Eurefin

Reklama

Działanie

Fenspiryd ma działanie przeciwzapalne i rozkurczające oskrzela poprzez działanie antagonistyczne na receptory histaminowe H1 oraz działanie spazmolityczne typu papawerynowego. Ponadto działanie przeciwzapalne, może wynikać ze zmniejszonego wydzielania mediatorów procesów zapalnych (cytokin, TNF-α, pochodnych kwasu arachidonowego, wolnych rodników). Po podaniu doustnym fenspiryd osiąga maksymalne stężenie w surowicy średnio w ciągu 2,3 ± 2,5 h. T0,5 wynosi ok. 12 h. Fenspiryd wydalany jest głównie przez nerki.

Wskazania

Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Środki ostrożności

Terapia fenspirydem nie zastępuje leczenia antybiotykami. Lek zawiera sacharozę - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować syropu. 10 ml syropu zawiera 6 g sacharozy, co stanowi 0,5 jednostek chlebowych - należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Ponadto lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ciąża i laktacja

Preparat nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji (brak danych). Brak wystarczających danych dotyczących przenikania fenspirydu i jego metabolitów do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu. Rzadko: umiarkowana tachykardia ustępująca po zmniejszeniu dawki. Bardzo rzadko: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień trwały. Częstość nieznana: senność.

Interakcje

Nie są znane interakcje fenspirydu z innymi lekami. Mając jednak na uwadze przeciwhistaminowe działanie fenspirydu można spodziewać się interakcji z: barbituranami, innymi lekami przeciwhistaminowymi, lekami przeciwbólowymi (w tym opioidowymi lekami przeciwbólowymi), lekami uspokajającymi, inhibitorami MAO, alkoholem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 45-90 ml syropu na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci w wieku >2 lat: 4 mg/kg mc./dobę, tj.: dzieci o mc. <10 kg: 10-20 ml syropu na dobę w dawkach podzielonych; dzieci o mc. >10 kg: 30-60 ml syropu na dobę w dawkach podzielonych. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Lek zaleca się stosować bezpośrednio przed posiłkiem w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Reklama

Uwagi

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną.

Pharmindex