Znajdź lek

Endobulin S/D

Spis treści

Działanie

Preparat zawiera głównie niezmienione funkcjonalnie cząsteczki immunoglobuliny G z szerokim zakresem przeciwciał przeciw czynnikom zakaźnym. Maksymalna zawartość IgA: 0,05 mg/ml. Zawiera przeciwciała będące w klasie IgG, obecne w normalnej populacji. Skład podklas IgG w preparacie jest bardzo zbliżony do składu podklas IgG normalnego ludzkiego osocza, z wyjątkiem IgG3 obecnej jedynie w ilościach śladowych. Podając preparat w odpowiednich dawkach, można przywrócić zmniejszone stężenie IgG do wartości prawidłowych. Mechanizm działania we wskazaniach innych niż leczenie substytucyjne nie jest w pełni poznany; przypuszcza się, że może mieć podłoże immunomodulacyjne. Po podaniu dożylnym preparat natychmiast osiąga pełną biodostępność w krążeniu, dość szybko ulega dystrybucji między osoczem i płynem zewnątrznaczyniowym. Po 3-5 dniach ustala się stan równowagi pomiędzy przestrzenią wewnątrz- i zewnątrznaczyniową. Okres półtrwania przeciwciał wynosi 3 tyg. i jest indywidualnie zmienny, szczególnie w pierwotnych niedoborach odporności. Immunoglobuliny IgG i utworzone z nimi kompleksy ulegają degradacji w układzie siateczkowo-śródbłonkowym.

Wskazania

Leczenie substytucyjne w pierwotnych niedoborach odporności: wrodzona agammaglobulinemia lub hipogammaglobulinemia, pospolity zmienny niedobór odporności, ciężkie złożone niedobory odporności, zespół Wiskott-Aldrich. Leczenie substytucyjne w szpiczaku lub przewlekłej białaczce limfocytowej z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami. Leczenie substytucyjne u dzieci z wrodzonym AIDS i nawracającymi zakażeniami. Modulacja odpowiedzi immunologicznej w samoistnej plamicy małopłytkowej (ITP) u dzieci i dorosłych pzry dużym ryzyku krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu zwiększenia ilości płytek, w zespole Guillain-Barré, w chorobie Kawasaki. Allogeniczny przeszczep szpiku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nadwrażliwość na homologiczne immunoglobuliny, zwłaszcza w rzadkich przypadkach niedoboru IgA i obecności przeciwciał przeciw IgA.