Dla Ciebie, na zdrowie!

Disnemar Xylo

Spis treści

Reklama

Disnemar Xylo - skład

1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,5 mg lub 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Reklama

Disnemar Xylo - działanie

Ksylometazolina jest pochodną imidazoliny wykazującą działanie sympatykomimetyczne. Podczas stosowania miejscowego zwężenie naczyń krwionośnych występuje zwykle w ciągu kilku minut od podania. Zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa utrzymuje się zwykle od 6 do 8 h. Pacjenci z zapaleniem zatok przynosowych lub zapaleniem trąbki słuchowej mogą być leczeni preparatem po wykluczeniu wszelkich innych powikłań (np. bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych).

Reklama

Disnemar Xylo - wskazania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa. Aerozol do nosa w dawce 0,5 mg/ml może być stosowany u dzieci w wieku od 2 do 10 lat; w dawce 1 mg/ml może być stosowany u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 10 lat.

Reklama

Disnemar Xylo - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Preparatu nie wolno przyjmować po przezklinowym usunięciu przysadki ani po zabiegach chirurgicznych wykonywanych z dostępu przez jamę nosową lub jamę ustną z odsłonięciem opony twardej. Wysychający nieżyt nosa („suche” zapalenie błony śluzowej nosa).

Reklama

Disnemar Xylo - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z silnymi reakcjami na leki sympatykomimetyczne. Stosowanie preparatu może wywoływać, np. bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca lub nadciśnienie tętnicze. Preparat może być stosowany wyłącznie po starannym rozważeniu zagrożeń i korzyści wynikających z leczenia u pacjentów: leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO) w ciągu ostatnich 2 tyg.; z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, szczególnie u pacjentów z jaskrą wąskiego kąta przesączania; z ciężką chorobą układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); z zespołem długiego odstępu QT leczeni ksylometazoliną mogą być w większym stopniu narażeni na ciężkie arytmie komorowe; z guzem chromochłonnym (phaeochromocytoma); z chorobami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca); z porfirią; z rozrostem gruczołu krokowego. Po przerwaniu długotrwałego leczenia obrzęk błony śluzowej może nawrócić (tzw. efekt z odbicia wywołany przez sam lek); lek należy stosować jak najkrócej. Zakażenia bakteryjne błony śluzowej nosa i zatok przynosowych muszą być odpowiednio leczone. Jeśli ta sama butelka z aerozolem będzie stosowana przez kilka osób, może to prowadzić do szerzenia się zakażeń.

Reklama

Disnemar Xylo - ciąża

Lek można stosować w ciąży zgodnie z zaleceniami, jednak nie dłużej niż tydzień. Należy zachować ostrożność w przypadku nadciśnienia tętniczego lub oznak zmniejszonego przepływu krwi przez macicę. Podczas stosowania preparatu w dużych dawkach i przez dłuższy okres nie można wykluczyć zmniejszenia przepływu krwi przez macicę. Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożeń dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety. Przedawkowanie ksylometazoliny może doprowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanego mleka, dlatego nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku w okresie laktacji. Nie jest znany wpływ leczenia ksylometazoliną na płodność.

Reklama

Disnemar Xylo - efekty uboczne

Często: uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, suchość błony śluzowej nosa. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, wykwity skórne, świąd), zwiększony obrzęk błon śluzowych po przerwaniu leczenia, krwawienie z nosa. Rzadko: kołatanie serca, częstoskurcz, nadciśnienie tętnicze, nudności. Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność (głównie u dzieci); omamy (głównie u dzieci), bóle głowy, drgawki (głównie u dzieci), zaburzenia rytmu serca, bezdech u niemowląt i noworodków, zmęczenie. Dzieci i młodzież. Dane pochodzące z badań klinicznych i pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych wskazują, że u dzieci należy spodziewać się podobnej częstości występowania, rodzajów i nasilenia działań niepożądanych jak u dorosłych. Większość działań niepożądanych zgłaszanych u dzieci wystąpiło po przedawkowaniu ksylometazoliny. Należały do nich: nerwowość, bezsenność, senność, omamy i drgawki. U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.

Disnemar Xylo - interakcje

Nie zaleca się stosowania ksylometazoliny jednocześnie z trój- lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tyg. po odstawieniu inhibitorów MAO. Ze względu na możliwy wpływ hipertensyjny nie stosować preparatu w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi (np. metylodopą). Preparat i inne leki z możliwym wpływem hipertensyjnym (np. doksapram, ergotamina, oksytocyna) mogą wzajemnie nasilać swoje działanie hipertensyjne.

Disnemar Xylo - dawkowanie

Donosowo. Roztwór 0,5 mg/ml. Dzieci w wieku od 2 do 10 lat: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 10-12 h. Roztwór 1 mg/ml. Dzieci w wieku od 10 lat oraz dorośli: 1-2 rozpylenia do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 10-12 h. W razie konieczności lek można stosować do 3 razy na dobę. Maksymalny czas leczenia: 0,5 mg/ml - 5 dni; 1 mg/ml - 7 dni. Jeżeli po 3 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy ocenić jego stan. Długotrwałe i nadmierne stosowanie może prowadzić do ponownego przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie stosować leku w dawce 0,5 mg/ml u dzieci w wieku poniżej 2 lat (brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności), natomiast dawki 1 mg/ml nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Sposób podania. Przed zastosowaniem leku należy wydmuchać nos. Aerozol do nosa należy stosować w pozycji siedzącej. W trakcie przyjmowania leku małe dzieci powinny siedzieć na kolanach osoby podającej lek. W celu zminimalizowania ryzyka szerzenia się zakażeń, lek nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę, a pompkę po użyciu powinno się przepłukać.

Disnemar Xylo - uwagi

Ksylometazolina stosowana zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent czuje się senny, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Afrin
Nasivin
Oxalin
Resoxym

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!