Znajdź lek

GastrolitGastrolit to proszek do sporządzenia roztworu o działaniu nawadniającym. Zapobiega oraz leczy stany odwodnienia w czasie trwania biegunek zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Sprawdź wskazania do stosowania oraz skutki uboczne preparatu. 

 

 

Spis treści

Działanie

Preparat wieloelektrolitowy do nawadniania doustnego. Zawiera elektrolity, których niedobór stwierdza się często w biegunkach u dzieci (Na+, K+, Cl-, HCO3-). Podany odpowiednio wcześnie może zapobiec powstaniu kwasicy i zaburzeniom elektrolitowym, zwłaszcza w biegunkach u niemowląt. Zawartość glukozy stanowi źródło energii dla pokrycia podstawowych potrzeb organizmu oraz ułatwia wchłanianie elektrolitów. Substancje czynne zawarte w rumianku działają przeciwskurczowo i przeciwzapalnie. Po podaniu doustnym glukoza ulega przemianie do CO2 i H2O, a pozostałe składniki wydalane są głównie przez nerki i tylko w niewielkiej ilości z potem lub kałem. Po rozpuszczeniu roztwór zawiera 60 mmol/l sodu, 20 mmol/l potasu, 50 mmol/l chloru, 30 mmol/l wodorowęglanów, 80 mmol/l glukozy. Osmolalność roztworu po rozpuszczeniu 1 saszetki w 200 ml wody wynosi 240 mOsm/kg.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie stanów odwodnienia niewielkiego stopnia, w przebiegu biegunek u niemowląt, dzieci i osób dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkaliemia. Ostra i przewlekła niewydolność nerek z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej. Anuria.