąpienia ostrych objawów zapalenia. W leczeniu kanałowym: po dokładnym mechanicznym opracowaniu kanału korzeniowego (usunięcie mas martwiczych lub zgorzelinowych, maksymalnym poszerzeniu kanału, przepłukaniu, wysuszenie kanału) wprowadza się maść do kanału igłą Lentulo i szczelnie zamyka na 3-4 dni. Dolegliwości bólowe powinny ustąpić po jednokrotnym zastosowaniu preparatu; jeśli dolegliwości nie ustąpiły lub się nasiliły należy powtórzyć opracowanie kanału korzeniowego.
Jednorazowo nie należy stosować preparatu w ilości większej niż odpowiadająca paskowi maści o długości 1 cm.

Dexadent - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Aphtin
Aphtin Aflofarm
Azulan
Azulan Herbapol Warszawa

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!