} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Duspatalin Gastro

Spis treści

Reklama

Duspatalin Gastro - skład

1 tabl. zawiera 135 mg chlorowodorku mebeweryny; tabl. zawierają laktozę i sacharozę.

Reklama

Duspatalin Gastro - działanie

Syntetyczny lek przeciwcholinergiczny. Mebeweryna jest spazmolitykiem muskulotropowym, który działa bezpośrednio rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, bez zaburzania prawidłowej motoryki jelit. Dokładny mechanizm działania nie jest znany, jednak mechanizm złożony, na który składa się zmniejszenie przepuszczalności kanałów jonowych, blokada wychwytu noradrenaliny, miejscowe działanie znieczulające, zmiany wchłaniania wody może mieć udział w wybiórczym działaniu mebeweryny na przewód pokarmowy. Poprzez te mechanizmy mebeweryna działa rozkurczowo, prowadząc do normalizacji motoryki jelit, bez powodowania trwałego rozkurczu komórek mięśni gładkich przewodu pokarmowego (hipotonii). Ogólnoustrojowe działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu typowych leków antycholinergicznych nie występują. Po podaniu doustnym mebeweryna w postaci tabletek jest szybko i całkowicie wchłaniana. Nie występuje znacząca kumulacja po podaniu wielokrotnym. Chlorowodorek mebeweryny jest metabolizowany głównie przez esterazy. Głównym metabolitem w osoczu jest DMAC (demetylowany kwas karboksylowy). W stanie równowagi dynamicznej T0,5 DMAC wynosi 2,45 h. Po podaniu wielokrotnym maksymalne stężenie DMAC w osoczu występuje po 1 h. Mebeweryna jest całkowicie metabolizowana. Metabolity wydalane są z moczem.

Reklama

Duspatalin Gastro - wskazania

Objawowe leczenie bólu brzucha lub dyskomfortu w jamie brzusznej (np. wzdęcia, uczucie rozpierania), którym mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu wypróżnień i zmiany konsystencji stolca, w tym biegunka i (lub) zaparcie, spowodowanych nieprawidłową pracą przewodu pokarmowego u dorosłych i dzieci powyżej 10 lat. Nie należy stosować leku dłużej niż 5 dni bez porady lekarza. Jeśli objawy nie ustąpiły po 5 dniach lub nasiliły się pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Reklama

Duspatalin Gastro - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Duspatalin Gastro - ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku pacjent powinien omówić to z lekarzem jeśli: pacjent ma powyżej 40 lat, jeśli u kogoś z rodziny pacjenta zdiagnozowano nowotwór okrężnicy/jelita grubego, celiakię lub chorobę zapalną jelita grubego, bóle brzucha występują w nocy, występuje krew w kale, występują nudności lub wymioty, pacjent stracił apetyt lub szybko i nieoczekiwanie schudł, pacjent jest blady i odczuwa zmęczenie (anemia), u pacjenta występuje ciężkie zaparcie, u pacjenta występuje gorączka, która może być objawem m.in. stanu zapalnego, w ostatnim czasie pacjent odbył podróż za granicę, w ostatnim czasie pacjent przyjmował antybiotyk, występuje trudność lub ból w trakcie oddawania moczu, u pacjentki występuje nieprawidłowe krwawienie z pochwy lub upławy, pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Lek zawiera laktozę nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera sacharozę nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Reklama

Duspatalin Gastro - ciąża

Ze względu na brak wystarczającej liczby danych nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży. Preparat nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią. Badania wykonane na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu preparatu na płodność.

Reklama

Duspatalin Gastro - efekty uboczne

Częstość nieznana: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wysypka, nadwrażliwość (reakcje anafilaktyczne).

Duspatalin Gastro - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji, z wyjątkiem interakcji z alkoholem. Badania in vitro i in vivo wykazały brak interakcji pomiędzy lekiem i etanolem.

Duspatalin Gastro - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 1 tabl. 3 razy na dobę; lek należy przyjmować 20 min przed posiłkiem. W przypadku pominięcia jednej lub większej ilości dawek należy zażyć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Szczególne grupy pacjentów. Na podstawie dostępnych wydaje się, że nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami nerek i (lub) wątroby. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci poniżej 3 lat. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku 3-10 lat z powodu zbyt dużej zawartości substancji czynnej. Sposób podania. Tabletki należy połknąć i popić odpowiednią ilością wody (przynajmniej 100 ml). Tabletek nie należy rozgryzać z powodu nieprzyjemnego smaku.

Duspatalin Gastro - uwagi

Nie prowadzono badań oceniających wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek nie ma wpływu lub wpływ jest nieistotny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Lek Debridat – skład, dawkowanie. Jak podawać?
Duspatalin
Tribux
Debretin

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!