Duosol nie zawierający potasu

Reklama

Działanie

Roztwór do hemofiltracji. Podczas hemofiltracji woda i substancje w niej rozpuszczone (elektrolity, toksyczne produkty przemiany azotowej) są usuwane z krwi poprzez ultrafiltrację. Ultrafiltrat jest zastępowany roztworem do hemofiltracji ze zbilansowaną zawartością elektrolitów i substancji buforującej. Dystrybucja elektrolitów i wodorowęglanu uzależniona jest od zapotrzebowania, stanu metabolicznego i stopnia funkcjonowania nerek pacjenta. Za wyjątkiem glukozy, składniki roztworu nie podlegają metabolizmowi. Wydalanie wody i elektrolitów uzależnione jest od zapotrzebowania komórkowego, stanu metabolicznego, stopnia funkcjonowania nerek oraz utraty płynów m.in. drogą jelitową, przez płuca, skórę.

Wskazania

Hemofiltracja ciągła u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek o różnej etiologii, przebywających na oddziałach intensywnej terapii.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania związane z gotowym do użycia roztworem: hipokaliemia, zasadowica metaboliczna. Przeciwwskazania związane z hemofiltracją: ostra niewydolność nerek z hiperkatabolizmem; niewystarczający przepływ krwi z dostępu żylnego; stany o podwyższonym ryzyku krwotoku z powodu układowego zmniejszenia krzepliwości krwi.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak badań klinicznych, roztwór do hemofiltracji można podawać kobietom ciężarnym, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Brak szczególnych ograniczeń do stosowania roztworu u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (przewodnienie lub odwodnienie, hipokaliemia, hipofosfatemia), hiperglikemia, zasadowica metaboliczna. W trakcie zabiegu mogą także wystąpić: nudności, wymioty, skurcze mięśni, niedociśnienie.

Interakcje

W trakcie hemofiltracji stężenia we krwi produktów leczniczych podatnych na filtrację mogą ulec zmniejszeniu. Hipokaliemia zwiększa ryzyko arytmii serca wywołanej przez naparstnicę; związki wiążące fosforany np. witamina D i leki zawierające wapń zwiększają ryzyko hiperkalcemii; dodatkowe uzupełnianie wodorowęglanu sodu zwiększa ryzyko kwasicy metabolicznej.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie. Roztwór do hemofiltracji należy ogrzać do temperatury pokojowej a następnie przygotować wg załączonej przez producenta instrukcji. Dawkowanie indywidualne, w zależności od intensywności prowadzonego leczenia oraz ilości płynu, jaki ma być zastąpiony w celu utrzymania równowagi płynów ustrojowych. Dorośli i młodzież: szybkość filtracji 600-1200 ml /h, nie przekraczać 75 l/dobę; dzieci: 150-1500 ml/h, zaleca się osiągnięcie GFR kreatyniny rzędu 10 ml/min/1,73 m2.

Reklama

Uwagi

Podczas zabiegu należy monitorować dynamikę krążenia, parametry gospodarki wodno-elektrolitowej, równowagę kwasowo-zasadową oraz stężenie glukozy we krwi. Przed i w trakcie hemofiltracji należy regularnie oznaczać stężenia potasu i fosforanów nieorganicznych we krwi, jeśli ubytek potasu lub fosforanów nieorganicznych jest zbyt duży, konieczne jest uzupełnienie niedoborów.

Pharmindex