Gastrografin

Reklama

Działanie

Środek kontrastowy zawierający sole kwasu amidotrizoesowego.Trwale związany w ich cząsteczkach jod absorbuje promieniowanie rentgenowskie.

Wskazania

Badania radiologiczne przewodu pokarmowego w przypadkach, w których zastosowanie siarczanu baru daje niewystarczające zakontrastowanie, jest przeciwwskazane bądź nie wskazane: podejrzenie częściowej lub całkowitej niedrożności jelit, ostre krwawienie, zagrażająca perforacja (wrzód trawienny, uchyłki), inne stany ostre, w których brany jest pod uwagę zabieg chirurgiczny, stany po usunięciu żołądka lub jelita (niebezpieczeństwo perforacji lub przedostania się środka kontrastowego poza jelita), uwidocznienie ciała obcego i guzów przed badaniem endoskopowym, uwidocznienie przetok żołądkowo-jelitowych. Badania radiologiczne przewodu pokarmowego w takich wskazaniach, jak siarczan baru oraz jednocześnie z siarczanem baru. Wczesne radiologiczne badania diagnostyczne w przypadku perforacji niewidocznej w rutynowym badaniu lub pęknięcia zespolenia w obrębie przełyku, żołądka lub jelit. Leczenie niedrożności smółkowej. Badania w obrębie jamy brzusznej z użyciem tomografii komputerowej.

Przeciwwskazania

Diagnostyka zapalenia jelit. Jawna nadczynność tarczycy.

Środki ostrożności

Należy rozważyć celowość stosowania preparatu w przypadku nadwrażliwości na jodowe środki kontrastowe, utajonej nadczynności tarczycy, u pacjentów z wolem guzkowym obojętnym, pacjentów odwodnionych, niemowląt i małych dzieci. Ostrożnie stosować u pacjentów z zapaleniem jelit lub zapaleniem okrężnicy ze względu na możliwość czasowego zaostrzenia się choroby.

Ciąża i laktacja

Brak dokumentacji wykazującej, że preparat może być bezpiecznie stosowany w czasie ciąży. U kobiet ciężarnych powinno się unikać wszelkich badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego, należy więc rozważyć celowość i ryzyko wynikające z przeprowadzenia tego typu badań niezależnie od tego, czy zastosowano środek kontrastowy. Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka matki.

Działania niepożądane

Biegunka. Sporadycznie mogą wystąpić nudności, wymioty. W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje skórne (pokrzywka). Możliwe jest wystąpienie reakcji anafilaktoidalnych, które mogą rozwinąć się do wstrząsu. W przypadku zachłyśnięcia się środkiem kontrastowym nie można wykluczyć wystąpienia obrzęku płuc.

Interakcje

Możliwość nasilenia reakcji uczuleniowych na preparat u pacjentów przyjmujących β-adrenolityki. Częstsze występowanie późnych reakcji alergicznych (np. gorączka, pokrzywka, objawy grypopodobne, bóle stawów, świąd skóry) na środki kontrastowe u pacjentów leczonych uprzednio interleukinami.

Dawkowanie

W przypadku podawania doustnego dawka zależy od rodzaju badania i od wieku pacjenta (patrz ulotka producenta). W przypadku podawania doodbytniczego dorosłym podaje się środek kontrastowy rozcieńczony wodą w stosunku 1:3 lub 1:4. Zwykle wystarcza nie więcej niż 500 ml rozcieńczonego preparatu. Dzieciom powyżej 5 r.ż. podaje się preparat rozcieńczony w stosunku 1:4 lub 1:5; dzieciom poniżej 5 r.ż. - rozcieńczony w stosunku 1:5.

Reklama

Uwagi

Przed badaniem z zastosowaniem preparatu należy uzupełnić niedobory wodno-elektrolitowe. Preparatu nie należy podawać donaczyniowo. Zastosowanie preparatu nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

Pharmindex