Dikamfen

Reklama

Działanie

Parachlorofenol działa bakteriobójczo, dezynfekuje kanały korzeniowe. Kamfora buforuje jego działanie, bromek benzalkonium ułatwia penetrację.

Wskazania

Preparat stosowany w zabiegach endodontycznych do odkażania kanałów korzeniowych w martwicy i zgorzeli miazgi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować w przypadku równoczesnego przyjmowania antybiotyków, chemioterapeutyków, kortykosteroidów oraz leczenia jonoferezą wodorotlenową i jodową ze względu na antagonizm.

Dawkowanie

Usunąć z kanału korzeniowego masy zgorzelinowe, kanał oczyścić, mechanicznie opracować i osuszyć. Tampon z waty opatrunkowej nasączony preparatem odcisnąć i wprowadzić do komory miazgowej, po czym zamknąć szczelnym wypełnieniem czasowym na co najmniej 3 dni. W przypadku wystąpienia bólu zabieg można powtórzyć. Na koniec wypełnić kanał materiałem ostatecznym.

Reklama

Uwagi

Pharmindex