Znajdź lek

Gastrotrombina

Spis treści

Działanie

Enzym proteolityczny, katalizujący przemianę fibrynogenu w fibrynę i tym samym wytworzenie skrzepu. Miejscowo wykazuje właściwości hemostatyczne, odpowiadając za ostatni etap procesu krzepnięcia. Drugi składnik preparatu - bufor fosforanowy (rozpuszczalnik o pH 7,6) zobojętnia kwaśne środowisko żołądka i stwarza optymalne warunki dla działania trombiny.

Wskazania

Leczenie wspomagające w krwawieniach z górnej części przewodu pokarmowego. Preparat nie zastępuje leczenia farmakologicznego, postępowania diagnostycznego, niezbędnych zabiegów endoskopowych i chirurgicznych.

Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na substancję czynną (białko bydlęce) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.