To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Duozinal

Spis treści

Reklama

Duozinal - skład

5 ml syropu zawiera 2,5 mg dichlorowodorku cetyryzyny i 58 mg jonów wapnia w postaci dwuwodnego chlorku wapnia. Preparat zawiera sacharozę i glikol propylenowy.

Reklama

Duozinal - działanie

Połączenie leku przeciwhistaminowego z chlorkiem wapnia. Cetyryzyna jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Wykazuje działanie przeciwalergiczne, hamując napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek. Wapń zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu działa przeciwobrzękowo i przeciwwysiękowo. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, lecz zmniejsza szybkość jej wchłaniania. Cmax cetyryzyny we krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1,0+/-0,5 h. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w ok. 93%. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h u osób dorosłych, około 6 h u dzieci od 6 do 12 lat oraz 5 h u dzieci od 2 do 6 lat. Około 20-33% doustnie podanego wapnia wchłania się w jelicie cienkim. Ilość wapnia związanego z białkami krwi wynosi 45%. Około 20% wapnia wydala się z moczem, 80% wapnia wydala się z kałem, jednak jest to głównie wapń niewchłonięty w przewodzie pokarmowym.

Duozinal - wskazania

Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie) oraz łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (takich jak świąd, pokrzywka, zaczerwienienie skóry). Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci ≥2 lat.

Reklama

Duozinal - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cetyryzynę, chlorek wapnia lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z hiperwitaminozą D, nadczynnością przytarczyc, sarkoidozą, chorobami nowotworowymi dającymi przerzuty do kości, np. plasmocytoma). Hiperkalciuria. Galaktozemia. Kamica nerkowa. Umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek. Blok przedsionkowo-komorowy.

Reklama

Duozinal - ostrzeżenia

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych; jednak zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką, ryzykiem drgawek oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Sole wapnia przyjmowane doustnie mogą wykazywać miejscowe działanie drażniące na żołądek, dlatego syrop należy przyjmować popijając dużą ilością wody. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 2 lat. Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku. Preparat zawiera 2,852 gsacharozy w 5 ml syropu - należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Ponadto lek zawiera 11,31 mg glikolu propylenowego na każde 5 ml syropu, co odpowiada 11,31 mg/kg mc.

Reklama

Duozinal - ciąża

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia piersią. Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone. Bezpieczeństwo stosowania chlorku wapnia w ciąży nie było badane u ludzi, jednak doświadczenie kliniczne wskazuje, że chlorek wapnia można podawać w zalecanych dawkach podczas ciąży. Cetyryzyna przenika do mleka matki. Brak danych na temat przenika chlorku wapnia do mleka matki.

Reklama

Duozinal - efekty uboczne

Działania niepożądane związane z cetyryzyną. Niezbyt często: pobudzenie, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowania agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, tachykardia, zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, GGT i zwiększone stężenie bilirubiny, pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu. Częstość nieznana: zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, amnezja, osłabienie pamięci, zawroty głowy, zatrzymanie moczu. Ponadto mogą wystąpić: zmęczenie, zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, senność, zapalenie gardła. Działania niepożądane występujące z częstością ≥1% u dzieci od 6 miesięcy do 12 lat: biegunka, senność, zapalenie błony śluzowej nosa, zmęczenie. Działania niepożądane związane z chlorkiem wapnia. Po zażyciu większych dawek mogą wystąpić: zaparcia, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, kwasica (u dzieci); długotrwałe podawanie dużych dawek związków wapnia może prowadzić do hiperkalcemii.

Duozinal - interakcje

Nie stwierdzono interakcji farmakodynamicznych i znaczących interakcji farmakokinetycznych cetyryzyny z innymi lekami, w szczególności z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg/dobę). Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość wchłaniania cetyryzyny. Związki wapnia zmniejszają m.in. wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, związków fluoru, żelaza, sulfasalazyny. Należy zachować 3 h odstępu pomiędzy podawaniem wapnia i innych leków. Jednoczesne przyjmowanie soli wapnia i tiazydowych leków moczopędnych może być przyczyną wystąpienia objawów zespołu mleczno-alkalicznego (hiperkalcemia, zasadowica metaboliczna, niewydolność nerek). Witamina D3, glikokortykosteroidy, parathormon, kwas cytrynowy oraz kwaśny odczyn treści pokarmowej zwiększają wchłanianie soli wapnia. Nadmiar lipidów, zasadowy odczyn treści pokarmowej, fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar) i fosforany zmniejszają wchłanianie soli wapnia. Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca. Duże dawki wapnia, zwłaszcza w skojarzeniu z witaminą D3, mogą osłabić działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

Duozinal - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 20 ml syropu raz na dobę. Dzieci 6-12 lat: 10 ml syropu 2 razy na dobę. Dzieci 2-6 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę. Sposób podania. Preparat należy przyjmować godzinę przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu; nie zaleca się popijania napojami mlecznymi.

Duozinal - uwagi

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na preparat oraz nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na OUN, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.


Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!