Elidel

Spis treści

Elidel - Skład

1 g kremu zawiera 10 mg pimekrolimusu.

Elidel - Działanie

Pimekrolimus jest lipofilową pochodną makrolaktamu askomycyny o działaniu przeciwzapalnym oraz wybiórczym na komórki inhibitorem syntezy i wydzielania cytokin. Wykazuje duże powinowactwo do makrofiliny-12, wiąże się z nią i hamuje zależną od wapnia fosfatazę kalcyneuryny, co prowadzi do zahamowania syntezy cytokin w limfocytach T.

Reklama

Elidel - Wskazania

Leczenie pacjentów w wieku od 2 lat z łagodnym lub umiarkowanym atopowym zapaleniem skóry, gdy nie zaleca się miejscowego stosowania kortykosteroidów lub nie jest ono możliwe, m.in. nietolerancja miejscowo stosowanych kortykosteroidów, brak reakcji na stosowane miejscowo kortykosteroidy, stosowanie na skórę twarzy i szyi, gdzie długotrwałe przerywane leczenie korykosteroidami może być niewłaściwe.

Elidel - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na pimekrolimus, inne makrolaktamy lub pozostałe składniki preparatu.

Elidel - Ostrzeżenia

Preparatu nie należy stosować u pacjentów z wrodzonym lub nabytym brakiem odporności, poddanych leczeniu wywołującemu immunosupresję (zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaków i nowotworów złośliwych skóry) oraz na powierzchnię skóry zakażoną wirusami (<I>Herpes simplex</I>, ospa wietrzna) lub w miejscu występowania potencjalnych nowotworowych lub przednowotworowych zmian skórnych. Nie oceniano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu w leczeniu atopowego zapalenia skóry z nadkażeniem bakteryjnym. W przypadku braku dokładnie określonej przyczyny wystąpienia uogólnionego powiększenia węzłów chłonnych lub ostrego zakażenia mononukleozą zakaźną stosowanie preparatu należy przerwać. Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z erytrodermią lub zespołem Nethertona. Ze względu na brak badań nie należy stosować preparatu u dzieci poniżej 2 lat.

Elidel - Ciąża

Preparat nie powinien być stosowany w ciąży. Należy zachować ostrożność stosując preparat u kobiet karmiących. Kobiety karmiące nie powinny stosować kremu na skórę piersi, aby zapobiec niezamierzonemu podaniu kremu doustnie noworodkom.

Elidel - Efekty uboczne

Bardzo często: uczucie pieczenia w miejscu stosowania kremu. Często: podrażnienie, świąd i rumień oraz zapalenie mieszków włosowych. Niezbyt często: czyrak, liszajec, opryszczka zwykła, półpasiec, zapalenie opryszczkowe skóry, mięczak zakaźny, brodawczak skóry, odczyny skórne w miejscu zastosowania preparatu (wysypka, ból, parestezje, łuszczenie się naskórka, suchość skóry, obrzęk i nasilenie atopowego zapalenia skóry). Rzadko: nietolerancja alkoholu (w krótkim czasie po przyjęciu alkoholu obserwowano uderzenia gorąca, wysypkę, uczucie pieczenia, swędzenie, obrzęk), skórne reakcje nadwrażliwości (m.in. wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy), zmiana zabarwienia skóry. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne. Ponadto obserwowano przypadki wystąpienia nowotworów złośliwych, w tym chłoniaka skóry, chłoniaków innych typów i raka skóry. Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego i glikolu propylenowego może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry.

Elidel - Interakcje

Z uwagi na minimalny stopień wchłaniania preparatu, interakcje z lekami o działaniu ogólnym są mało prawdopodobne. Dostępne dane wskazują, że preparat może być równocześnie stosowany z antybiotykami, lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami (podawanymi doustnie, donosowo lub w postaci inhalacji). Ze względu na minimalny stopień absorpcji, potencjalne systemowe interakcje ze szczepionkami są mało prawdopodobne. Nie badano jednak tego typu interakcji i u pacjentów z zaawansowanym stopniem choroby zaleca się wykonywanie szczepień w czasie przerw w leczeniu. Nie ma doświadczenia w jednoczesnym stosowaniu preparatu z terapiami immunosupresyjnymi stosowanymi w leczeniu wyprysku atopowego (terapia promieniami UVB, UVA, PUVA, azatiopryna i cyklosporyna A).

Elidel - Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku 2 lat i powyżej: cienką warstwę kremu należy nakładać 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę (w tym skórę głowy, twarzy, szyi oraz powierzchnie skóry objęte wyprzeniem), następnie wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się preparatu. Preparat może być stosowany krótkotrwale w leczeniu przedmiotowych i podmiotowych objawów wyprysku atopowego oraz długotrwale z przerwami, w celu zapobieżenia nawrotom choroby. Preparat może być stosowany jedynie w miejscach, gdzie występuje atopowe zapalenie skóry. Leczenie należy rozpocząć po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, po ustąpieniu objawów należy zaprzestać stosowania preparatu. Leczenie powinno być przerywane, krótkotrwałe i nie ciągłe. W przeprowadzonych badaniach klinicznych uzyskano dane dotyczące stosowania preparatu w leczeniu cyklicznym nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku braku poprawy po 6 tyg. stosowania leku lub w przypadku zaostrzenia choroby, należy odstawić preparat i rozważyć zastosowanie innego sposobu leczenia.

Elidel - Uwagi

Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. Preparatu nie należy stosować w postaci opatrunku okluzyjnego. W trakcie leczenia należy unikać nadmiernego naświetlania skóry promieniami UV (w tym solarium lub terapia PUVA, UVA lub UVB). Środki zmiękczające skórę można stosować bezpośrednio po nałożeniu preparatu.

Pharmindex