Znajdź lek

Doxium

Spis treści

Działanie

Preparat regulujący czynność naczyń włosowatych. Reguluje zaburzenia funkcji fizjologicznych ścian naczyń włosowatych: zwiększoną przepuszczalność i zmniejszone napięcie. Preparat zwiększa elastyczność erytrocytów, hamuje zwiększoną agregację płytek, a u pacjentów z retinopatią cukrzycową obniża zwiększoną lepkość osocza, poprawiając tym samym przepływ tkankowy. Działania te pozwalają zmniejszyć zaburzenia naczyń włosowatych niezależnie od tego, czy mają one podłoże funkcjonalne, czy związane są z działaniem czynników ogólnoustrojowych czy też nabytych zaburzeń metabolicznych. Dobesylan wapnia przyczynia się również do zmniejszania obrzęków. Po podaniu doustnym lek osiąga Cmax 6 h. Wiąże się z białkami osocza w 20-25%. Jest wydalany z moczem i kałem (głównie w postaci niezmienionej, 10% dawki - w postaci metabolitów). T0,5 wynosi około 5 h.

Wskazania

Kliniczne objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (ból nóg, skurcze nóg, parestezje, obrzęki, zmiany skórne na tle zastoju krwi), łagodna do umiarkowanej nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa, w celu opóźnienia postępu choroby. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.