Fibro Vein

Spis treści

Fibro Vein - Skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 mg lub 10 mg siarczanu sodu tetradecylu.

Fibro Vein - Działanie

Środek sklerotyzujący do wstrzyknięć miejscowych. Siarczan sodu tetradecylu powoduje uszkodzenie komórek śródbłonka w świetle żyły, do której wykonywane jest wstrzyknięcie. Celem skleroterapii kompresyjnej jest uciśnięcie żyły, aby ograniczyć do minimum powstającą w efekcie skrzeplinę; a następnie powstanie tkanki bliznowatej w żyle prowadzi do wytworzenia zwłóknienia i trwałego zamknięcia światła naczynia. Brak ucisku żyły pozwala na powstanie większej skrzepliny, powodując mniejsze zwłóknienie w obrębie żyły.

Reklama

Fibro Vein - Wskazania

Leczenie drobnych żyłek i teleangiektazji (pajączków naczyniowych) przez nastrzykiwanie w ramach skleroterapii.

Fibro Vein - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na siarczan sodu tetradecylu lub na którykolwiek składnik preparatu. Inwalidztwo ruchowe z dowolnej przyczyny. Pacjentki aktualnie stosujące doustne środki antykoncepcyjne. Znaczna otyłość. Ostre zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych. Zakażenie miejscowe lub ogólnoustrojowe. Żylaki spowodowane przez guzy znajdujące się w obrębie miednicy lub w jamie brzusznej. Nieopanowana choroba układowa, np. cukrzyca. Chirurgiczna niedomykalność zastawek wymagająca leczenia chirurgicznego.

Fibro Vein - Ostrzeżenia

Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy przeprowadzić dogłębną ocenę wydolności zastawek i drożności żył głębokich. Szczególna ostrożność w zakresie wkłucia igły i powolne wstrzyknięcie minimalnej skutecznej objętości w każdym nastrzykiwanym miejscu mają zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić u wszystkich pacjentów wywiad lekarski dotyczący uczuleń. W przypadkach, gdy wskazana jest szczególna ostrożność, należy podać dawkę próbną 0,25 ml do 0,5 ml preparatu do 24 h przed dalszym leczeniem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobą tętnic, taką jak ciężka miażdżyca tętnic obwodowych lub zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic (choroba Bürgera) oraz przy wykonywaniu wstrzyknięć powyżej i za kostką przyśrodkową (ryzyko dla tylnej tętnicy piszczelowej). Prawdopodobieństwo pigmentacji może być większe, jeśli nastąpi wynaczynienie krwi w miejscu wstrzyknięcia (szczególnie przy leczeniu żył o mniejszej powierzchni) i nie zastosuje się ucisku. Preparatu nie stosować u dzieci.

Fibro Vein - Ciąża

Lek stosować w ciąży wyłącznie, gdy jest to wyraźnie konieczne dla zniesienia objawów, lub gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia dla płodu (brak danych). Nie wiadomo, czy siarczan sodu tetradecylu przenika do mleka kobiecego. Podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność.

Fibro Vein - Efekty uboczne

Mogą wystąpić działania niepożądane - miejscowe: ból lub pieczenie, pigmentacja skóry, w przypadku wynaczynienia może wystąpić martwica tkanek i owrzodzenie oraz jeśli wstrzyknięcie będzie wpływać na nerw skórny, mogą wystąpić parestezje i zniesienie czucia; naczyniowe: zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, zakrzepica żył głębokich i zator płucny (bardzo rzadko); reakcje ogólnoustrojowe: reakcje alergiczne (rzadko miejscowa lub uogólniona wysypka, pokrzywka, nudności lub wymioty, astma i zapadnięcia się naczynia), wstrząs anafilaktyczny (może być śmiertelny, jest niezwykle rzadki). Zgłaszano przypadki migreny i przejściowych zaburzeń widzenia. Bardzo rzadko obserwowano przypadkowe wstrzyknięcia do tętnicy (głównie tętnicy piszczelowej tylnej powyżej kostki przyśrodkowej), mogące prowadzić do powstania zgorzeli.

Fibro Vein - Interakcje

Nie stosować z heparyną w tej samej strzykawce.

Fibro Vein - Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli: 0,1-1 ml preparatu w dawce 2 mg/ml lub 0,25-1 ml preparatu w dawce 10 mg/ml, wstrzykiwanego w każde z miejsc, maksymalnie 10 ml.

Fibro Vein - Uwagi

Należy używać jak najmniejszych igieł do powolnego nastrzykiwania, umożliwiającego usunięcie krwi z leczonych naczyń żylnych.

Pharmindex
<-- popup -->