Źródło

Express

Reklama

Działanie

Poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe do automatycznego mieszania w podajniku Garant™, wskazane jako druga warstwa w technice dwuwarstwowej. W skład zestawu wchodzą: masa o małej gęstości, średnioszybkowiążąca (zielona); masa o średniej gęstości, średnioszybkowiążąca (fioletowa); masa o małej gęstości, szybkowiążąca (niebieska). Odkształcenie przy ściskaniu 2-6%, odprężenie elastyczne powyżej 99,0%, zmiana wymiarów liniowych (po 24h) poniżej 0,3%. Pasta bazowa i katalizator mieszane są w podajniku w stosunku objętościowym 1:1.

Wskazania

Wyciski do koron, mostów, wkładów i nakładów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

Uwagi

Warstwa inhibicji tlenowej na powierzchni materiałów kompozytowych (w przypadku wypełnień lub odbudowanych zrębów korony) może zakłócić proces wiązania silikonów - należy dokładnie usunąć warstwę inhibicji przed pobraniem wycisku. Zdejmowanie i ponowne zakładanie zużytej końcówki mieszającej może spowodować wymieszanie past i zaczopowanie otworów pojemnika. Nie stosować mas Express łącznie z masami silikonowymi o kondensacyjnym sposobie wiązania i masami polieterowymi. Nawet śladowe ilości C-silikonów i mas polieterowych mogą zakłócić proces wiązania mas poliwinylosiloksanowych. Jednorazowe rękawiczki lateksowe mogą zakłócić wiązanie A-silikonów - należy stosować rękawiczki winylowe. Unikać kontaktu wycisku z płynami zawierającymi rozpuszczalniki (mogą powodować pęcznienie wycisku i niedokładność odlanego modelu).

Pharmindex