Enzaprost F

Spis treści

Enzaprost F - Skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg dinoprostu.

Enzaprost F - Działanie

Prostaglandyna F2α powodująca skurcz mięśnia macicy na każdym etapie ciąży, przyspiesza również dojrzewanie szyjki macicy. Dinoprost powoli wchłania się z płynu owodniowego do krążenia ogólnego. Po podaniu doowodniowym pojedynczej dawki 40 mg maksymalne stężenie leku we krwi występuje po 6-10 h. Jest szybko metabolizowany, wydalany głownie z moczem, w postaci metabolitów. T<sub>0,5</sub> w płynie owodniowym wynosi 3-6 h. Okres półtrwania dinoprostu po podaniu dożylnym jest krótszy niż 1 min.

Reklama

Enzaprost F - Wskazania

Zakończenie ciąży w II trymestrze w przypadku obumarcia płodu lub występowania ciężkich powikłań ze strony matki.

Enzaprost F - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na dinoprost, inne leki uterotoniczne lub pozostałe składniki preparatu. Dychawica oskrzelowa (także w wywiadzie). Przewlekła obturacyjna choroba płuc lub czynna choroba płuc. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna. Nadczynność tarczycy. Jaskra. Ostre infekcje. Ostre stany zapalne w obrębie miednicy (np. zapalenie błon płodowych, zapalenie szyjki macicy). Pęknięcie błon płodowych. Istotna niewspółmierność porodowa lub nieprawidłowe ułożenie płodu. Nadciśnienie tętnicze. Niedokrwistość sieropowatokrwinkowa.

Enzaprost F - Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy rozważyć korzyść ze stosowania leku w stosunku do ryzyka w następujących przypadkach: choroba serca z ostrymi objawami; istniejąca choroba układu sercowo-naczyniowego (obecnie lub w wywiadzie); nadciśnienie tętnicze lub niedociśnienie (także w wywiadzie); padaczka (także w wywiadzie); cukrzyca (także w wywiadzie); ostra choroba wątroby (także w wywiadzie); żółtaczka (także w wywiadzie); ostra choroba nerek (także w wywiadzie); stan przedrzucawkowy u ciężarnej, zwężenie szyjki macicy, ciąża mnoga, włókniakomięśniak macicy, mięśniak gładkokomórkowy i mięśniak; w wywiadzie zabiegi operacyjne na mięśniu macicy (zwiększone ryzyko pęknięcia macicy), wielorództwo u ciężarnej; niedokrwistość (także w wywiadzie). Niezamierzone wchłonięcie leku może powodować: nudności, wymioty, skurcz oskrzeli, zwężenie naczyń obwodowych, omdlenia, osłabienie, nadciśnienie tętnicze i napady paniki. Ponieważ dinoprostjest szybko metabolizowany, objawy niepożądane są przemijające (trwają 15-30 min) i zazwyczaj nie mają znaczenia klinicznego. Przed zastosowaniem dinoprostu w celu wywołania porodu, należy uważnie zbadać współmierność porodową. W trakcie wlewu, należy starannie monitorować aktywność macicy, stan płodu i postęp rozszerzania szyjki macicy w celu rozpoznania potencjalnych działań niepożądanych. W przypadku pacjentek z hipertonicznymi lub tężcowymi skurczami macicy w wywiadzie, należy monitorować aktywność macicy i stan płodu w trakcie wywoływania porodu. W przypadku hipertonicznych skurczów macicy, należy rozważyć ryzyko pęknięcia macicy. Dinoprost stosowany w celu wywołania porodu, należy podawać z wielką ostrożnością u starszych pacjentek lub u pacjentek z ryzykiem komplikacji porodowych lub u pacjentek, które były w ciąży przez ponad 40 tyg., z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (ang. DIC). Po przerwaniu ciąży konieczne jest odpowiednie monitorowanie w celu upewnienia się, że zabieg został całkowicie zakończony.

Enzaprost F - Ciąża

W przypadku indukowania zakończenia ciąży za pomocą dinoprostu, zabieg musi być całkowicie zakończony, ponieważ działanie leku na płód nie jest jeszcze znane. W trakcie badańna zwierzętach zaobserwowano proliferację tkanki kostnej w przypadku stosowania wysokich dawek prostaglandyny E i prostaglandyny F. Również w trakcie badań klinicznych zaobserwowano proliferację tkanki kostnej podczas długoterminowego leczenia prostaglandyną E1. Nie ma dowodów na to, że krótkotrwałe stosowanie dinoprostu powoduje rozrost kości u płodu.

Enzaprost F - Efekty uboczne

Często: biegunka, nudności, bóle i skurcze żołądka, wymioty. Rzadko: uogólnione reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, polidypsja (wzmożone pragnienie), niepokój, ból głowy, zawroty głowy, senność, parestezje, podwójne widzenie, pieczenie oczu, bradykardia, tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy serca II stopnia, skurcz naczyń obwodowych, uderzenia gorąca lub zaczerwienienie twarzy, skurcz oskrzeli, kaszel, ból brzucha (czasami nasilony i ciągły), niedrożność porażenna jelit, ból nóg, ból rąk, ból pleców, ból barku, ból podczas oddawania moczu, krwiomocz, zatrzymanie moczu, ból macicy, obrzęk piersi z powodu przekrwienia, pieczenie piersi, skurcz tężcowy mięśnia macicy, przedłużone skurcze macicy, pęknięcie macicy, ból pod mostkiem, ból w klatce piersiowej, dreszcze lub nadmierne pocenie się, gorączka, rumień, zapalenie lub ból w miejscu podania leku, zwiększenie liczby białych krwinek krwi.

Enzaprost F - Interakcje

Jednoczesne stosowanie oksytocyny i ergometryny nasila działanie dinoprostu i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może być zwiększone.

Enzaprost F - Dawkowanie

Doowodniowo. <b>Premedykacja w celu zapobiegania wystąpieniu działań niepożądanych i w celu zniesienia lub złagodzenia bólu. </b>Bezpośrednio przed zastosowaniem preparatu wskazane jest dożylne podanie jednego ze skojarzeń leków: 100 mg petydyny, 0,05 mg atropiny i 10 mg diazepamu lub 100 mg petydyny i 50 mg prometazyny lub 100 mg petydyny, 50 mg prometazyny i 0,5 mg atropiny lub 50 mg petydyny i 0,25 mg atropiny. Stosowanie preparatu jako wstrzyknięć doowodniowych wymaga ciągłej kontroli USG. Lek może być podawany przez ścianę brzucha lub przez sklepienie pochwy. <b>Podanie doowodniowe przez ścianę brzucha. </b>Pęcherz moczowy pacjentki musi być opróżniony. Nakłucie worka owodniowego należy przeprowadzić w miejscowym znieczuleniu na szerokość 3-4 palców powyżej spojenia łonowego za pomocą igły do nakłucia lędźwiowego (20 G lub 22 G) w bezpiecznej odległości od stwierdzonego w USG umiejscowienia łożyska.  Doowodniowo należy podać 25 mg preparatu. W razie konieczności po 8-12 h można powtórzyć wstrzyknięcie leku (przez plastykową kaniulę stosowaną w punkcji owodni). Jeżeli w wyniku pociągnięcia tłoka w strzykawce pojawi się krew lub podbarwiony krwią płyn owodniowy, nie należy podawać preparatu. <b>Podanie doowodniowe poprzez sklepienie pochwy. </b>Pęcherz moczowy pacjentki musi być opróżniony. Należy zdezynfekować pochwę i sklepienie pochwy. Szyjkę macicy należy umocować za pomocą odpowiedniego narzędzia chirurgicznego. Do jamy owodniowej należy dostać się przez przednie (najlepiej) lub tylne sklepienie pochwy i podać 25 mg preparatu. Należy nieprzerwanie kontrolować czynność macicy za pomocą badania przedmiotowego, tokografu lub rzadko poprzez badanie przez pochwę. W przypadku braku reakcji po upływie 8-12 h należy powtórzyć podanie preparatu w razie potrzeby podać oksytocynę w infuzji dożylnej. Jeżeli poród nie zakończy się w ciągu 12 h, należy dokładnie kontrolować stan pacjentki (tętno, temperatura ciała, liczba krwinek białych). W celu uzyskania stałego stężenia leku we krwi, a zwłaszcza w przypadku ciąży patologicznej, konieczne jest stosowanie leku w pompie infuzyjnej. Powyższe sposoby podawania leku mogą być wykonywane w szpitalu w oddziałach położniczych i ginekologicznych, gdzie jest również oddział intensywnej opieki medycznej.<br /><br /><br />

Enzaprost F - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->