Furazolidon Medana

Spis treści

Furazolidon Medana - Skład

5 ml zawiesiny (o smaku pomarańczowym) zawiera 17 mg furazolidonu.

Furazolidon Medana - Działanie

Pochodna nitrofuranu, lek przeciwbakteryjny i przeciwpierwotniakowy. Działa na Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie, m.in. <I>Escherichia coli</I>, <I>Salmonella spp.</I>, <I>Shigella spp.</I>, <I>Vibrio cholerae</I>, <I>Proteus spp.</I>, <I>Staphylococcus spp.</I> Mechanizm działania polega na zaburzaniu aktywności bakteryjnych układów enzymatycznych (głównie cyklu Krebsa). Wywiera także działanie pierwotniakobójcze wobec <I>Giardia lamblia</I>. Furazolidon jest szybko metabolizowany w przewodzie pokarmowym i tkankach, przy czym około 65% leku i jego metabolitów ulega wchłonięciu. Wiązanie z białkami osocza wynosi 30%. Lek jest wydalany z moczem (głównie w postaci metabolitów) oraz z kałem. T<sub>0,5</sub> = 4,9 h.

Reklama

Furazolidon Medana - Wskazania

Zakażenia w obrębie przewodu pokarmowego wywołane przez wrażliwe drobnoustroje: bakteryjne zakażenia jelit (m.in. salmonelloza, cholera), lamblioza. Zgodnie z wytycznymi WHO nie zaleca się obecnie stosowania furazolidonu w zakażeniach wywołanych przez <I>Shigella spp.</I> (m.in. czerwonka bakteryjna) ze względu na niedostateczną penetrację leku do błony śluzowej jelita.

Furazolidon Medana - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub jakikolwiek składnik preparatu, niedobór G-6-PD, ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować u noworodków.

Furazolidon Medana - Ostrzeżenia

Podczas leczenia i w ciągu 4 dni po jego zakończeniu nie wolno pić alkoholu (ryzyko wystąpienia reakcji disulfiramowej). Podczas leczenia nie należy spożywać pokarmów zawierających tyraminę (np. żółty ser, ryby, czerwone wino, wątróbka kurza). Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, a także z ryzykiem wystąpienia hipotonii ortostatycznej lub hipoglikemii.

Furazolidon Medana - Ciąża

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Furazolidon Medana - Efekty uboczne

Hipotonia ortostatyczna, hipoglikemia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, rzadziej biegunka), ból i zawroty głowy, senność, złe samopoczucie. Rzadko zaburzenia krzepliwości, niewydolność wątroby, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna. Wystąpienie reakcji nadwrażliwości (zmniejszenie ciśnienia tętniczego, gorączka, pokrzywka, bóle stawów, pęcherzowa wysypka odropodobna) jest wskazaniem do odstawienia preparatu.

Furazolidon Medana - Interakcje

Furazolidon nasila działanie i toksyczność inhibitorów MAO, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (m.in. z amitriptyliną zachodzi ryzyko wystąpienia ostrej psychozy), leków sympatykomimetycznych, w tym także podawanych donosowo (np. fenylefryny, efedryny) - leków tych nie należy podawać łącznie z furazolidonem. Stosując furazolidon w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lub przeciwhistaminowymi, należy zmniejszyć ich dawki. Furazolidon w połączeniu z alkoholem działa podobnie do disulfiramu.

Furazolidon Medana - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zazwyczaj 100 mg (ok. 30 ml zawiesiny) 4 razy na dobę. Dzieci: zazwyczaj 5 mg/kg mc./dobę w 4 dawkach (maksymalna dawka dobowa 8 mg/kg mc.). W bakteryjnych zakażeniach przewodu pokarmowego lek podaje się przez 2-5 dni, w lambliozie przez 7 dni (jeżeli po 7 dniach stosowania brak jest poprawy, lek należy odstawić).

Furazolidon Medana - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->