Excite DSC

Reklama

Działanie

Excite DSC jest światło- i chemoutwardzalnym materiałem łączącym ze szkliwem i zębiną. Excite DSC można stosować w połączeniu z materiałami o podwójnym mechanizmie polimeryzacji, takimi jak system do adhezyjnego cementowania (np. Variolink II) oraz z chemoutwardzalnymi materiałami do cementowania (np. Multilink Automix). Materiał Excite DSC może być również stosowany w połączeniu z materiałami światłoutwardzalnymi (np. Tetric EvoCeram, Variolink II Base, Heliomolar). Polimeryzacja materiału Excite DSC za pomocą światła przed nałożeniem materiału wypełniającego lub cementu jest możliwa ale nie konieczna. Materiał Excite DSC powstał w oparciu o światłoutwardzalny materiał łączący Excite i stosowany jest w połączeniu z techniką wytrawiania kwasem tkanek zęba. Materiał Excite DSC jest materiałem łączącym dostępnym w jednorazowych opakowaniach. Inicjator reakcji chemicznej konieczny dla podwójnego mechanizmu polimeryzacji tego materiału znajduje na włoskach aplikatora materiału Excite DSC. Podczas aktywacji, następuje reakcja inicjatora z roztworem podstawowym materiału łączącego, dzięki czemu powstaje aktywny związek chemiczny. Aplikatory osadzone są w jednorazowym pojemniku z materiałem łączącym. Te dwa elementy tworzą jedną całość. Aplikatory dostępne są w dwóch rozmiarach: średnim (zielone), które przeznaczone są nakładania materiału łączącego do ubytków lub na opracowane zęby pod korony, itp., małym (niebieskie); które umożliwiają nakładanie materiału do kanałów korzeniowych oraz do małych ubytków.

Wskazania

Jako system łączący podczas cementowania transparentnych uzupełnień protetycznych bez konstrukcji metalowej, wykonanych metodą pośrednią (np. IPS Empress 2, Targis Vectris) za pomocą materiału Variolink II. Przy bezpośrednim wypełnianiu ubytków materiałami złożonymi o podwójnym mechanizmie polimeryzacji lub chemoutwardzalnymi i przy odbudowie koron pod uzupełnienia protetyczne. Przy bezpośrednim wypełnianiu ubytków światłoutwardzalnymi materiałami złożonymi (Tetric Ceram, Te-Econom, Heliomolar).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału Excite DSC oraz brak możliwości przestrzegania wymaganej techniki pracy.

Reklama

Uwagi

Temperatura przechowywania: 2-28st.C.

Pharmindex