Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗

Diosminex Max

Diosminex Max to preparat, który zwiększa napięcie żylne oraz zmniejsza zastój żylny. Wskazaniem do stosowania jest leczenie objawów występujących na skutek przewlekłej niewydolności krążenia żylnego i limfatycznego. Zalecany w czasie takich dolegliwości, jak: ból nóg, żylaki odbytu, uczucie ciężkości nóg.     
Spis treści

Reklama

Diosminex Max - skład

1 tabl. powl. zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy. Preparat zawiera laktozę jednowodną oraz lak żółcieni pomarańczowej.

Reklama

Diosminex Max - działanie

Lek wpływający na elastyczność naczyń - zwiększa napięcie żylne i działa ochronnie na naczynia. Diosmina zwiększa odporność naczyń włosowatych, szczególnie u pacjentów z objawami kruchości naczyń włosowatych. Zmniejsza rozszerzalność żył oraz zastój żylny. Na poziomie mikrokrążenia zmniejsza przepuszczalność włośniczek i zwiększa ich opór. Diosmina istotnie ogranicza występowanie objawów związanych z niewydolnością żylną: dyskomfort funkcjonalny, uczucie ciężkości, zmęczenia, ból lub pieczenie nóg, nocne kurcze nóg, parestezje, świąd, obrzęk nóg, zasinienie/zaczerwienienie nóg i poprawia jakość życia pacjentów z niewydolnością żylną kończyn dolnych. Po podaniu doustnym, diosmina wchłania się z przewodu pokarmowego jedynie po zmetabolizowaniu jej przez florę jelitową do aglikonu – diosmetyny. W postaci zarówno niezmetabolizowanej jak i zmetabolizowanej jest wydalana głównie z kałem i moczem. T0,5 w osoczu wynosi 31,5 ± 8,6 h. W ciągu 24 h tylko 34% dawki zmikronizowanej diosminy jest wydalane (z moczem i kałem) z organizmu. W ciągu 48 h 86% dawki zmikronizowanej diosminy zostaje wydalone z organizmu.

Diosminex Max - wskazania

Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej u osób dorosłych, jak: żylaki kończyn dolnych; owrzodzenia żylne; teleangiektazje i żylaki/żyły siatkowate; uczucie ciężkości, zmęczenia, dyskomfortu lub niespokojnych nóg; ból nóg lub uczucie pieczenia nóg; uczucie zimnych nóg; nocne kurcze nóg; obrzęki kończyn dolnych; świąd, parestezje (mrowienie); zaczerwienienie (rumień) lub zasinienie skóry. Monoterapia w początkowych stopniach zaawansowania przewlekłej niewydolności żylnej lub jako uzupełnienie innych terapii we wszystkich stopniach zaawansowania niewydolności żylnej (C0-C6 wg klasyfikacji CEAP). Leczenie nasilonych dolegliwości związanych z żylakami odbytu u osób dorosłych.

Reklama

Diosminex Max - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  

Reklama

Diosminex Max - ostrzeżenia

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia preparatem jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała; jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i wybrać odpowiednią metodę leczenia. Stosowanie preparatu w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza jednoczesnego podawania innych leków doodbytniczo. Lek nie jest skuteczny w leczeniu zastoinowej niewydolności serca i związanych nią obrzęków. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością serca. W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, działanie terapeutyczne leku można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia (unikanie ekspozycji słonecznej, unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas, utrzymanie odpowiedniej masy ciała, noszenie specjalnych pończoch). Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera lak żółcieni pomarańczowej (E 110), który może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na jedną tabletkę, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Diosminex Max - ciąża

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (<300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania diosminy u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. Nie wiadomo czy diosmina lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i niemowląt karmionych piersią. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Niedostępne są informacje wskazujące na możliwość wpływu diosminy na płodność.

Reklama

Diosminex Max - efekty uboczne

Rzadko: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie leku.

Diosminex Max - interakcje

W badaniach na nielicznej grupie zdrowych, dorosłych ochotników wykazano, że diosmina zmienia profil farmakokinetyczny metronidazolu podwyższając jego maksymalne stężenie w osoczu i wydłużając czas jego eliminacji. Diosmina może zwiększać także czas eliminacji i maksymalne stężenie w osoczu diklofenaku, feksofenadyny, warfaryny i karbamazepiny.

Diosminex Max - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej: 1 tabl. raz na dobę podczas posiłku. Leczenie powinno trwać przez co najmniej 4-5 tyg. Objawowe leczenie w nasileniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu: w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu zalecana dawka wynosi 3 tabl. na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 2 tabl. na dobę przez kolejne 3 dni. Leczenie powinno być krótkotrwałe. Jeżeli objawy szybko nie ustępują, należy wykonać badanie proktologiczne i leczenie dostosować do jego wyniku. Szczególne grupy pacjentów. Brak badań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie dostępnych danych, nie stwierdza się szczególnego ryzyka u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Sposób podania. Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Diosminex Max - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Venescin
Venolan
Venoruton
Venotrex

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!