Fucibet Lipid

Spis treści

Fucibet Lipid - skład

1 g kremu zawiera 1 mg walerianianu betametazonu i 20 mg kwasu fusydynowego. Krem zawiera parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, alkohol cetostearylowy i sorbinian potasu.

Fucibet Lipid - Działanie

Preparat do stosowania miejscowego o skojarzonym działaniu betametazonu i kwasu fusydynowego. Betametazon należy do korykosteroidów o silnym działaniu (grupa III), działanie terapeutyczne wywiera w wyniku supresji miejscowych reakcji immunologicznych, jak rozszerzenie naczyń krwionośnych, obrzęk i ból. W małych stężeniach, kwas fusydynowy działa bakteriostatycznie, w dużych bakteriobójczo. Kwas fusydynowy działa głównie na bakterie Gram-dodatnie, a w szczególności na Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes i Corynebacterium. Nie wykazano swoistej oporności krzyżowej z innymi grupami leków przeciwbakteryjnych. Po zastosowaniu miejscowym wchłanianie walerianianu betametazonu może spowodować działanie ogólnoustrojowe zwłaszcza, jeżeli był stosowany na dużych powierzchniach skóry lub na skórze z uszkodzoną warstwą rogową. Po wchłonięciu jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem. Miejscowo zastosowany kwas fusydynowy osiąga duże stężenia w skórze, wchłanianie ogólnoustrojowe jest nieistotne.

Fucibet Lipid - wskazania

Atopowe zapalenie skóry z towarzyszącym nadkażeniem. Stany zapalne skóry, w tym wyprysk alergiczny i toksyczny powikłany zakażeniami drobnoustrojami wrażliwymi na kwas fusydynowy. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Fucibet Lipid - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ze względu na zawartość kortykosteroidu, lek jest przeciwwskazany w: ogólnoustrojowej infekcji grzybiczej; pierwotnych infekcjach skórnych spowodowanych przez grzyby, wirusy lub bakterie, nieleczonych lub niepoddających się właściwemu leczeniu; zmianach skórnych spowodowanych gruźlicą, nieleczonych lub niepoddających się właściwemu leczeniu; okołoustnych zapaleniach skóry, trądziku różowatym i młodzieńczym; chorobach skórnych u dzieci

Fucibet Lipid - ostrzeżenia

Należy unikać długotrwałej, ciągłej terapii preparatem, zwłaszcza u dzieci, z uwagi na możliwość supresji nadnerczy, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego. W zależności od miejsca aplikacji, należy zawsze rozważyć możliwość ogólnoustrojowego wchłaniania walerianianu betametazonu. Z uwagi na zawartość kortykosteroidu, preparat należy ostrożnie stosować w okolicy oczu. Należy unikać kontaktu leku z oczami. Odwracalna supresja osi podwzgórze - przysadka – nadnercza (HPA) może wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego wchłaniania stosowanych miejscowo kortykosteroidów. Ostrożnie stosować u dzieci z uwagi na to, że mogą one wykazywać większą podatność na indukowaną stosowanymi miejscowo kortykosteroidami supresję czynności osi HPA i wystąpienie zespołu Cushinga, w porównaniu z dorosłymi pacjentami. Należy unikać stosowania preparatu w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym oraz długotrwałego leczenia. Dzieci i młodzież mogą być bardziej podatni na toksyczność ogólnoustrojową po zastosowaniu równoważnych dawek, z uwagi na większy stosunek powierzchni skóry do masy ciała niż u dorosłych. Z uwagi na zawartość walerianianu betametazonu długotrwałe, miejscowe leczenie preparatem może powodować atrofię skóry. Obserwowano przypadki oporności bakterii po miejscowym zastosowaniu kwas fusydynowego. Długotrwałe i powtarzające się stosowanie kwasu fusydynowego może zwiększać ryzyko rozwoju oporności. Ograniczenie miejscowego leczenia maksymalnie do 14 dni, minimalizuje to ryzyko. Ograniczenie czasu leczenia minimalizuje też ryzyko maskowania objawów infekcji patogenami opornymi, spowodowanego działaniem immunosupresyjnym kortykosteroidu. Z uwagi na zawartość kortykosteroidu, który ma działanie immunosupresyjne, stosowanie leku może zwiększać podatność na infekcje, spowodować pogorszenie istniejącej infekcji lub uczynnienie infekcji utajonych. Zaleca się zastosowanie leczenia ogólnego w sytuacji, kiedy infekcja nie może być kontrolowana lekami stosowanymi miejscowo. Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksbenozesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne (czasem opóźnione). Sorbinian potasu i alkohol cetostearylowy mogą wywoływać reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Fucibet Lipid - ciąża

Preparat nie powinien być stosowany w ciąży chyba, że stan kliniczny pacjentki wymaga leczenia walerianianem betametazonu i kwasem fusydynowym. Nie przewiduje się wpływu na noworodka i (lub) niemowlę karmione piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na walerianian betametazonu i kwas fusydynowy po zastosowaniu preparatu na niewielką powierzchnię skóry u kobiet karmiących piersią jest nieistotna. W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku na piersi.

Fucibet Lipid - efekty uboczne

Niezbyt często: nadwrażliwość, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, pieczenie skóry, świąd, suchość skóry, ból lub podrażnienie w miejscu aplikacji. Rzadko: rumień, pokrzywka, wysypka (w tym rumieniowa i uogólniona), obrzęk lub pęcherzyki w miejscu aplikacji. Ogólnoustrojowe, niepożądane działania leków z grupy kortykosteroidów, w tym walerianianu betametazonu, obejmują supresję nadnerczy zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania miejscowego. Zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i jaskra mogą wystąpić po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów w okolicy oczu, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu oraz u pacjentów z predyspozycją do rozwoju jaskry. Dermatologiczne działania niepożądane leków z grupy kortykosteroidów o silnym działaniu to atrofia, zapalenie skóry (w tym skórne zapalenie kontaktowe i wysypka trądzikopodobna), zapalenie okołowargowe, rozstępy skórne, trądzik różowaty, rumień, nadmierne owłosienie, nadmierna potliwość i odbarwienia. W przypadku długotrwałego miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić wybroczyny.

Fucibet Lipid - dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci: 2 lub 3 razy na dobę nakładać cienką warstwę kremu, nie dłużej niż przez 14 dni.

Fucibet Lipid - uwagi

Pharmindex