Fem 7 Combi

Reklama

Działanie

Preparat złożony zawierający 17ß-estradiol oraz lewonorgestrel w postaci plastrów do stosowania przezskórnego. Preparat łagodzi objawy menopauzy oraz uzupełnia brak w produkcji estrogenu u kobiet po menopauzie. Lewonorgestrel redukuje ryzyko rozrostu błony śluzowej macicy oraz raka trzonu macicy u kobiet z zachowaną macicą. Przezskórne podanie preparatu zapobiega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę. Stężenie terapeutyczne estradiolu występuje po 4 h i utrzymuje się przez cały czas działania plastra. Po usunięciu plastra stężenie wraca do wartości wyjściowych w ciągu 12-24 h. Lewonorgestrel osiąga stężenie maksymalne po 63-91 h; stężenie wraca do wartości wyjściowych w ciągu ok. 28 h. Po wniknięciu przez skórę lewonorgestrel wiąże się z albuminami (50%) i SHBG (47,5%).

Wskazania

Hormonalna terapia zastępcza - w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie. Doświadczenie w stosowaniu u kobiet po 65. rż. jest ograniczone.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Rak piersi (stwierdzenie lub podejrzenie raka piersi oraz rak piersi w wywiadzie). Stwierdzenie lub podejrzenie estrogenozależnego nowotworu złośliwego (np. raka endometrium). Nieleczona hiperplazja endometrium. Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie. Wcześniej występująca idiopatyczna lub aktualnie występująca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Aktywne lub niedawno przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego). Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, do czasu normalizacji wyników badań czynności wątroby. Porfiria.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentek z: mięśniakami gładkokomórkowymi macicy lub endometriozą, zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie lub czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (np. dodatni wywiad osobisty lub rodzinny, znaczna otyłość - wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2, toczeń rumieniowaty układowy, żylaki; długotrwałe unieruchomienie, rozległe urazy lub zabiegi chirurgiczne - zaleca się odstawienie preparatu przynajmniej 4-6 tyg. przed planowaną operacją i ponowne zastosowanie dopiero po powrocie pacjentki do pełnej sprawności ruchowej), czynnikami ryzyka rozwoju nowotworów estrogenozależnych (np. rak piersi u krewnych pierwszego stopnia), nadciśnieniem tętniczym, chorobami wątroby (np. gruczolak wątroby), cukrzycą z lub bez powikłań naczyniowych, kamicą żółciową, migreną lub (silnymi) bólami głowy, toczniem rumieniowatym układowym, hiperplazją endometrium w wywiadzie, padaczką, astmą oskrzelową, otosklerozą, zaburzeniami czynności serca lub nerek, hipertriglicerydemią. Doświadczenie w leczeniu kobiet powyżej 65 rż. jest ograniczone. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia żółtaczki lub pogorszenia czynności wątroby, znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, pojawienia się migrenowych bólów głowy lub ciąży.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Najczęściej: rumień, podrażnienie i opuchnięcie skóry, świąd w miejscu naklejenia plastra. Często: ból głowy, nudności, wymioty, krwawienie międzymiesiączkowe, plamienie, wzrost lub osłabienie popędu płciowego. Niezbyt często: zatrzymanie płynów, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, migrena, parestezje, wzdęcia, ból brzucha, niestrawność, nadciśnienie, bolesne miesiączkowanie, rozrost błony śluzowej macicy, rak piersi. Rzadko: kamica żółciowa, żółtaczka cholestatyczna, mięśniaki gładkie macicy, depresja. Działania niepożądane stwierdzone w związku z terapią estrogenowo-progestagenową: estrogenozależne nowotwory łagodne i złośliwe (np. rak trzonu macicy), choroba zakrzepowo-zatorowa żył (np. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, zakrzepica żył miednicy mniejszej i zatorowość płucna), zawał mięśnia sercowego i udar mózgu, choroba pęcherza żółciowego, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, choroba Schonleina i Henocha), możliwa demencja.

Interakcje

Leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, prymidon), leki przeciwzakaźne (ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz) oraz preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny nasilają metabolizm preparatu. Rytonawir i nelfinawir, zastosowane w połączeniu z hormonami steroidowymi przyspieszają ich metabolizm.

Dawkowanie

Dorośli. Preparat stosuje się 1 raz na tydzień, tzn. zużyty system transdermalny (plaster) należy natychmiast zastępować nowym, co 7 dni. Preparat służy do leczenia ciągłego sekwencyjnego. Każdy cykl leczenia polega na stosowaniu kolejno dwóch systemów zawierających tylko estradiol (faza I), co 7 dni oraz dwóch systemów zawierających estradiol i lewonorgestrel (faza II), co 7 dni. Zgodnie z powyższym, należy stosować następujący schemat leczenia: 1 system transdermalny fazy I raz w tygodniu przez pierwsze 2 tyg.; następnie 1 system transdermalny fazy II raz w tygodniu przez następne 2 tyg. U kobiet po menopauzie niestosujących HTZ leczenie preparatem można rozpocząć w dowolnym czasie. U kobiet stosujących inne preparaty w HTZ metodą ciągłą złożoną, leczenie preparatem można rozpocząć również w dowolnym czasie. U kobiet stosujących inne preparaty w HTZ metodą ciągłą sekwencyjną zmiana leczenia na preparat powinna nastąpić po zakończeniu trwającego cyklu leczenia. W leczeniu objawów związanych z niedoborem estrogenów należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. HTZ powinna być stosowana tak długo, jak długo korzyści z nią związane przewyższają ryzyko. Stosowanie u dzieci jest przeciwwskazane. Sposób stosowania. Powierzchnia skóry wybrana do naklejenia systemu transdermalnego powinna być czysta, sucha i nieuszkodzona. System należy naklejać poniżej pasa (górne części pośladków, biodra, brzuch). Systemów nie wolno przyklejać na piersiach lub w ich najbliższej okolicy. Należy upewnić się, że plaster podczas noszenia nie będzie uszkadzany przez odzież (należy unikać przyklejania plastra w talii oraz noszenia obcisłych ubrań, które mogłyby zedrzeć plaster ze skóry). Kolejnego systemu nie należy naklejać po raz drugi w tym samym miejscu bez zachowania przerwy. Należy zachować przynajmniej tygodniowy odstęp pomiędzy przyklejeniem systemu w tym samym miejscu na skórze. Można brać kąpiel i prysznic bez zdejmowania systemu. W przypadku odklejenia się plastra wcześniej, tj. przed upływem 7 dni (z powodu wzmożonego wysiłku fizycznego, nadmiernego pocenia się lub otarcia przez obcisłe ubranie) należy użyć następnego plastra z tej samej fazy leczenia. Plaster ten należy usunąć w odpowiednim, wcześniej ustalonym dniu. Następnie należy kontynuować kolejność zmiany plastrów zgodnie ze wcześniejszym schematem. Ta sama zasada obowiązuje również wtedy, gdy pacjentka zapomni zmienić system transdermalny na czas. W takim przypadku zwiększa się prawdopodobieństwo krwawienia międzymiesiączkowego oraz plamienia. System nie powinien być narażany na działanie światła słonecznego. Usunięcie systemu powinno odbywać się powoli, aby uniknąć podrażnienia skóry. Jeśli resztki kleju pozostają na skórze, można je usunąć za pomocą kremu lub mleczka kosmetycznego.

Reklama

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie internistyczne i ginekologiczne oraz wywiad (łącznie z wywiadem rodzinnym). W czasie leczenia należy okresowo przeprowadzać badania kontrolne, zwłaszcza narządu rodnego i piersi.

Pharmindex