Gastrotrombina

Spis treści

Gastrotrombina - Skład

1 fiolka zawiera 5 000 j.m. lub 10 000 j.m. trombiny bydlęcej.

Gastrotrombina - Działanie

Enzym proteolityczny, katalizujący przemianę fibrynogenu w fibrynę i tym samym wytworzenie skrzepu. Miejscowo wykazuje właściwości hemostatyczne, odpowiadając za ostatni etap procesu krzepnięcia. Drugi składnik preparatu - bufor fosforanowy (rozpuszczalnik o pH 7,6) zobojętnia kwaśne środowisko żołądka i stwarza optymalne warunki dla działania trombiny.

Reklama

Gastrotrombina - Wskazania

Leczenie wspomagające w krwawieniach z górnej części przewodu pokarmowego. Preparat nie zastępuje leczenia farmakologicznego, postępowania diagnostycznego, niezbędnych zabiegów endoskopowych i chirurgicznych.

Gastrotrombina - Przeciwskazania

Znana nadwrażliwość na substancję czynną (białko bydlęce) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Gastrotrombina - Ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania u pacjentów z afibrynogenemią i dysfibrynogenemią (zmniejszona lub brak skuteczności trombiny). Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których wcześniej stosowano produkty zawierające trombinę bydlęca lub inne białka bydlęce z powodu ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej i powikłań krwotocznych. W przypadku wystąpienia pokrzywki, obrzęku ust i gardła, trudności w oddychaniu, spadku ciśnienia należy natychmiast przerwać stosowanie trombiny i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Gastrotrombina - Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią - należy rozważyć korzyści i potencjalne ryzyko.

Gastrotrombina - Efekty uboczne

Po zastosowaniu produktów zawierających trombinę stwierdzano obecność przeciwciał przeciw białku bydlęcemu i trombinie. Poziom przeciwciał we krwi pacjenta może wzrastać po każdym kolejnym użyciu trombiny bydlęcej. Powstałe przeciwciała w rzadkich przypadkach mogą powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i krwawienia o różnym nasileniu. Pierwszym objawem reakcji anafilaktycznej mogą być zaburzenia świadomości w postaci lęku i uczucia zagrożenia. Może pojawić się świąd warg, języka, podniebienia, trudności w oddychaniu związane z obrzękiem jamy ustnej i (lub) języka, świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego, omdlenie, uogólniona pokrzywka, świąd, wymioty. Powikłania zakrzepowe obserwowano tylko w przypadku nieprawidłowego zastosowania produktów zawierających trombinę po podaniu dotchawiczym lub dożylnym.

Gastrotrombina - Interakcje

Nie stosować równocześnie z lekami fibrynolitycznymi i inhibitorami trombiny. Można podawać jednocześnie z antybiotykami lub chemioterapeutykami.

Gastrotrombina - Dawkowanie

Doustnie. Zawartość fiolki rozpuścić w 10 ml rozpuszczalnika (buforu fosforanowego), uzupełnić pozostałą częścią rozpuszczalnika i wypić. Dawkę można powtarzać do 3-4 razy w ciągu następnych 24-48 h, jeśli istnieje taka konieczność.

Gastrotrombina - Uwagi

Przechowywać w temperaturze 2-8st.C.

Pharmindex
<-- popup -->