Znajdź lek

Duofilm

Spis treści

Działanie

Preparat przeciw brodawkom o działaniu keratolitycznym. Zawarty w preparacie kwas salicylowy ma działanie keratolityczne, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek ułatwiając jego złuszczenie. Kwas mlekowy wpływa na proces rogowacenia, redukując nadmierne rogowacenie, charakterystyczne dla brodawek. W dużych stężeniach może działać także na wirusy będące przyczyną ich powstawania. Ma także właściwości antyseptyczne. Kolodium elastyczne umożliwia łatwe i dokładne stosowanie. Wysychając tworzy błonę, ułatwia nawilżanie tkanki i lepsze wchłanianie substancji czynnych. Kwas salicylowy wchłania się przez skórę, tam gdzie jest to mierzalne, Cmax w osoczu występuje w ciągu 6-12 h po aplikacji. Po zastosowaniu na skórę preparatów zawierających kwas salicylowy 9-25% kwasu salicylowego wchłania się do organizmu. Stopień wchłaniania kwasu salicylowego jest zmienny i zależy od czasu ekspozycji oraz zastosowanego podłoża. Pomimo wchłaniania przezskórnego, ekspozycja ogólnoustrojowa na kwas salicylowy jest mała, ze względu na małą dawkę kwasu salicylowego stosowaną na skórę oraz małą powierzchnię tkanki hiperkeratotycznej, na którą jest aplikowany lek. Ludzka skóra brzucha badana w systemie dyfuzji "flow-through" została wykorzystana do określenia absorpcji przezskórnej kwasu mlekowego in vitro. Przy pH 3 poziom radioaktywności wykrytej w płynie przyjmującym, warstwie rogowej, naskórku i skórze właściwej wynosił odpowiednio 3,6% ; 6,3%; 6,6% i 13,9%. Po wchłonięciu przezskórnym, kwas salicylowy jest dystrybuowany w przestrzeni pozakomórkowej, ok. połowa kwasu salicylowego łączy się z białkami osocza (albuminą). Salicylany są metabolizowane w wątrobie przez enzymy mikrosomalne do kwasu salicylurowego i glukuronidów fenolowych kwasu salicylowego. Salicylany, która nie zostaną zmetabolizowane, są wydzielane z moczem w postaci niezmienionego kwasu salicylowego.

Wskazania

Leczenie brodawek zwykłych i brodawek podeszwowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci poniżej 2 lat. Nie stosować na krwawiące brodawki, lub jeśli skóra w otoczeniu brodawek jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie. Nie stosować na na pieprzyki, znamiona, brodawki narządów rodnych, brodawki na twarzy lub błonach śluzowych, brodawki z których wyrastają włosy, brodawki z zaczerwienionymi krawędziami lub o nietypowym kolorze.